Praktisk evangeli- seringsmodel

Kan du føle det som en byrde at skulle fortælle andre om Jesus? Så er det måske, fordi du slet ikke skal, fordi du ikke er evangelist.

Michael Frost forklarer, at det er de færreste kristne, der har den gave at være evangelist, men alle har til opgave at være evangeliserende. Det kan man være ved at leve på en måde, som vækker undren og får ikke-troende til at spørge, hvorfor man er, som man er. Og det giver mulighed for, at man kan give svar, der peger hen på Jesus.

Fem vaner

Michael Frost formulerer fem vaner for en kristen livsstil, der overrasker moderne mennesker. De to af vanerne retter sig ud mod andre.

Den ene er at velsigne andre. Med det mener han at gøre noget godt for andre, yde dem en tjeneste, opmuntre dem, give en gave.

Den anden vane er at invitere andre til spisning. Når man spiser sammen, kommer man også til at snakke sammen og åbne sig over for hinanden.

Michael Frost taler om vaner, fordi han ønsker, at de skal blive noget, vi bare gør. Han foreslår, at man hver uge gør noget godt mod tre andre, og mindst den ene af dem skal være en ikke-troende, og at man tre gange om ugen inviterer en til spisning – eller en kop kaffe – og mindst en af dem skal være en ikke-troende.

Praktisk og underbygget

De tre andre vaner har til formål, at man udruster sig selv til at være evangeliserende. Den ene er en gang om ugen at lytte efter tilskyndelser fra Helligånden, den anden er en gang om ugen at fordybe sig i, hvem Jesus er, for at komme til at ligne ham, og den tredje vane er en gang om ugen at føre dagbog over, hvordan man har gjort andre opmærksom på Jesus, så man kan lære af sine erfaringer.

Bogen er konkret og praktisk og er med spørgsmål og et evalueringsskema. Michael Frost underbygger sine forslag med bibelhenvisninger og eksempler.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Lidt sproglig støj

Det giver lidt sproglig støj, at bogen oprindelig er skrevet på engelsk. Michael Frost omtaler de fem vaner som BELL-modellen, fordi vanerne på engelsk er Bless, Eat, Listen, Learn, Sent. Men denne sproglige finesse har forlaget opgivet at fordanske.

Der nævnes personer, som ikke er kendte i Danmark, og der henvises udelukkende til bøger på engelsk, uden at der bliver gjort opmærksom på, hvilke af dem der faktisk er oversat til dansk.

Michael Frost: Overrask verden. Fem vaner til aktive kristne i mission.
125 sider. 95 kr. Mediacellen.


Artiklen fortsætter efter annoncen: