Bibelselskabet har fjernet ordet ’Israel’ over 200 gange i den nye 2020-bibel

I Ny Testamente nævnes Israel nu kun 2 gange. Men også i Det Gamle Testamente er navnet Israel fjernet over 200 gange...

Indlæg af Jørgen Vium Olesen som talsmand for Soli Deo Gloria-gruppen,
som desuden består af Per Nielsen,
Christians for Israel, Rakul Kristiansen, Bedehus Danmark, David Hansen,
Aalborg Menigheds Center, Frede Hansen,
læge, Tone Cecilie Vium Olesen, redaktør.

Bibelselskabet har svigtet sit kald ved næsten at udelukke Israel fra Biblen 2020.

Bibelselskabet I Israel skriver i en artikel den 27-04-2020 om den danske Bibel 2020: ”Navnet Israel forekommer 2521 gange i det hebraiske Gamle Testamente.

Men kun 2316 gange i den danske bibel 2020. 205 gange færre.

I det Nye Testamente er Israel kun blevet brugt 2 gange, selvom Israel er brugt over 60 gange i den oprindelige græske grundtekst.

Navnet Israel er altså blevet omskrevet, eller i nogle tilfælde helt fjernet.

Ingen fejring

Mens nye bibeloversættelser normalt er årsag til fejring, giver denne nye moderne danske bibel grund til alvorlig bekymring.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Så vidt vi ved, er den blevet til uden råd og vejledning fra De Forenede Bibelselskaber, UBS.
I en pressemeddelelse skriver Det Danske Bibelselskab følgende:

”I oversættelsen af Det Nye Testamente bruges det jødiske folk, jøderne, Guds udvalgte folk eller blot folket, til at oversætte navnet Israel, da flertallet af danske læsere ikke ville vide, at Israel i Det Nye Testamente som helhed henviser til Guds folk, som Han har indgået en pagt med”. (oversat fra engelsk til dansk af de undertegnede).

Forstået sådan, at det nutidige israelske folk og det geografiske land Israel, ikke er det Guds folk eller det land, som Gud har indgået en pagt med i Biblen.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Reaktioner

Dette har forårsaget en voldsom kritik fra mange lande. Her er nogle få eksempler:

En dansk jøde, Jonatan Møller Sousa, har udtrykt det således:

”Drop udenomssnakken: En bibel uden Israel er et hensynsløst angreb på jøder”.
Forum For Dialog om Israel.

”Den danske version af Bibelen, som udelukker ordet ”Israel” er at betragte som en gave til ”jødehadere og Israels fjender”.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Benjamin Kerstein, The Algemeiner.

Den nye version af det lutherske Nye Testamente er ikke ”gode nyheder” og bør kaldes ”falske nyheder” af alle kristne.

Shimon Samuels, director for international relations of the Simon Wiesenthal Center.

”I den nye danske ”oversættelse” af Bibelen har man praktisk talt udslettet ”Israel” fra Det Nye Testamente. Sandheden er faktisk værre end overskrifterne, da Det Danske Bibelselskab bagatelliserer alvoren i deres handlinger.”

Chrisma Media USA, by Dr. MICHAEL BROWN.

Diskrimination af jøder

Vi anser denne omskrivning af ordet Israel som en nedgørelse og en diskriminering af jøder i dag.

Bibelselskabet begår 2 alvorlige fejl. For det første ændrer man bevidst budskabet i Bibelen.

Selvom dette er en såkaldt Nudansk (Contemporary) bibel, ændre man budskabet i forhold til det budskab, som grundteksten giver udtryk for. Man fjerner navnet Israel. Man fortæller danskerne og de kommende generationer, at det nuværende geografiske Israel ikke har noget med Guds folk at gøre.

Det er overraskende at generalsekretæren for bibelselskabet, Birgitte Stoklund, ikke kan forstå, at dette er et voldsomt politisk budskab, som her forkyndes i denne nye oversættelse Biblen 2020.

Det velrenommerede bibelselskab burde være professionelt og sætte sig ud over nutidige politiske strømninger.

”Det internationale netværk af Bibelselskaber UBS (som det Danske Bibelselskab også er en del af), har længe været respekteret i den kristne verden og har fået bred støtte til deres noble mission med at gøre Guds ord tilgængeligt for alle mennesker og nationer på deres eget sprog.

Men det danske Bibelselskab har nu bragt skam over dette agtværdige fællesskab. Vi håber, at UBS vil holde det danske Bibelselskab ansvarligt for dets hensynsløse handlinger.”

Dr. Jürgen Bühler,
præsident for ICEJ.

Jøderne har været tro imod de Hellige Skrifter

”Vi kan være meget taknemmelige til det jødiske folk – som gav os både Det Gamle og Det Nye Testamente. De har vogtet over de hellige skrifter og bevaret dem intakte igennem tiden, uden at ændre dem i forhold til tidernes teologiske strømninger.

Derfor, når der kommer forvrængede bibeloversættelser, som den I sidst har udgivet, bliver jeg så meget mere taknemlig overfor det jødiske folk, fordi de så omhyggeligt har beskyttet Guds uforanderlige ord.”

Dr. Jürgen Bühler,
præsident for ICEJ.

Skygge over Kongehuset

Vi opfordrer Det Danske Bibelselskab til at søge råd og vejledning hos De Forenede Bibelselskaber, UBS.

Selv om dette ikke er en autoriseret udgave af Bibelen, og vi håber at den aldrig bliver det, eller noget der ligner, så kaster den alligevel en skygge over det danske kongehus, som har en lang tradition for at forsvare jødernes rettigheder.

Som bekendt er Hendes Majestæt Dronning Margrethe protektor for Det Danske Bibelselskab.

Nazisterne ville fjerne ordet ’jøde’ i Bibelen

Uden på nogen måde at ville sammenligne vores agtværdige Danske Bibelselskab med det, som foregik under 2. Verdenskrig i Tyskland, så vækker det alligevel til eftertanke, at tyske teologer arbejdede på en ny tysk oversættelse af Bibelen, hvor ordet ”jøde” blev fjernet.

Dengang var det ordet jøde, der ikke passede ind i tidens nazistiske ideologi. I dag er det ordet Israel, som ikke passer ind i Bibelselskabet ideologi, man bortforklarer godt nok sine egne holdninger ved at kalde det et forståelsesproblem. På den måde fritager man sig selv og sine udtalte ”uskyldige” holdninger.

En farlig glidebane

Antisemitisme er en gift, der besmitter menneskers sind og tanker.

Det ser ud til at anti-zionisme og anti-israelske holdninger på samme måde bider sig fast, så små ”uskyldige” handlinger bliver en glidebane, der kan ende i de mest horrible historiske begivenheder.

Israel kan ikke fjernes

Den anden alvorlige fejl, som Bibelselskabet begår, er:

At det budskab, som man forkynder i denne nye fordrejede oversættelse, er et falsk budskab.
Det nutidige geografiske Israel, eller folket Israel, kan på ingen måde fjernes fra det Nye Testamente eller fra Guds frelsesplan i vor tid.

Genoprettelsen af staten Israel er det tyvende århundredes største profetiske opfyldelse og mirakel. At et folk og et sprog bliver genfødt efter næsten 2000 år i landflygtighed, er et stort mirakel. Et stort Guds under.

Det demonstrerer Guds trofasthed imod sit folk Israel, som Han har lovet Israels land, og det viser, at Gud er tro imod sine løfter, som Han har givet til Abraham, Isak og Jacob.
Jøder og kristne tilhører det samme ædle oliventræ.

”De kristne er blevet indpodet på den jødiske stamme”. Rom. 11:13-24, og: ”De to parter, jøder og kristne, skal blive til et nyt menneske. Han nedbryder den mur af fjendskab, der skiller os”. Ef. 2:14-22.

Bibelselskabets leder har ikke forstået alvoren i kritikken

I et interview af Jens From Lyng i Kristeligt Dagblad den 2.5.2020 med Birgitte Stoklund, generalsekretær for Bibelselskabet, med overskriften: Vi har måske undervurderet det politiske i oversættelsen af Israel, siger Birgitte Stoklund:

”Vi står ved den oprindelige oversættelse og mener stadig, at den almindelige, sekulære danske læser tænker geografisk frem for folk, når der i Det Nye Testamente henvises til Israel”.

Men vi lytter til kritik, og vi vil se på, om vi bør skrive ”Israel” de steder, hvor der specifikt henvises til geografi, når der kommer et nyt oplag.”

Dette viser, at Birgitte Stoklund ikke har forstået, hvad kritikken af Bibelen 2020 drejer sig om.
Det er ikke et spørgsmål, om Israel kommer 3 eller 5 gange ind i Det Nye Testamente, men det er et spørgsmål, om Det Danske Bibelselskab har forstået sin opgave:

Sammen med UBS, De Forenede Bibelselskaber, at være tro imod sit kald, at oversætte Bibelens budskab korrekt efter grundteksten, og at gøre dette budskab forståeligt for danskerne – uden at ændre budskabet og blive et politisk talerør for tidsånden.