De mødte Gud – og hvad så?

Mange danskere har haft en oplevelse med Gud. Men de har brug for undervisning for at komme videre i troen. Det forklarer den nybagte Doctor of Missiology, sognepræst Anne Mie Skak Johanson.

– Mange danskere har oplevelser med Gud. Men de har brug for hjælp til at fortolke deres oplevelser og opdage, at der er tro og håb og kærlighed at finde hos Gud. Nogen må fortælle dem, hvad det betyder, at der er frelse, liv og håb i troen på Jesus, siger Dr. theol. Anne Mie Skak Johanson. Raisfoto.

Mange danskere har ligesom journalisten Charlotte Rørth oplevet et møde med Jesus, men de forbinder ofte ikke deres åndelige oplevelser med kirken og et liv som kristne. Der findes troshistorier og trosrejser – men hvordan finder danskere vej til en engageret tro?

Dette spørgsmål fik sognepræst Anne Mie Skak Johanson til at tage flere kortere pauser fra præsteembedet i Sønderjylland for at studere missionsteologi i USA. Studierne er nu afsluttet, så sognepræsten kan kalde sig Doctor of Missiology.

Danskerne opfattes normalt som et af verdens mest sekulariserede folkeslag. Men der sker meget i den åndelige verden, som ikke lige kan aflæses af kirkestatistikkerne. Udfordringen har bedt missionsteologen fortælle lidt om sin spændende forskning på dette område.

Hvad er missionsteologi?

– I de sidste fire år har jeg læst missionsteologi på Fuller Theological Seminary i Californien, USA. Missionsteologi er den disciplin indenfor teologien, som beskæftiger sig med, hvordan de gode nyheder om den frelse og det håb, som Jesus kan bringe, videregives til mennesker, som ikke kender til kristentroen.

– Der er mange discipliner involveret, når man studerer missionsteologi – der er kulturforståelse (sociologi), der er forståelsen af, hvordan mennesker agerer (antropologi), hvordan kirker fungerer (ekklesiologi) og meget andet.

– Et andet spørgsmål kunne være: Hvorfor læse i USA, hvorfor ikke hjemme i Danmark? Det kunne jeg også have gjort, men lige netop missionsteologi er Fuller førende indenfor. Derfor blev det der, studiet foregik, fortæller Anne Mie Skak Johanson.

Når Gud møder danskere

Hvorfor valgte du at skrive om, hvordan danskere i dag finder en bevidst tro på Gud?

– Jeg arbejder i kirken og taler med mange mennesker om Gud og tro. Ofte har jeg overvejet, hvordan det gøres bedst, hvis det som jeg gerne vil fremme er en engageret tro, hvor det med Gud spiller en rolle i hverdagen og i livsvalg.


Artiklen fortsætter efter annoncen:– Det har jeg selvfølgelig læst bøger om, talt med kollegaer om, prøvet mig frem med, men egentlig har jeg ikke sådan systematisk undersøgt, hvordan mennesker finder tro.
Egentlig troede jeg, at jeg vidste, hvordan danskere i al almindelighed forholdt sig til religion og kristendom. Det er trods alt den branche, jeg til daglig beskæftiger mig med.
Men heldigvis kan man blive overrasket. Jeg har i mit projekt talt med 40 danskere, som hver især har været på en trosrejse – fra en manglende bevidsthed om muligheden for en personlig relation til Gud til en bevidst erkendelse af Guds eksistens og heraf følgende forandret livsperspektiv.

– Det har været så spændende at lytte til deres troshistorier. Jeg har lært meget om, hvordan Gud møder danskere i dag, og om hvad kirken kan gøre for at supporte menneskers trosrejse.

Det har været så spændende at lytte til deres troshistorier. Jeg har lært meget om,
hvordan Gud møder danskere i dag

Oplevelser kræver en forklaring

Dit aksiom hedder Berørt-Undervist-Transformeret. Sker det?


Artiklen fortsætter efter annoncen:– Det, jeg har fundet er, at oftest starter trosrejsen med en berøring af Gud. Det kan være en oplevelse af, at Gud er tilstede i et rum, f.eks. i kirken, eller de får en guddommelig berøring som en helbredelse eller anden fysisk manifestation.

– Andre oplever, at Gud taler til dem med en hørbar stemme, eller at troen på Gud pludselig som en stort lys-åbenbaring giver mening. Det er ikke alle, der har sådanne oplevelser, men mange.
Andre har mødt kirken og mennesker, som tror på Gud og der fundet troen selv.

– Det er jo meget svært at sige noget om, hvor ofte danskerne bliver berørt af Gud, da vi ikke har lavet en undersøgelse af hyppigheden. Der er engelske undersøgelser der viser, at ca. halvdelen af befolkningen visse steder beretter, at de har haft en eller anden form for åndelig oplevelse.
Det kan være oplevelser af alle slags. Det bemærkelsesværdige er, at overnaturlige oplevelser i sig selv ikke nødvendigvis afføder tro. Der skal ligesom en forklaring til.

– Mange mennesker, også dem jeg har talt med, har haft overnaturlige oplevelser, uden at det har ført til tro. Det er først, når troen på Gud og muligheden for at være i relation med Gud forklares til den søgende, at troen bryder igennem.


Artiklen fortsætter efter annoncen:– Det særlige er, at den kristne tro skal forklares på et sprog, som almindelige mennesker forstår og i en tryg og fri atmosfære, hvor der er mulighed for at stille spørgsmål og selvstændigt at sige til og fra.

– Dertil kommer, at en forklaring af den kristne tro ikke kun handler om at lære trossætninger og kende til historierne fra Bibelen. Det handler også om at få viden om, hvordan troen leves.
Det er i spændingsfeltet mellem teoretisk undervisning og trosvidnesbyrd, at den søgende kan forstå, hvad den kristne tro handler om.

Søger Gud i kirken

Hvor mange af dem, du har talt med har efterfølgende opsøgt kirken?

– Det har de alle. Alle deltagere i undersøgelsen var folkekirkemedlemmer, og de var henvist til mig af præster og kirkeledere. De har alle 40 oplevet, at gudstroen blev personlig og virkelig for dem, og at denne gudstro findes i trosfællesskabet i kirken. Deres engagement i kirken var forskelligt, men de var alle i kontakt med kirken.

Det bemærkelsesværdige er, at overnaturlige oplevelser i sig selv ikke nødvendigvis afføder tro. Der skal ligesom en forklaring til.

Alpha og gudstjenester har stor betydning

Hvordan kan du og andre bruge denne forskning i mødet med sekulariserede danskere?

– Som kirke kan vi ikke give mennesker tro. Det er en sag mellem Gud og den søgende. Men vi kan som kirke støtte søgende i at finde troen. Og hele mit projekt gik ud på at undersøge, hvordan vi som kirke bedst gør det. Interviewene med de 40 sluttede da også af med at spørge til deres forslag til, hvordan kirken bedst kan støtte, at folk finder troen. Sjovt nok svarede de fleste: Ved at være kirke! Rigtig mange havde fundet troen ved at deltage i et kristendomkursus, og for mange var det Alpha. Men dernæst havde gudstjenesten stor betydning. Det at komme sammen som kirke, synge sammen, lytte til prædiken og være en del af fællesskabet, var vigtigt.

– Dog var det altafgørende, at atmosfæren i kirken var gæstfri, sproget forståeligt og troens verden blev italesat. I min afhandling hedder det: Tilgængelig spiritualitet, forståelig indføring i kristendommen og et åbent og trygt trosfællesskab.

Oplevelser føder ikke nødvendigvis tro

Hvad gør danskere med deres uforklarlige åndelige oplevelser?

– Det er svært at vide, da det ikke er blevet undersøgt, men ud fra min forskning kan det se ud til, at åndelige oplevelser som sådan ikke nødvendigvis afføder tro.
Det er ikke alle danskere, der umiddelbart har en klar forståelse af den kristne tro. Selvom de forstår sig selv som kristne, er kristendommens verden ikke bare tilgængelig for dem.
De har brug for hjælp til at fortolke deres oplevelser og opdage, at der er tro og håb og kærlighed at finde hos Gud. De har brug for, at nogen fortæller og viser dem, hvad det betyder, at der er frelse, liv og håb i troen på Jesus, slutter Anne Mie Skak Johanson.

Mission i Afrika

Anne Mie Skak Johansen er sognepræst i Tyrstrup-Hjerndrup i Haderslev, men bosat i Odder.
Hun har siden september 2014 været formand for Mission Afrikas bestyrelse og er således stærkt engageret i ydremissions-arbejdet, som under normale forhold – uden lukkede grænser – medfører en del rejseaktivitet for formanden.

Mission Afrikas arbejde har i flere år været præget af, at partnerlandene og -kirkerne i Nigeria og Nordcameroun har været ofre for voldsomme terrorangreb, mens Sierra Leone har kæmpet med en dødelig ebolaepidemi.

Mission i Danmark

Anne Mie Skak Johanson var i en årrække daglig leder af Dansk Oase og stod bl.a. for de store sommercamps, hvor ca. 5.000 mennesker mødes. Hun har desuden fungeret som præst i 20 år.
I 2019 var Anne Mie Skak Johanson sekretær og medarrangør af de meget roste kirkedage i Herning, ”Himmelske Dage på Heden”. Nu planlægger komiteen de næste kirkedage, som skal finde sted i Roskilde i 2022.

Anne Mie Skak Johanson er gift med Leif Johanson, der er præst i Odder Frimenighed.