Giver det mening at tro på teistisk evolution?

Kristne der tror på evolution, mener ikke at kunne se design i motoren, der driver E-coli bakteriens propel. Motoren er en protondrevet rotationsmotor, som hos visse bakterier kører med op til 100.000 omdrejninger i minuttet. Det er den mest energieffektive motor i universet, og den deler, som det ses, en lang række komponenter med elektromotoren. Ingen tegn på design?

Bekymrede henvendelser:

Jeg har for nylig fået flere bekymrede henvendelser fra kristne, som er stødt ind i en serie podcasts med titlen ”Skabelse og evolution” i et forum, der hedder ”Eftertanke”. Tre unge studerende taler her om evolution og kristen tro – to ting, som de er enige om, uden problemer kan forenes. De bekymrede henvendelser går på, at teistisk evolution tilsyneladende står stærkt hos unge kristne studerende i Århus – nogle endda med tilknytning til Menighedsfakultetet.
Her følger min kommentar:

Teistisk evolution, altså troen på at Gud skabte den levende verden gennem gradvis udvikling, er det, jeg vil betegne som ”bekvemmelighedsteologi”.

Man ræsonnerer, at fordi den magtfulde mainstream-videnskab promoverer evolutionsteorien, må kristne nødvendigvis anstrenge sig for at forene Darwins lære med deres tro. Teologer kaster sig derfor ud i de mest formidable bibel- og videnskabsfortolkningsgymnastiske øvelser for at forene to absolut modstridende koncepter: A) bevidst formålsrettet skabelse af Gud og B) gradvis udvikling gennem blinde, udirigerede fysiske processer.

Det kræver sit at rumme disse to modstridende synspunkter, og det gøres da også kun ved at suspendere logik og samtidig opfinde en videnskab, som reelt ikke eksisterer.

Tilfældig mutation er evolutionens drivkraft

Læser man videnskabelige afhandlinger om evolution, vil man vide, at den mekanisme, som Darwins teori bygger på, er tilfældig mutation og naturlig udvælgelse. Ingen, og jeg gentager, INGEN har nogensinde set en biologisk afhandling om evolution, som antager, at evolution er dirigeret af en intelligens.

Hundredtusinder af videnskabelige afhandlinger tager alene udgangspunkt i, at tilfældig mutation er evolutionens drivkraft. Bekvemmelighedsteologerne er imidlertid ligeglade; de har ganske enkelt opfundet deres egen udgave af evolution, som intet har at gøre med den videnskabelige teori af samme navn.

Lad os prøve med lidt logik. En årsag kan være enten blind tilfældighed eller bevidst styring – ikke begge dele på samme tid; det vil være det, der kaldes nonsens.


Artiklen fortsætter efter annoncen:De 3 unge i podcasten hævder at tro på evolutionsteorien. Problemet er blot, at det ikke er den samme videnskabelige teori, de tror på, som den biologer arbejder med. Evolution styret af Gud er en teori, der intet har med Darwin at gøre; den er alene et produkt af teologers fantasi.

Virkelighedens evolutionsteori, den som biologer opererer med, udelukker per definition intelligent styring. Teorien har basis i metodologisk naturalisme, hvor fænomener forklares gennem blinde udirigerede processer i samspil med naturlovene.

Hvis du er en rationel person, vil troen på evolution indebære, at du bekender dig til ateisme eller en slags deisme (hvor guden har udført et evolutionseksperiment).


Artiklen fortsætter efter annoncen:Kristen tro er ikke en blind tro

Ifølge teistisk evolution ser vi ingen tegn på design i naturen. Derfor er tilhængere af teistisk evolution afskåret fra at bruge argumenter for Guds eksistens, som er hentet fra naturvidenskabelige observationer. Med evolutionsbriller på ser alt jo tilfældigt ud, og man må derfor acceptere, at troen på Gud er en fuldstændig blind tro uden evidens fra observationer i naturen.

Kristen tro behøver imidlertid ikke være en blind tro, som vi må antage uden evidens. ID demonstrerer, at visse egenskaber ved liv bedst lader sig forklare med intelligens som årsag. Det er derfor logisk som kristen at bekende sig til ID, da denne videnskabelige hypotese netop fremlægger evidens for design i naturen.

Da ID kun kan angribes fra et materialistisk standpunkt, har de 3 unge, for at kunne angribe ID, iført sig de ateistiske darwinisters hat. Ved at afvise ID afviser de blankt, at vi kan se design i naturen. De insisterer på, at alt ser tilfældigt ud, og at tilfældige processer sagtens kan regnes for plausibel kausal forklaring på liv.

De unge er samtidig kristne, som tror på, at Gud står bag livet, og iført deres kristne hat hævder de så i næste åndedrag, at alt bestemt ikke er blevet til ved et tilfælde.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Er dette filosofisk skizofreni? Nej, ingenlunde! de unge repræsenterer blot den type universitetsstuderende, som Holberg beskrev i komedien Erasmus Montanus. Erasmus havde lært at disputere og kunne det ene øjeblik argumentere for, at hans mor var en sten, og det næste øjeblik argumentere for, at hun netop ikke var en sten.

De 3 unge tager altså ateisternes parti, når de kritiserer ID, men det har undsluppet deres opmærksomhed, hvorfor ateisterne afviser ID.

Ateister bekender sig til metodologisk naturalisme, hvor kun materielle årsagsforklaringer er tilladt. Da ID accepterer intelligens, altså noget ikke-materielt, som årsagsforklaring, afviser ateisterne ID som værende videnskab.

Hvis man afviser intelligens som gyldig årsagsforklaring, har man automatisk udelukket Gud som mulig årsagsforklaring. De 3 unge kristne afviser altså ID, fordi denne hypotese åbner muligheden for, at Gud kunne være årsagsforklaring. Det er da et paradoks, der er til at få øje på.

Fjendtlighed over for ID

Da jeg i 2017 holdt et foredrag på Menighedsfakultetet, blev jeg mødt af den samme fjendtlighed over for ID, som de 3 unge podcastere repræsenterer. Dette forbavsede mig, da jeg netop på det sted havde forventet at skulle ”prædike for koret”. Professor Kurt Christensen har senere forsikret mig, at disse studerende ikke repræsenterer MF’s holdning.

Dog finder jeg det problematisk, at MF ikke aktivt støtter ID, forholder sig passivt til udbredelsen af misinformation om ID i MF’s umiddelbare nærhed, og lader teistisk evolution forblive uimodsagt.

I podcasten udtaler den toneangivende unge mand, at ”det er vigtig for mig, at kristendommen ikke kommer i konflikt med mainstream videnskaben”. Denne udtalelse afslører, at man er ligeglad med, hvad der er sandt; om mainstream-videnskaben evt. tager fejl; om teistisk evolution indeholder filosofiske selvmodsigelser, som gør det til et irrationelt standpunkt – det handler mest af alt om konformitet.

At studerende drages til teistisk evolution er forståeligt. I akademiske kredse kan det have trælse konsekvenser, hvis man er Darwin-tvivler. Hvem ønsker at ødelægge sine karrieremuligheder pga. evolution?

Evolutionsteorien synger på sidste vers

Bibeltro kristne, der ser teistisk evolution som et problem, kan slå koldt vand i blodet.

Evolutionsteorien synger på sit allersidste vers, og problemet vil dermed snart løse sig selv. En stor evolutionskonference afholdt i Royal Society i 2016 afslørede, at neodarwinismen står i så alvorlige problemer, at man ser sig nødsaget til at efterspørge forklaringsmodeller, der kan redde teorien.

I åbningstalen givet af den østrigske evolutionsbiolog Gerd Müller blev problemerne fremlagt:

Darwins teori kan ikke forklare fremkomsten af komplekse kropsformer (oprindelsen af øjne, ører, de anatomiske og strukturelle egenskaber i levende organismer), oprindelsen af nye former igennem livets historie og nongraduale overgange, hvor man ser abrupte huller i fossilerne, – problemer ID har påpeget i årtier.

De unge kristne tilhængere af evolution er opfyldt af en uberettiget tillid til, at evolutionsteorien stadig står som en stærk teori. De forsvarer Darwin med en overbevisning, som ikke afspejles hos de evolutionseksperter, der lige nu kæmper for teoriens overlevelse.