Grundlovsmøde i Aarhus

Johnny Noer taler på Kloster Torv i Aarhus den 5. juni.

I forbindelse med Grundlovsdag inviterer Jysk Tabernakel til møde den 5. juni 2020 kl 14-16 på Kloster Torv i Aarhus.

På mødet vil blandt andre Johny Noer tale om den særstilling, som den evangelisk-lutherske tro har ifølge Danmarks Grundlov. Talerstolen er under klargøring, og man er velkommen til at kontakte Jysk Tabernakel, hvis man har et budskab. Talerne vil blive optaget og lagt på nettet.

I oplægget hedder det: ”Med de grundlovsstridige tiltag, der for nylig er vedtaget, er den evangelisk-luthersk troendes rettigheder under angreb. Vær med til at støtte op om arrangementet. Guds fred!”

Man kan se mere om Jysk Tabernakel på Youtube. Jysk Tabernakel / Danish Tabernacle har som formål at prædike evangeliet om Jesus Kristus, hedder det på er Facebook. Her kan man også læse, at en hjemmeside er undervejs.