Konference om åndelig omsorg

Lørdag d. 15. august holder Kristne i Social- og Sundhedssektoren konference i Jægerpris om åndelig og eksistentiel omsorg. Britta Eckhardt, sygeplejerske på Hospice Frederikshavn, underviser. Formen vil være en vekselvirkning mellem oplæg på powerpoint, små videoklip og samtale og emnet er hospicetanken og palliation(lindring). (Cicely Saunders). Der vil være tal og facts, videoklip, patientfortællinger og noget om Døden på hospice, hvordan foregår en udsyngning? Efter frokost og gåtur i Jægerspris Slotspark og smykkekøb fra Eden til fordel for handlede kvinder fortsætter undervisningen. Der vil

Få adgang til alle artikler
Du har læst 3 gratis artikler de sidste 30 dage. Vi håber, du fandt det interessant.
For kun 28 kr. pr. måned støtter du, at vi fortsat kan lave anderledes nyheder med en kristen vinkel hver uge.
Hvis du er abonnent på papirudgaven, kan du finde log ind detaljer på side 2.