Konference om åndelig omsorg

Hospicesygeplejerske Britta Eckhardt underviser på KriSoS’ konference.

Lørdag d. 15. august holder Kristne i Social- og Sundhedssektoren konference i Jægerpris om åndelig og eksistentiel omsorg.

Britta Eckhardt, sygeplejerske på Hospice Frederikshavn, underviser. Formen vil være en vekselvirkning mellem oplæg på powerpoint, små videoklip og samtale og emnet er hospicetanken og palliation(lindring). (Cicely Saunders). Der vil være tal og facts, videoklip, patientfortællinger og noget om Døden på hospice, hvordan foregår en udsyngning?

Efter frokost og gåtur i Jægerspris Slotspark og smykkekøb fra Eden til fordel for handlede kvinder fortsætter undervisningen.

Der vil være en video fra Go´morgen Danmark med Niels Chr. Hvidt, professor i åndelig omsorg, og Charlotte Glante, hospicepræst på Diakonissen. Der vil være fokus på ”Den svære samtale”, Kærlighedens skjold, Værdighedssamtaler og livsfortællinger, og Hvad er “Min sidste vilje”?

Sidst på eftermiddagen handler det om: Når tro er en del af patientens livsopfattelse, 5 forskellige patientfortællinger, Hvilken betydning har bøn, og Hvordan kan man bede sammen med en patient, selvom man ikke selv praktiserer bøn.

Der vil også være en Top 5 over fortrydelser og evt.: En livsvigtig samtale om døden (et samarbejde mellem Etisk Råd og Det Nationale Sorgcenter)

Konferencen foregår i Rejsestalden, Hovedgaden 29 A, 3630 Jægerspris. Pris: 200 kr
Alle er hjerteligt velkomne, oplyser ledergruppemedlem og redaktør Inga Helver, som modtager tilmeldinger frem til 10. august.