Arrow har været et vendepunkt for mange

Arrows lederskabskurser giver deltagerne større selverkendelse og større Gudserkendelse.

Arrow er et kursus-fællesskab, hvor man hurtigt kommer tæt på hinanden, fordi man tager sine titler af og er enige om, at man er der for at lære og blive klogere sammen, siger Peter Kofoed Herbst, der er teamleder i Arrow Danmark.

Arrow er lederskabskurser for kristne ledere mellem 25 og 45 år og med ledererfaring. Kurset er ikke et forkynderkursus, men et kursus i at forvalte et lederskab inspireret af de kristne værdier, så man i sit møde med og omgang med andre er med til at lede dem til Jesus.

– Jeg ved, at mange har oplevet Arrow som et vendepunkt i deres liv. De er gået fra kurserne med både en større selverkendelse og en større Gudserkendelse og med redskaber til at håndtere udfordringer i deres liv og lederskab tidligere og bedre, end de kunne før, siger Peter Kofoed Herbst, der er teamleder i Arrow Danmark og til daglig præst i Kronjyllands Frimenighed.

– Arrow er et kursusfællesskab, hvor man hurtigt kommer tæt på hinanden, fordi man tager sine titler af og er enige om, at man er der for at lære og blive klogere sammen. Når man vover den ærlige samtale, hvor det ikke handler om at vinde diskussionen, men at blive klogere, så sker der meget godt.

Kurset er for ledere både inden og uden for det kirkelige arbejde.

Arrows vision er at udvikle missionale ledere, der er ledt mere af, leder mere som og leder mere til Jesus. Hvert kursusforløb strækker sig over to år og består af fire femdøgnsinternater og tre lørdagssamlinger.

Der begynder et nyt forløb hvert tredje år. Det førstkommende Arrowkursus er dog sat på pause pga. coronaen, men forventes at gå i gang i efteråret, og det er stadig muligt at søge om optagelse på holdet.

Kald, kompetencer og karakter

Kald, kompetencer og karakter er en treklang i Arrow.

– Kaldet er det, jeg oplever som min opgave, det, jeg skal eller er betroet af andre – i sidste instans det, Gud har lagt i mine hænder at gøre. Kompetencedelen handler om at blive klog på sine stærke sider og bringe sine evner og ressourcer i spil, men også at kende sine svagheder og vide, hvor der er brug for andres kompetencer.


Artiklen fortsætter efter annoncen:I arbejdet med din karakter drejer det sig om at forstå, hvor du er stærk, men også indse, hvor du har skyggesider, som kan få dig til at handle uproduktivt. At have karakter vil sige at være tro mod sine mål og sit liv og ikke gå på kompromis med noget, som man ved, ikke er rigtigt, fortæller Peter Kofoed Herbst og tilføjer:

– Mange konferencer ender som en mappe på en hylde, men en del af konceptet i Arrow er, at man skal hjem og bruge det, man lærer, og bearbejde det sammen med en lokal mentor. Ligesom man bearbejder det sammen med en personlig mentor fra Arrows lederteam og i en mentorgruppe på holdet.

Tør være sig selv

Peter Kofoed Herbst har selv oplevet, at Arrow har gjort ham mere komfortabel med sin egen historie og personlighed:


Artiklen fortsætter efter annoncen:– Man kan bruge mange kræfter på at længes efter at være ligesom dén leder eller dén prædikant og tænke, hvis jeg bare havde den evne og var lidt mere udadvendt eller intellektuel, eller hvis jeg bare kom fra det hjem, så … Vi kan have så mange ”hvis nu”, at man hele tiden går og længes efter at være en anden end den, man er.

Igennem Arrow har jeg lært at blive mere komfortabel med både mine styrker og de fristelser, faldgruber og udfordringer, som er tilbagevendende i mit liv. Så jeg kender dem og faktisk godt ved, hvad jeg skal gøre ved dem. Jeg er jo den, jeg er, og jeg tror på, at jeg er den bedste leder ved at lede som den, jeg er, og ikke ved at prøve at blive en anden, slutter teamlederen.

Fakta om Arrow

Arrow er udviklet i begyndelsen af 1990’erne af en canadisk kirkeleder ved navn Leighton Ford.

Arrow er det engelske ord for pil. Navnet Arrow er inspireret af, at Leigthon Ford arbejdede sammen med Billy Graham og oplevede ham som en kristen leder, der var som en pil, der fløj lige og målrettet. Billedet med pilen henviser til, at Esajas taler om, at Gud gjorde ham til ”en spids pil” (Esajas 49,2).


Artiklen fortsætter efter annoncen:Arrow er i 11 lande: USA, Canada, Australien, New Zealand, Filippinerne, England , Irland, Polen, Norge, Indonesien og Danmark.

En dansk udgave tilpasset danske forhold blev lanceret i 2013 af Peter Gøtz og Jesper Oehlenschläger. Arrow i Danmark relaterer til Evangelisk Alliance og er tværkirkelig.
Læs mere på arrowlederskab.dk