Forstå at troen både frelser og forvandler dig

”Selvom vi forvandles til Jesu Billede ved at se ham i Ordets spejl, så udfoldes forvandlingen ikke foran spejlet, men i vores daglige liv med andre mennesker. Jesu billede i vores liv dukker op i overbærenhed med en kollega eller medstuderende, som har lavet en fejl. Eller ved hjælpsomhed med rengøring over for dem, vi bor sammen med, selvom det egentlig er deres tur til at få det gjort. Eller ved at hjælpe en alenemor med at passe børnene, så hun kan få købt ind eller puste lidt ud. Eller ved at gøre vores arbejde godt og være en god kollega på jobbet. Eller ved at…” s. 152

Lige siden Luther, ja endnu længere tilbage, har den teologiske diskussion om gerningernes betydning i kristenlivet været blandt de væsentligste emner at forholde sig til. Luthers mageløse opdagelse, at vi er frelst af nåde alene, og at vore gerninger hverken kan trække fra eller lægge til i dette regnestykke, er stadig den faste grundvold, som vores protestantiske tro hviler på.

Henrik Nymann Eriksen er forstander på Luthersk Missions Højskole og forfatter til bogen ”Forvandlet ved at se – Vejen til helliggørelse”. Ærindet med bogen er at forklare den dobbelt betydning, som frelsen har, og som udtrykkes metaforisk ved hjælp af begreberne frifindelse og fødsel.

Der er nemlig to grøfter, vi kan falde i som kristne, hvis vi kun har øjne for den ene af de to beskrivelser. Med et Luthersk fokus kan vi blive så optaget af korsordet: ”Det er fuldbragt”, at vores kristenliv bliver et historisk punktum. Jesus betalte prisen. Vi er frikendte, sagt med retssags-metaforen.

Og af frygt for lovtrældom tillægges gode gerninger ingen betydning, ja det kan ligefrem blive opfattet som farisæisk, hvis nogen måtte mene noget andet. Forfatteren slår da også fast, at ingen kan frelse sig selv, men at denne sandhed skal afbalanceres af en anden sandhed.

At blive født på ny

Der er nemlig også en anden side af kristenlivet, det nye liv, at blive født på ny, som Jesus forklarer Nikodemus.

Dette billede fortæller både om forvandling og forandring. Forvandlingen, at vi får en ny natur, født af ånd, betyder, at forbindelsen til himmelen er genoprettet. Den nye fødsel betyder ultimativt, at vi hører til i Guds familie, og lige så lidt som et spædbarn kan føde sig selv, lige så afgjort umuligt er det for os at forvandle os selv.

Alligevel er barnet jo ikke færdig med at udvikle sig, når det fødes. Henrik Nymann Eriksen går derfor også til den del af Det Nye Testamente, som handler om at vokse, at helliggøres og at komme til at ligne Jesus mere.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Her er citater fra Efeserbrevet 2,10 ”for hans værk er vi, skabt i Kristus Jesus til gode gerninger”, brevet til Titus, Filipperbrevet, Jakobs brev osv. osv. … åbenlyse eksempler på, at der er en livsførelse, som følger af det at være kristen.

Den nye natur skal opøves, trænes, og gode vaner skal formes og vedligeholdes, nøjagtig som barnet, der må øve sig i at kravle, før det kan gå, før det kan løbe, før det kan gennemføre et 5 kilometers motionsløb og måske engang et maraton.

Den åndelige udvikling er en forandring, som sigter mod at komme til at ligne Jesus mere. Udtrykt på en anden måde er helliggørelse vejen mod et liv med Åndens frugter, som beskrives i Galaterbrevet.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Igen et billede, der rummer både et guddommeligt mirakel og en menneskelig indsats. Frugten vokser af sig selv, og dog kræver det, at der vandes, at frugttræet er placeret, så det får sol og vand og bliver beskyttet fra angreb af vejr, orme og svamp mv.

Balancen

Balancen mellem den hvile, der ligger i Jesu fuldkomne forsoning på korset, og så den længsel, der er helt naturlig for den, som er født af Ånd, nemlig det at komme til at være mere som Jesus, er vigtig at finde frem til. Det er den berømte balance mellem allerede og endnu ikke helt. Vi er allerede indføjede i vintræet, blevet børn af Gud, og Guds Ånd bor i os.

Men vi er kun på vej til den virkelighed, hvor synden og det gamle menneske ikke længere kan stikke hovedet frem. Evigheden hos Gud er endnu ikke indtruffet. Derfor kaldes der på en viljesindsats fra den kristne, fordi der er en indre kamp mellem åndens natur og den syndige natur. Men forvandlingen kommer ved at spejle Jesus, ikke i kraft af en viljesindsats.

Henrik Nymann Eriksens bog burde være begynderlærdom i kristenlivet. Men netop fordi emnet er så centralt, giver bogen rigtig god mening. Den kridter linjerne op på vejen og markerer dermed også med klare advarselsskilte, hvor grøfterne befinder sig. Og personligt bliver jeg aldrig færdig med Jesus-centrerede bøger. Han er et anker for vores håb og fyrtårnet på livets hav.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Henrik Nymann Eriksen:
Forvandlet ved at se
216 sider. 149,95 kr.
Credo/Logosmedia