Hvad kan vi lære af Frans af Assisi?

Denne bog er, hvad man kan kalde en tolkende biografi om Frans af Assisi (1181/1182-1226). Den fortæller ikke bare om hans liv og tro. Den udlægger også, hvad hans tilgang til livet og troen kan lære os om vores forhold til rigdom og fattigdom, synet på naturen og andre mennesker, lidelse og død.

Af hans liv i fattigdom kan vi lære ikke at ville sikre os selv, men hvile i Guds omsorg for os. Hans syn på naturen er, at fordi alt er skabt ved Guds ord, rummer alt skabt også et ord af Gud, som vi bør lytte efter. Hans menneskesyn er, at alle bærer Guds billede i sig og derfor skal mødes med ligeværdighed og kærlighed i respekt for gudsbilledet i dem.

De ældste kilder

Lene Højholt drager de ældste skrifter og bøger om Frans frem i lyset, ja endda tekster skrevet eller dikteret af ham selv. De er skrevet umiddelbart efter hans død af nogle af hans nærmeste munkebrødre.

Flere af dem er ikke oversat til dansk, og selv de, der er, er der næppe mange, der kender eller har læst. Lene Højholt spiser os ikke af med henvisninger og korte resumeer, men bringer mange længere citater, så vi får lov at læse de gamle tekster på egen hånd.

Grundige maleri-fortolkninger

Frans’ liv bliver også beskrevet gennem grundige fortolkninger af kunstneren Giottos (1267-1337) malerier om ham i Francesco-kirken i Assisi, hvor han ligger begravet.

Desværre er gengivelserne af billederne for små til, at man kan se alle detaljer, og jeg synes også, at dele af fortolkningerne er overfortolkninger. Men generelt er de med mange skarpe iagttagelser, og ideen med at gennemgå disse billeder, som i sig selv er en unik oversigt over Frans’ liv, er god.

Clara af Assisi

Inspireret af Frans stiftede Clara af Assisi (1193/1194-1253) den kvindelige franciskanske orden clarisserne. Måske hun ofte står for meget i skyggen af Frans, men det retter Lene Højholt så op på her med en fyldig omtale af hende.

Til meditativ læsning

Lene Højholt skriver forståeligt, men i et lidt tungt og af og til abstrakt sprog med formuleringer som denne: ”Ved korsets fod kan mennesket rykkes ud af sin egen subjektive jegvirkelighed og ind hans [Jesu] objektive gudsperspektiv.”


Artiklen fortsætter efter annoncen:Måske det kan forklares med bogens undertitel: ”Meditativ fordybelse i de franciskanske fortællinger”. Sproget tvinger en til at sætte læsehastigheden ned og grunde over indholdet, altså meditere.

Lene Højholt: Frans og Clara. Meditativ fordybelse i de franciskanske fortællinger.
495 sider. 349,95 kr. Borgen