Introduktion til Romerbrevet med inspiration til tilbedelse

De fleste bibellæsere kender Romerbrevet som en skattekiste fuld af evangeliets gode nyheder. Men denne teologiske perle giver også hovedbrud, ikke mindst i de kapitler, hvor Paulus skriver om jøderne. Her kan Olof Edsingers lille bog give et tiltrængt overblik.

Romerbrevet er ikke kun for teologerne, det er relevant for alle, mener Olof Edsinger, der er generalsekretær i Evangelisk Alliance i Sverige, samfundsdebattør og bibelunderviser. Han formår at formidle de store teologiske spørgsmål på en forståelig måde i bogen, der både kan bruges til selvstudium og til gruppestudier.

Spørgsmål til overvejelse

Gennemgangen af Romerbrevet 5,12-21 med overskriften ”Bruddet med vores negative sociale arv”, efterfølges af en række gode spørgsmål til overvejelse for den enkelte læser eller gruppe. Her lyder et af spørgsmålene:

”Paulus måtte lave et helt nyt ord, ”superoverflydende” for at beskrive, hvor stor Guds nåde er. Hvilke ord ville du – ud fra dine egne erfaringer om, hvad du lige har læst – bruge for at beskrive nåden?” (side 49)

Skitserer problemstillinger

Fire ekskurser med temaerne ”Bibelen og samkønnet sex”, ”Forskellige syn på dåben”, ”Et omdiskuteret jeg” og ”Israelsven eller erstatningsteologi – er det så enkelt?” belyser nogle af de teologiske og eksistentielle udfordringer i Romerbrevet.

Israelsspørgsmålet står centralt i Romerbrevet, og Olof Edsinger argumenterer for, at kapitlerne 9-11 ikke er et senere indskud, men derimod står som en vigtig del af brevet.

Således ser kapitel 9 tilbage på Guds indgriben i jødernes historie, kapitel 10 handler om nutiden og kapitel 11 handler om en fremtid, hvor ”hele Israel skal frelses”. Paulus slutter kapitlet med den lovprisning ”thi af ham og ved ham og til ham er alle ting. Han skal have æren til evig tid! Amen” (v. 36).

”Sand teologi fører os dybere ind i tilbedelsen. Hvilken effekt har det, du har læst indtil videre i Romerbrevet, fået på dit bønsliv?” lyder spørgsmålet til læseren (side 83).


Artiklen fortsætter efter annoncen:Den lille guide til Romerbrevet er en fin introduktion til emnet, og der er stof til mange opbyggelige aha-oplevelser, ikke mindst gennem arbejdet med de meget relevante spørgsmål.

Desværre tillader bogens omfang ikke meget mere end en kradsen i overfladen af de store spørgsmål. Olof Edsinger må meget gerne gå mere i dybden med disse en anden gang. Men denne bog fortjener at blive nærlæst og studeret, og den vil kunne bruges med stort udbytte også i grupper, hvis medlemmer normalt afviser alt for meget tungt læsestof.

Olof Edsinger: -En guide til Romernbrevet. 148 sider. 140,- kr. Bibellæserringen


Artiklen fortsætter efter annoncen: