Gudstjeneste

Ole Madsen, Auning

Det er vigtigt, at vi henter vores inspiration også fra Paulus og Peter, ja fra hele Bibelen, men hvad angår inspiration til vores gudstjenester tror jeg, vi skal have mere fokus på David, og ikke kun på Paulus og Peter.

David udpensler, hvad Paulus siger i Romerbrevet og Efeserne:

Romerne 15:29:
Men jeg ved, at når jeg kommer til eder, skal jeg komme med Kristi Velsignelses Fylde.

Efeserne 1:3:
Lovet være Gud og vor Herres Jesu Kristi Fader, som har velsignet os med al åndelig Velsignelse i det himmelske i Kristus.

Paulus og Peter kan ikke stå alene, men vi må have eksemplerne fra resten af Bibelen med for at anskueliggøre, hvad der er Guds vilje i forhold til vores gudstjenester.

Salme 36:
6 Herre, din Miskundhed rækker til Himlen, din Trofasthed når til Skyerne, ….

8 hvor dyrebar er dog din Miskundhed, Gud!…..


Artiklen fortsætter efter annoncen:9 de kvæges ved dit Huses Fedme, du læsker dem af din Lifligheds Strøm;

10 thi hos dig er Livets Kilde, i dit Lys skuer vi Lys!

”Farvel til vantro, farvel til mistet håb, farvel til alt, hvad der knuer og slår ned, for overfloden af dit hus, o Gud, skal fylde min sjæl.”


Artiklen fortsætter efter annoncen:Det skal kunne siges om vores gudstjenester: ”Wow, det var Gud, wow, Gud troppede op og velsignede og satte sit folk fri. Syge blev helbredt, fanger sat fri, ved Guds hus’ overflod.”

Når Gud tropper op, skal det ikke gå stille af sig, dette er Guds vilje for os i Kristus Jesus, for Hans kirke, for Hans folk.

Lad os bede til Gud, lad os råbe og tilbede, indtil svaret kommer. Lad os anråbe himlens Gud om, at Hans vilje må ske.

Corona-trætte mennesker udenfor skal undres sig, de skal smage og se, at Gud er god, og komme til Guds hus.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Herre, send vækkelse, og lad den starte med mig.