Klassiker om Grundtvig genudgivet

Tilbage i 1959 udgav professor i kirkehistorie, Hal Koch en bog om N. F. S Grundtvig, som blev en klassiker. Bogen er nu genoptrykt og udgivet på Kristeligt Dagblads Forlag.

De fleste vil nok mene, at de kender Grundtvig. Men hvad ved vi egentlig om denne mangefacetterede mand? Ja, mange kender hans salmer og hans kamp for en folkelig oplysning, som er højskolernes arv, men der er langt mere at sige om denne mand.

Derfor er det også lidt af en bedrift, at Hal Kock formår at give en detaljeret og bred fremstilling af Grundtvigs person, virke og tanker på under 300 sider, uden af den grund at komme med en overfladisk beskrivelse.

Godt indblik i Grundtvigs virke

I bogen får man indblik i Grundtvigs dobbelte virke, henholdsvis for en kirkelig og en folkelig vækkelse.

Helt fra begyndelsen af Grundtvigs voksenliv giver det sig udtryk på den ene side i en stor interesse for historie, nordisk oldtid, sagaer og mytologi, og på den anden side i en dyb åndelig søgen, der i flere omgange kaster ham ud i svære åndelige kampe og anfægtelser.

Selvom de to fikspunkter i Grundtvigs liv udefra set kan ses, om ikke som modsætninger, så dog som to adskilte størrelser, går de hos ham op i en højere enhed.

Fra sin ungdom giver de sig udslag i en kamp mod romantikkens naturdyrkelse og rationalismens goldhed, senere bliver det også en kamp mod tørken i en fornufts- og moral-præget kirke og en kamp for det levende ord og for frihed og folkelig oplysning.

Grundtvigs ’mageløse opdagelse’

Særlig interessant og lærerig er beskrivelsen af Grundtvigs udvikling fra en luthersk bibelsk kristen, med fokus på Bibelens skrevne ord, til et historisk-kirkeligt syn, hvor vægtningen af menighedslivet omkring sakramenterne og det hørte ord bliver det vigtigste.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Centralt står her særligt det, som man har kaldt Grundtvigs ”mageløse opdagelse”, et begreb, der dog ifølge Kock ikke er skabt af Grundtvig selv, men af Søren Kierkegaard.

Denne opdagelse går ud på, at Grundtvig var kommet i tvivl om, hvorvidt man kan komme ind til kristendommens kernebudskab alene gennem bibellæsning, da den ofte snarere afslører læserens tolkning end en objektiv forståelse af sandheden.

Samtidig fandt han, at mange af ”de kirkelige Grundlærdomme om Treenighed, Kristi Guddom og Forsoning, naar man var Grundsprogene mægtig og saa ret til, slet ikke fandtes i Bibelen” (s. 147), men alligevel er centrale i vores tro, da de er blevet slået fast i kirkens første tid i kampen mod vranglære.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Grundtvigs ”opdagelse” var, at kristendommens kernebudskab og urokkelige sandhed, som står udenfor fortolkningens vildveje, findes i ”den apostolske Trosbekendelse ved Daaben”.

Kocks Grundtvig-bog sætter mange tanker i gang og kan være med til at skærpe læserens bevidsthed om egen tilgang til kristentro og folkelighed.

Hal Koch: N.F.S Grundtvig
300 sider. 199,95 kr.
Kristeligt Dagblads Forlag