Videnskabelige svar er typisk foreløbige og til diskussion

Af Finn Boelsmand. Lektor i fysik og kemi, speciale i radiometriske dateringsmetoder.

Hvordan kan en naturvidenskabelig uddannelse + kristentro gøre, at man udover det man har lært på uddannelsen kan se, at nogle data peger i andre retninger?

Hvordan kan man få inspiration om naturvidenskab, uden at det går ud over ens kristentro?

Hvordan kan videnskabeligt uddannede, kristentroende bidrage med artikler?

”Hvis jeg har et ur, ved jeg altid hvad klokken er. Hvis jeg har to, er jeg aldrig sikker.” (frit oversat efter Albert Einstein).

Med fyndordet fortæller Einstein, at man med ét ur altid kan se hvad klokken er, men med to ure, er man aldrig sikker, for de to ure viser forskelligt.

Det handler om Einsteins relativitetsteori, hvor ure går langsommere, når man nærmer sig lysets hastighed. Samtidig fortæller det også om, hvad der sker når man har to teorier i stedet for en.

Tidsskriftet Origo bringer artikler om videnskabsteori, biologi, kemi og fysik, hvor der ofte er brugt to teorier i stedet for kun en. En del lærebøger nævner én teori, som vigtige data passer med, men derudover findes der ofte flere og nye data, som teorien ikke har det særligt godt med.

For at søge sandheden må man bringe begge grupper data og skrive om begge teorier. Kritik (=positiv og negativ vurdering) er nødvendig, hvis man vil have mere forklaring end den ene teori.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Derfor udgiver Origo artikler og bøger flere gange om året. Niveauet går fra folkeskole og op og kan være et godt værn imod artikler i medierne, hvor noget er ”bevist” (betyder det, at teorien passer med alle data, både de nuværende og de kommende?) eller ”anderledes end tidligere antaget”.

Løsning på tipskupon:

1.Er Darwins evolutionsteori 100% sand som teori eller erkendelse?

1A)100% sand teori. ÷


Artiklen fortsætter efter annoncen:En teoris sandhedsværdi skal ikke afgøres ved om nogen bliver sure, hvis man er enig/uenig, men alene afgøres ved data. Darwin skrev bl.a. om giraffens lange hals, at den kunne være opstået fra korthalsede giraffer ved hungersnød og at girafferne strakte hals for at nå føden i toppen af træerne.

Så ville de mest langhalsede overleve, mens de mere korthalsede ville dø af sult, og føre deres gener videre. Gradvist ville arten få længere og længere hals. Man har ikke fundet fossile urgiraffer med kortere, og gradvist længere og længere halse i jorden.

Hungiraffer er 1,30-1,60 meter lavere end hangiraffer. Hvis hungirafferne uddøde, ville der ikke komme noget afkom. Giraffer spiser gerne med bøjet hals 3 4.

1B) 100% sand erkendelse. ÷


Artiklen fortsætter efter annoncen:Karl R. Popper tilsluttede sig officielt ”Darwins erkendelse”, men sagde samtidig ”at teorien ikke kan forklare alt”. Blandt andet er ”de bedst egnede overlever” en tautologi (=en sætning, der er konstrueret, så den altid er sand) eller næsten en tautologi.

(5) Ifølge Karl R. Popper er der plads til en anden teori, som kan forklare noget af det Darwins, evolutionsteori ikke kan forklare.

1C) Mindre end 100% sand som teori og erkendelse. X

Data viser, at Darwins evolutionsteori og erkendelse er mindre end 100% sand, for nogle data peger i andre retninger.

2. Hvor sand er dateringen 4,567 milliarder år af Jorden?

2A) 100% sand datering. ÷

Ifølge Pattersons data (1956), ser teorien ud til at passe 99,04%, hvilket er overbevisende. Senere data viser imidlertid, at nogle data ikke passer med hans linie, og at hans scenario (=antager at Jorden, planeterne, meteoritterne, resten af Solsystemet alle er dannet på ét tidspunkt af en ensartet blanding af Uran, Bly og de andre grundstoffer) ikke er 100% sandt.

2B) Mindre end 100% sand datering. X

Data viser, at Pattersons scenario er mindre end 100% sand, for nogle data peger i andre retninger (6). Det er vanskeligt at foreslå et andet og bedre tal end 4,567 milliarder år, men der er plads til en anden teori, som kan forklare noget af det Pattersons scenario ikke kan forklare.

Blandt andet hvorfor en del af jernmeteoritten Four Corners dateres til cirka 4,88 milliarder år, mens en anden del af samme meteorit dateres til cirka 8,79 milliarder år (7).

2C) Jorden er dateret til mindre end 10.000 år. ÷

Dele af Jorden er dateret til mindre end 10000 år, men et scenario for Jorden som helhed giver ikke datering mindre end 10.000 år. Nogle nyere dele er bl.a. størknet magma tæt ved vulkaner og Den Midtatlantiske Ryg.

I Jordens historie kan magma smeltes igen og størkne igen, så dateringen peger på den seneste størkning.

I indlandsisen kan man tælle årlag. Når man når cirka 5000 lag ned begynder grænserne at blive udviskede. Når man bruger 2 dateringsmetoder opdager man, at de giver forskellige resultater.

3. Hvor sandsynlig er tilfældig opbygning af insulin?

3A) Sandsynlighed mindre end 5·10-65 %. X

Sandsynligheden for den rigtige kombination af 51 aminosyrer er 20-51 = 4,44·10-67 = 4,44·10-65 %.

3B) Sandsynlighed mellem 1% og 100%. ÷

3C) Sandsynligheden kan ikke beregnes. ÷

Hvis man antager scenariet, at insulin er dannet ét sted, hvor de cirka 20 kendte aminosyrer tilfældigt binder sig til en voksende kæde, er det muligt ved hjælp af kombinatorik at beregne sandsynligheden.

Om teorier og fortidsteorier gælder det:

”Ingen fortidsteori er 100% sand. Data peger altid i forskellige retninger.”
”2 teorier er bedre end 1.”

Når man altid i undervisning får præsenteret Darwins evolutionsteoris tankegang, at det er tilpasset, og at det er den stærkeste, der overlever, bliver man præget af det.

”Hvorfor findes der høje giraffer? Fordi de er tilpassede. Hvorfor er hungiraffer lavere? Fordi de er tilpassede. Hvorfor findes der giraffer? Fordi de stærkeste overlever. Hvorfor findes der ikke griffer? Fordi de stærkeste overlever?”

”Hvis en teori er altforklarende, bliver den fredet og bliver til pseudovidenskab (pseudo = noget der ligner uden egentlig at være det).”

Læs videre

Hvis du er nogenlunde enig i ovenstående og har idéer til nogle artikler eller ønske om at læse flere artikler om videnskabsteori, biologi, kemi og fysik, er her nogle links:

http://www.skabelse.dk/ (Naturvidenskabeligt lys på skabelse og etik. Origos danske hjemmeside.)

Kontakt os. Send os en besked (indsende idéer, artikler, forslag. Bestille en foredragsholder.

Abonnement (tegne abonnement på 2 E-blade per år + 1 bog per år, 250 kr.)

https://www.biocosmos.no/origo (Foreningen Origos norsk-danske hjemmeside.)

Noter:

1 On the Origin of Species by Means of Natural Selection, or the Preservation of Favoured Races in the Struggle for Life.

2 Betyder 0,000 … ialt 64 nuller efter kommaet … 0005 %.

3 Lönnig, Wolf-Ekkehard (2012): Die Evolution der Langhalsgiraffe (Giraffa camelopardalis L.). Was wissen wir tatsächlich? Testfall für Gradualismus, Makromutationen und intelligentes Design. Wissenschaftliches Sachbuch. MV-Wissenschaf.

4 Pultz, Karsten (2015): Exit Evolution. Hvorfor evolutionsteorien ikke holder – og hvorfor det har betydning. Udfordringen Forlaget. Side 23-24, 159-160.

5 http://www.skabelse.dk/ , Artikler, P, Popper , side 3.

6 http://www.skabelse.dk/ , Artikler, D, Datering af solsystemet.

7 http://www.skabelse.dk/ , Artikler, D, Rubidium-strontium-datering af jorden og meteoritter, side 3-4.