Er Putin ’Gog fra Magog’ som invaderer Israel?

Der skal i verdenshistoriens sidste tid komme en kæmpemæssig invasion af Israel. Det forudsiger Ezekiel i kap. 38:

Teksten lyder sådan:

”Herren sagde til mig: 2 »Du menneske, ret blikket mod landet Magog i nord og profetér imod Gog, fyrsten over Meshek og Tubal.

3 Sig til ham: Herren siger: Hør, jeg har noget at sige dig, Gog! 4 Jeg vender dig om, sætter kroge i dine kæber og trækker dig af sted tillige med hele din væbnede hær inklusive alle dine heste og ryttere.

5 Der er tropper fra Persien, Kush og Libyen, 6 fra Gomer og Armenien højt mod nord og folk fra mange andre lande, alle fuldt bevæbnede.

7 Gør dig klar og mobiliser dine hære, for du er deres leder, Gog.

8 Langt ude i fremtiden vil jeg sende bud efter dig. Ved verdenshistoriens afslutning vil du pludselig skylle ind over Israels folk, der lever i fred, efter at de er vendt hjem fra fjerne lande og har genopbygget deres land.

9 Din frygtede hær og alle dine allierede vil feje ind over Israels land som en voldsom storm og dække hele landet som en sky.


Artiklen fortsætter efter annoncen:10 Til den tid vil du lægge ondskabsfulde planer. 11 Du vil se, at Israel er et land uden befæstede byer med et folk, der lever i fred og ro, 12 og du vil angribe de byer, som engang var forladte, men som nu er befolket med alle de mennesker, der er vendt hjem fra deres eksil. Du vil tage krigsbytte og mange slaver, for folket er i mellemtiden blevet rigt og velstående og bor i verdens navle.

13 Men folkene fra Saba og Dedan og storkøbmænd fra Tarshish, som alle har samhandel med landet, vil protestere og sige: ‘Hvorfor kommer du med en stor hær for at plyndre dette folk? Hvorfor vil du røve deres guld og sølv, husdyr og ejendele?’

14 Derfor siger Gud Herren til Gog: Midt i fredstid, hvor Israel bor fredeligt i deres land, vil du gøre dig klar. 15-16 Du rykker ud fra nord med alle dine ryttere og lægger dig over landet som en vældig sky.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Det vil ske i en fjern fremtid, i verdenshistoriens afsluttende kapitel. Jeg vil føre dig mod mit land, og når jeg så griber ind og besejrer dig, vil hele verden se min magt og herlighed.”

Om tusind år eller nu?

Nogle endetids-forskere mener, at denne krig først vil ske efter Kristi genkomst og tusindårsriget, som de mener vil følge efter Krist genkomst.

Men man kan også fortolke de tusinde år som den kristne tidsalder fra Romerriget blev kristnet til den kristne middelalders afslutning. Og selv om man først mener, at tusindårsriget skal følge efter Kristi genkomst, så betyder det ikke, at Gog-krigen først sker da.

Det er i hvert fald påfaldende, at de nationer, der ifølge profetien vil være involveret i angrebet på Israel, ser ud til at være klar i vores tid.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Hvilke lande?

Et kort fra 1874 viser, hvor nogle af de nævnte folkeslag engang boede – i Tyrkiet og Armenien – men det er ikke, hvor de bor idag. Gomers efterkommere findes i dag i Rusland og Europa.

Ud fra Ezekiels tekst kan vi identificere, hvilke lande, som skal angribe Israel ”i verdenshistoriens afsluttende kapitel”.

1. Persien kaldes i dag for Iran. For 50 år siden blev Persien regeret af en vestlig orienteret Shah.

For 50 år siden ville det være svært at forestille sig Iran i en krig imod Israel. Men så kom den islamiske revolution. Og Iran er som bekendt blevet et af de mest fanatiske islamistiske lande i verden.

Dets ledere truer jævnligt med at ville udslette den jødiske stat Israel. Iran har opbygget et stærkt militær og forsøger også at udvikle atomvåben. Det er kun et spørgsmål om tid, før lederne må gøre alvor af deres mange trusler.

2. Kush er ofte blevet forbundet med det moderne Etiopien, men Kams søn Kush besatte også Nubien, som i dag er kendt som Sudan. I mange år har det islamistiske Nord-Sudan brutalt undertrykt det kristne Syd-Sudan, og bl.a. taget pigeslaver som hushjælp. Sudan er blevet kaldt en af ”slyngelstaterne”, bl.a. fordi det gav husly til Osama bin Laden, terroristlederen, der stod bag 11. september-angrebet på USA.

3. Put er i denne moderne oversættelse af Bibelen erstattet med Libyen, som er det moderne navn for Puts efterkommere. Libyen blev i årtier regeret af den gale diktator Gadaffi. Efter en revolution, som blev hjulpet på vej af USA, blev han væltet og dræbt. Men Libyen er blevet endnu mere islamisk og anti-israelsk. Libyen har hyret tidligere sovjetiske militæreksperter til at udvikle dets militærmagt.

4. Gomer var Jafets ældste søn. Dette folk blev også kaldet kimrere (eller cimbrere). De boede nord for Kaukasus-bjergene i den sydlige del af Rusland. På Ezekiels tid havde de slået sig ned midt i Tyrkiet, men de blev senere fortrængt af skyterne.

Gomers efterfølgere var bl.a. germanere, keltere og cimbrere – og de sidste slog sig formentlig ned i Jylland ca. 200 f.Kr.! Også waliserne i Wales mener at nedstamme fra Cymri – cimbrerfolket.

Så spørgsmålet er, om Gomer skal fortolkes som det område, hvor Gomers stammer boede på Ezekiels tid (Tyrkiet) eller dér, hvor de vandrede hen (nemlig Rusland og Nord-Europa)?

5. Togarmah er i moderne bibeloversættelser erstattet af Armenien. Historikeren Josephus identificerede Togarmah som frygierne, der bosatte sig i Kappadokien i Øst-Tyrkiet. Her boede også det armenske folk, indtil de i 1915 blev fordrevet.

Den nuværende armenske folkerepublik vil næppe være med i slaget imod Israel. Armenien var den første kristne nation og er fortsat det eneste kristne land i området – omgivet af muslimer på alle sider. Det er mere tænkeligt, at det er beboerne i Togarmahs gamle område – tyrkerne, – der vil angribe Israel.

Den meget muslimske præsident Erdogan truer jævnligt med at ville angribe Israel. Han forsøger også at skabe en alliance med Aserbajdsjan og de andre muslimske nabolande til Armenien – og han flirter også med fjenden Rusland.

Lederen Gog – Putin?

Ezekiels profeti fortæller, at disse 5 folk vil blive ledet af en leder fra et sjette land: Prins Gog fra Magog. Hvem er det?

Kirkelederen Jerome (345–420 e.Kr.) skrev, at Magog var området nord for Kaukasus’ bjerge ved det kaspiske hav.

Historikeren Josephus skrev, at Magog var folket skyterne. De levede oprindeligt ved Sortehavet fra Kaukasus til Donau-floden. Dvs. i det nuværende sydlige Rusland / Ukraine mm.

I teksten fra Ezekiel står der, at lederen Gog regerer over Meshek og Tubal.

Begge disse folk nedstammede fra Jafets sønner – altså fra den hvide race. Grækerne kaldte Meshek-folket for Moschoi og assyrerne kaldte folket for Muski. Folket boede først i Armenien, men rejste så nordpå, og mange forskere forbinder Meshek med Moskva.

Gogs hær er fra ”det yderste nord”. Det peger på Rusland.

Det vil være en stor fristelse for Putin
at bringe det gamle Rusland (og den ortodokse kirke)
til at få kontrol over Det Hellige Land og Jerusalem.

Tubal-folket boede også oprindeligt i det centrale Tyrkiet, vest for Armenien. Tubal identificeres ofte med Tabal, en oprindelig stat i Anatolien i Tyrkiet. Men de oprindelige folk blev presset nordpå og vestpå af de turkmenske nomaders indtrængen i Anatolien og tyrkernes erobring af Anatolien ca. 1300 e.Kr. og det kristne Konstantinopel (nu Istanbul) 1453.

Derfor kan Tubal både identificeres med det område, hvor Tubalfolket boede på Ezekiels tid – nemlig Øst-Tyrkiet – og med det område, hvor Tubals efterkommere formentlig nu bor – og det er især i Georgien. Men spanierne (ibererne) mener også, de nedstammer fra Tubal.

En uhellig alliance

Vi kan altså sammenfatte, at de nationer, som vil være med i den store invasion af Israel ”ved verdenshistoriens afslutning”, formentlig vil være en alliance af de meget islamiske lande Iran, Libyen, Sudan og Tyrkiet. Men de vil blive ledet af Ruslands leder.

Er det sandsynligt?

Ja, Rusland har under Putin forsøgt at sætte sig fast i Syrien som en støtte for præsident Assad.

For at komme til det nordlige Israel over landjorden vil Irans og Tyrkiets hære netop skulle igennem Syrien, som også er muslimsk og anti-israelsk.

Tyrkiet havde tidligere et godt samarbejde med Israel om bl.a. turisme. Men efter at den muslimske Erdogan blev præsident, har han med beslutsomhed ændret Tyrkiet fra at være en verdslig stat til at blive en meget muslimsk og anti-israelsk nation.

Tyrkiet er med i den vestlige forsvarsalliance NATO (imod Rusland og Østeuropa), men Erdogan flirter med fjenden Rusland. Det gør han formentlig for at provokere Vesten, som han foragter, men legen bliver til alvor, og Rusland vil naturligvis meget gerne have en fod indenfor i Tyrkiet.

I Rusland har anti-semitismen altid været stærk. Derfor er mange jøder de sidste 50 år emigreret til Israel. I øvrigt som en opfyldelse af de gamle bibelske profetier. Nu, da kommunismen ikke længere står stærkt i Rusland, vinder anti-semitismen igen frem.

Rusland kæmper som bekendt for igen at blive en supermagt, og det vil være en stor fristelse for Putin – eller hans efterfølgere – at bringe det gamle Rusland (og den ortodokse kirke) til at få kontrol over Det Hellige Land og Jerusalem.

Selv om dette så skal opfyldes ved en uhellig alliance med muslimerne.

Er det nu, det sker?

Spørgsmålet er så, hvor tæt vi er på opfyldelsen af Ezekiels profeti.

Det fremgår af Ezekiels bog kap. 37, at jøderne før Gog-krigen er vendt tilbage til Israel – det skete først i 1948 – og at Israel føler sig tryg.

Hvornår kan Israel nogensinde føle sig tryg med alle de fjender, der vil det til livs? kan man nok spørge.

Men Israel har alligevel hidtil kunne føle sig forholdsvis tryg trods alle palæstinenserne raketter, fordi USA har holdt hånden over Israel – militært og politisk. Ikke mindst under præsident Trump.

Usikre aliancer

Men nu blæser der helt andre vinde fra USA. Man véd ikke, om præsident Bidens regering vil forsvare Israel, som før. Biden vil tage mere hensyn til palæstinenserne og de muslimske stater.

Og Israel er selv svækket med den nye kludetæppe-regering efter et årti med den stærke leder Netanyahu.

Det er en ny situation, hvor det ikke er så usandsynligt, at vi pludselig kan opleve et overraskelsesangreb fra de muslimske lande – iscenesat af Vladimir Putin.

Og det er heller ikke usandsynligt, at det får folkeretslig opbakning fra FN. For i FN er der et flertal

af muslimske og andre Israels-fjendtlige lande, som gang på gang fordømmer Israel. Også andre – som EU – fordømmer jævnligt Israel pga. ”politisk korrekthed”. Herhjemme har vi endda haft en udenrigsminister, Villy Søvndal, som ville mærke israelske varer fra de ”besatte” områder som ulovlige.

Rusland og Israel har begge fundet store mængder gas, og de konkurrerer netop nu om, hvem der skal levere gas via en pipeline til Europa. Så der er også store økonomiske interesser på spil for Rusland.

Protester

Det er tankevækkende, at ”folkene fra Saba og Dedan og storkøbmænd fra Tarshish, som alle har samhandel med landet (Israel), vil protestere.” (Ez. 38,13). Saba og Dedan henviser til Saudi-Arabien og oliestaterne i Golfen, som er mere positive overfor Israel på grund af økonomiske fordele.

Der er flere teorier om, hvem Tarshish er. Der er gættet på Tarsus, hvorfra Paulus kom. Det ligger i sydøst Tyrkiet ikke langt fra Israel. Andre har gættet på Spanien.

Men hvis de store Tarshish-skibe virkelig tog tre år om at rejse ud og hjem, så skal vi altså udenfor Middelhavet. Og andre opdagelser tyder også på, at Tarshish formentlig er et jødisk eller fønikisk navn for Amerika, som har været kendt længe før Columbus af de mellemøstlige folk.

Det fortæller bl.a. Aril Edvardsen om i sit store værk om de forhistoriske riger.

Og ja, USA vil sikkert protestere, men Putin véd fra sin omfattende efterretningsvirksomhed, at Biden ikke vil turde gå ind i en krig med Rusland og de muslimske lande.
Det tør Gud derimod…!

Profetierne i Bibelen omtaler også et andet stort angreb på Israel, nemlig slaget ved Harmagedon. Det kaldes sådan, fordi det ifølge Johannes’ Åbenbaring 16,12-16 skal foregå ved Megiddos slette, der ligger nord for dette lille bjerg, som ses her på billedet. Nogle mener, at det er det samme slag, der tales om. Men i slaget ved Harmagedon går ”alle” nationer op imod Israel, mens der ved Gogs angreb kun nævnes 6 nationer. Harmagedon kommer senere.

Invasionen mislykkes

Hvad angriberne ikke véd, er, at det er Guds egen strategi at lokke dem ind i Israel. Når de først er der, vil Gud udløse et enormt jordskælv.

Vers 17 ”Herren siger til dig, Gog: Du er den, jeg havde i tanke for længe siden, da jeg gennem Israels profeter forkyndte, at engang ude i fremtiden skulle en stormagt angribe Israel.

18 Men når du kommer for at ødelægge landet, bliver jeg fyldt af en voldsom vrede.

19 I min lidenskabelige og voldsomme harme sender jeg et mægtigt jordskælv i Israels land, 20 så alt levende skælver af frygt for mig, både fisk, fugle, vilde dyr og mennesker. Bjerge og klipper styrter sammen, og murene synker i grus.

21 Ja, siger Gud Herren, jeg sender en frygtelig katastrofe over dig, så dine soldater i panik begynder at bekæmpe hinanden.

22 Jeg rammer dig og dine allierede med sygdom, oversvømmelse og død. Store hagl blandet med ild og svovl kommer til at piske ned over jer.

23 Det bliver et stærkt udtryk for min storhed og hellighed. Hele verden skal se det og erkende, at jeg er Herren.« (Ezekiel 38, 17-23)

Oprydning i 7 år

I kap. 39, 3-5 og 9-20 i Ezekiels bog beskrives, hvordan Israel skal bruge syv måneder på at få begravet alle ligene af deres modstandere, og syv år til at fjerne det militære isenkram, som kan bruges som ”brændstof”. (Atom?)

Fyrsten Gog (Putin?) vil selv dø i det store opgør, og han vil aldrig nå frem til Israels byer, fremgår det af kapitel 39. Gog og de fjendtlige hære vil blive begravet ”i den dal, der bruges til gennemrejse, øst for havet”. Denne dal ligger altså øst for Middelhavet, Genesaret Sø eller Det Døde Hav.

Men da Gogs hære angriber nordfra og aldrig vil nå frem til Israels byer, er det nok en dal i det nordlige Israel.

Og tilmed vil det også regne med ild ned over Ruslands (Magogs) sikre kyster og øer.
”Fra den dag og i al fremtid vil Israels folk erkende, at jeg er Herren, deres Gud,” profeterer Ezekiel. (v.23)

Som sagt kan det være en profeti, som først sker om tusind år – men personligt tror jeg, vi er tættere på.