”Jamen, så er jeg jo ren!”

Jørn Nielsen,
H.C. Lumbyes Vej 159
4700 Næstved

Ved dit værk har du glæder mig, Herre! (Sl. 92:5) – Vidunderlige ting har Han gjort! (Sl. 98:1)

En prædikantven i Norge udlagde for en søgende, ung pige disse ord om evangelisk forsoning: ”Og præsten skal skaffe hende soning, så hun bliver ren!” (3. Mos. 12:8). Da sagde hun spontant: ”Jamen, så er jeg jo ren!” og hun kunne gerne frydefuldt synge som i salmen:

”Ren og retfærdig, Himmelen værdig
er jeg i verdens Frelser just nu,
ordet forkynder, at mine synder
kommer Han aldrig mere i hu!”

Det er uddrag af en gammel vækkelsessang, der stadig går ”rent ind”.

En dansk ven fortalte mig, at han på en god bibelskole var ”gået død” på kristenlivets krav, så han gik til forstanderen og sagde, at nu ville han ikke være med mere! – Men forstanderen sagde bl.a. disse forløsende Jesu-ord til ham: ”Det er fuldbragt!” og de ord brugte Guds Ånd til den frigjorthed i Kristus, han manglede.

Som soldat blev jeg inviteret hjem til et par kære søstre. Jeg læste for dem nogle ord fra Hebr.-brevet om Kristi offer, bragt for os én gang for alle. Den ene af kvinderne, en jordemoder, inddrak begærligt livets ord, som om hun aldrig havde hørt dem før! Hun var gået til helliggørelsesmøder, fortalte hun, men de gjorde hende tung og træt, så hun ville hellere vente til næste morgen med at blive mere hellig! Det sagde hun med en vis galgenhumor.

For mig at se går der en lige linje fra den unge piges oplevelse af forsoningen til den unge mands frigjorthed på bibelskolen og videre til den trætte jordemoders genopdagelse af evangeliet. En amerikansk ven sagde engang til mig: ”Speak well of Christ!” Ordene har ikke villet slippe mig.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Mange troende er slet ikke glade kristne, og det er ikke så underligt, hvis det er deres egen opstyltede, selvgjorte kristendom, de slider med, og ikke den uforskyldte, fuldbragte frelse i Kristus. O, speak well of Christ! Tal godt om Kristus! Guds Ånd vil hjælpe os just til dette.