World Evangelical Alliance har 175 års jubilæum

Den 20. august kunne The World Evangelical Alliance fejre 175-året for grundlæggelsen i London i 1846. Dengang mødtes 800 evangeliske kristne fra 52 kirkeretninger og 11 lande.

Den nye alliance havde dengang momentum på grund af de store vækkelser. Visionen var at skabe noget nyt i kirkehistorien gennem en organisation, der kunne udtrykke enhed mellem kristne fra forskellige kirker, skriver Christian Today.

Idag er WEA et globalt netværk, der repræsenterer omkring 600 millioner kristne gennem nationale alliancer i 143 lande. Ud over at drive global mission og forene de evangeliske kristne har WEA også udtalt sig om aktuelle sociale problemer som trosfrihed, børneslaver og menneskerettigheder ud fra et evangelisk perspektiv.

I Storbritannien har WEA også ledt en kampagne mod regeringens foreslåede forbud mod ”omvendelsesterapi”.

Fejrer både historien og nutiden

World Evangelical Alliance vil fejre jubilæet ved at dele minder fra både historien og fra nutiden på en særlig hjemmeside. Og WEA har visionen klar for de næste 175 år:

”WEA vil fortsat være et vidnesbyrd om, at evangeliske kristne kan stå sammen trods stor forskellighed. I 1846 kom kirkerne fra alle protestantiske trosretninger, såsom anglikanere, lutheranere, reformerte og anabaptister. I de senere århundreder kom fx baptister, metodister og senere Frelsens Hær. Idag er der mange nyere kirker fra det 20. århundrede som karismatiske, uafhængige og pinsekirker,” siger generalsekretær Dr Thomas Schirrmacher.

WEA’s medlemmer kommer fra hundreder af forskellige etniske grupper og taler omkring 1000 forskellige sprog. Teologisk fastholder WEA forkyndelsen af Jesus Kristus som personlig frelser og Bibelen som grundlag, og målet er at forvandle verden gennem forkyndelse af evangeliet, fortæller generalsekretæren og opfordrer til bøn ud fra hjemmesidens temaer og Jesu bøn om kristnes enhed i Joh. 17.