Hvorfor en svag kirke?

Ole Madsen
Auning

Man kan godt undre sig over, hvorfor kirken ikke oplever mere fremgang, end den gør. Jo nogle gør, men mange har tabt kampen og går i nogle tilfælde tilbage, eller er slået til jorden pga omstændigheder, de ikke kan stille noget op med.

Men der er en hemmelighed, som åbenbares for dem, der lyder Gud: Gud kæmper for dem.

Matthæus 25:5: ”Og da brudgommen tøvede, slumrede de alle ind og sov.”

Her har vi et profetisk billede på menigheden i dag, den sover, den har svært ved at holde ud og formår ikke noget imod det, der er imod den.
Åb 3.8: …..”thi du har kun liden kraft….”

Her igen en bekræftelse på, at noget er galt. Filadelfia, som er et profetisk billede på vor tids kirke, er svag.
Lukas 18:8:

”Jeg siger eder, han skal skaffe dem ret i hast. Men mon Menneskesønnen, når han kommer, vil finde troen på jorden?”

Igen siger Jesus det samme, vil Han finde troen på jorden når Han kommer? Ikke den frelsende tro, men bønnetroen.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Igen et udtryk for, at kirken er svag og ikke stærk som den første menighed.

Men en af de ting, jeg mener, kirken ikke lyder Gud i, er forkyndelsen af profetierne. Profetierne skærper alle sanser, skærper vor tro og liv med Gud.
At det ikke foregår, er en fiks idé, den moderne kirke har fået. Noget sådant ville være at vanrøgte menigheden i tidligere tiders vækkelsebevægelse.

I starten af 1900-tallet vakte Gud kirken til undervisning om profetierne, bibellærere fremstod og udlagde skrifterne. Igen i 1970’erne skete det samme. Hvad der er sket imellem de to hændelser, ved jeg ikke, og hvad er der sket siden?


Artiklen fortsætter efter annoncen:Ja, jeg har ikke det store overblik, men der har ikke manglet vidnesbyrd i kirken, da mange tjenester er sprunget op og har udbredt profetiernes betydning. Man kan derfor undre sig over, at den moderne kirke undlader dette element, når selv Jesus forkyndte om de sidste tider.

Her til sidst vil jeg gerne komme med et opråb til profeterne i Danmark.

Jeremias 6:16: ”Så siger Herren: Stå ved vejene og se efter, spørg efter de gamle stier, hvor vejen er til alt godt, og gå på den; så finder I hvile for eders sjæle. Men de svarede: “Det vil vi ikke.””

Det er jeres opgave at råbe kirken op og lede den tilbage til de gamle stier. De gamle stier er bl.a. til en forkyndelse, som dækker det profetiske så vel som livet i Kristus.
Så lang tid vi ikke går på de gamle stier, vil vi have en svag kirke.


Artiklen fortsætter efter annoncen: