Kan man være sikker på, at man er frelst?

Lars M. Jensen (f. 1995) er informationsmedarbejder i Norea Mediemission og landsprædikant i Luthersk Mission. Han har tidligere skrevet bogen ”Hvad vil du med mit liv, Gud?”- om det at leve efter Guds vilje og finde vej i livets mange valg.

Lars Malmgaard Jensens lille bog ”Tillidsfuld tro” er en bog om frelsesvished.

Langt størstedelen af bogen omhandler imidlertid ikke selve frelsesvisheden, men grundlaget for, at et menneske kan have frelsesvished.

Det er altså ikke frelsesvisheden, der er det vigtigste, men det, som giver visheden, nemlig Guds nåde. Forfatteren formulerer det så fint: ”Du kan godt blive frelst uden at have frelsesvished! Du bliver ikke frelst, fordi du har frelsesvished, men fordi du stoler på Jesus. Frelsesvished frelser ikke. Jesus frelser” (s. 17).

Bogen er delt op i tre hoveddele.

Den første omhandler løftet om nåden. Her er der tale om forsoningen, at Gud har bragt frelsen til veje for os. Den er der så at sige uafhængig af os og før vores ageren.

Den anden omhandler modtagelsen af nåden. Her kommer vores tro og tilegnelse ind i billedet. Vi modtager Guds nåde – altså retfærdiggørelsen.

Den tredje del omhandler livet i nåden. Her er der tale om frelsesvisheden, men også om helliggørelsen.

Hvor kommer tvivlen fra?

Anfægtelsen og den tvivl, som kan forhindre frelsesvisheden, kan komme fra tre områder:


Artiklen fortsætter efter annoncen:Den klassiske/kristelige anfægtelse, eller det som er selve kernen i den manglende frelsesvished: ”Er jeg frelst? Hvordan kan jeg vide det? Kan jeg være sikker på det?” (s. 84).

Den intellektuelle anfægtelse, eller sandhedstvivlen: ”Er Bibelen troværdig? Er kristendommen sand? Findes Gud?” (s. 121)

Den eksistentielle anfægtelse, der opstår med lidelsens problem og udtrykkes i spørgsmålet: ”Hvorfor Gud?”. Det er tvivlen på, om Gud er kærlig.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Svaret på den første anfægtelse ligger i det, forfatteren har brugt det meste af bogen på: Guds uforskyldte nåde i Jesus. Men der kan også findes styrke og hjælp i nådesmidlerne, som forfatteren opregner som: Ordet, dåben, nadveren og skriftemålet eller samtalen.

Årsagen til den anden anfægtelse kan ifølge forfatteren være intellektuel dovenskab, eller at ens verdensbillede er kommet til at ligne verdens mere end Bibelens. Her kan det være en hjælp at begynde mere seriøst at arbejde med Bibelen og søge viden.

Når det kommer til den tredje anfægtelse, har forfatteren i første omgang et godt råd til den, der står overfor et lidende menneske: ”hold af, hold om og hold mund” (s. 119). Med andre ord giv plads for sorgen.

Men han viser også, at den, der har svært ved at tro på Guds kærlighed, kan se den kærlige Gud i hans søns lidelse: ”i sidste ende ser vi Guds ultimative tegn på omsorg for os ét sted, nemlig på korset” (s. 120).


Artiklen fortsætter efter annoncen:Lars Malmgaard Jensen:
Tillidsfuld Tro
144 sider. 99,95 kr.
Credo, Forlagsgruppen Lohse