Nyt navn til Danmarks første Bedehus

Pottemagerens Hus hedder nu Lykkeskær Bedehus og fortsætter som bønnecenter.

Lykkeskær Bedehus ved Holsted nær Kolding hed tidligere Pottemagerens Hus.

I 2008 startede bønnebevægelsen Vægterne under ledelse af Moses Hansen Pottemagerens Hus på en landejendom ved Holsted. I dag er stedet under bestyrelsesformand Peter Tinggaards ledelse. For at markere en ny tid med ny ledelse har Peter sammen med bestyrelsen søgt Gud for, om Pottemagerens Hus skulle have et nyt navn.

– Igennem en længere proces landede vi på navnet ”Lykkeskær Bedehus”. Navnet blev valgt, fordi området, som bedehuset er placeret i, netop hedder ”Lykkeskær”.

– Samtidigt rummer navnet nogle skønne billeder eller budskaber, som taler om, hvad Gud vil gøre igennem stedet. ”Lykke” er et udbredt bibelsk begreb for Guds velsignelse. Tænk fx på saligprisningerne i bjergprædikenen, hvor ordet salig også kan oversættes som ”lykkelig … ”. ”Kær” er et gammelt dansk ord, der både kan betyde et fugtigt område som en sump eller en lille, lavvandet, evt. kunstigt anlagt sø eller dam, med stillestående vand og mange vandplanter.

46-årige Peter Tinggaard er formand for den nye bestyrelse. Han er teolog fra Aarhus Universitet og bor i Assentoft ved Randers sammen med sin hustru Jofrid og deres tre børn.

– Bibelsk set er vand det primære billede, der bruges til at beskrive Helligånden, og derfor forbinder vi også navnet med et sted, der er mættet og fugtigt af Guds nærvær. Gud har givet stedet flere stærke profetier om, at hans flod skal flyde ud fra stedet og sprede liv og velsignelse til hele landet, fortæller Peter Tinggaard om valget af det nye navn.

Visionen for bedehuset er at det tjener som nationalt samlingssted for bøn, hvor der dagligt bedes for kirken i Danmark, de forskellige kirkeretninger og tjenester, de kristne i landet og politikerne. Ligeledes har Israel en central plads i bønnesamlingerne.

Foruden at tjene som bedecenter er faciliteterne også velegnede til at holde seminarer og stævner. Der er både mødesal og plads til et større antal overnattende gæster. Det er ægteparret Niels og Merci Nielsen, der står for den daglige drift på stedet.

Man kan læse mere om bedehuset, visionen og kommende stævner på lykkeskaer.dk