Har Jorden en udløbsdato?

Frygt eller tryghed i stormen

Aldrig før har politikere og medier været så optaget af at forudsige jordens undergang. Den globale opvarmning har skabt en global angst. Og skal man tro politikerne, er det os selv, der skal redde os fra katastroferne. Men kan vi det…? Det utrolige er, at situationen er forudsagt i Bibelen som ’fødselsvéer’ – før Dommedag.

2. juledag den 26. december 2004 skabte et jordskælv i Det Indiske Ocean en enorm tsunami, som pludselig gjorde det klart, at jorden var ved at komme ud af balance.

Ganske vist var der sket flere jordskælv og naturkatastrofer i vores generation end nogensinde før. Men ingen så alvorlig som tsunamien 2. juledag. Den dræbte mindst 231.000 mennesker i Indonesien/Sumatra, Sri Lanka, Indien, Thailand, Myanmar, Maldiverne, Malaysia og Bangladesh.

Det var den værste kendte tsunami-katastrofe i historien – måske bortset fra den syndflod, som Bibelen fortæller om i 1. Mosebog i forbindelse med Noas Ark.

Tsunamien gjorde det klart, at naturkræfterne var så enorme, at vi slet ikke kan styre dem. Alligevel gik alverdens politikere i gang med at ”fixe” problemet.

Opvarmningen

For tsunamien var bare begyndelsen. Der kunne også observeres en stigning i temperaturen på kloden – den såkaldte globale opvarmning. I de følgende år vandt teorien frem, at den globale opvarmning og naturkatastroferne skyldtes udledning af CO2 og drivhusgasser.

Selv om temperturen siden 1900 kun er steget med 0,8 grader, frygter man at denne opvarmning er årsag til, at verdenshavene stiger, dyrearter uddør, kraftige storme og monsunagtig nedbør – også i den vestlige verden.

Gletsjere er begyndt at smelte, havisen på Nordpolen er blevet tyndere, vi har flere orkaner og kraftigere nedbør – eller udbredt tørke. Havene bliver mere sure, planterne springer tidligere ud og fuglene yngler tidligere.

Den slags skaber frygt.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Ganske vist mener forskere, at der også tidligere har været temperaturforandringer. Og til en vis grad kan mennesker godt tilpasse sig forandringerne.

Nogle politikere vil gerne give os det indtryk, at hvis vi bare sætter kraftigt ind med at begrænse CO2-udledningen, så kan vi redde kloden. Men det tvivler de fleste forskere på. Vi kan i bedste fald stoppe stigningen…

Frygt for fremtiden

Så der er ikke noget at sige til, hvis man bliver ramt af frygt. Mange børn vokser idag op med klima-truslen hængende over sig. Og vi ved, at frygt er skadelig.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Storbritanniens premierminister Boris Johnson sagde for nylig, at vi var ”et minut før midnat” – altså før en klimakatastrofe.

Men den kristne leder Franklin Graham bemærkede, at det ikke er klimaet, men Guds ur, der er ved at falde i slag – for det er forudsagt i Bibelen.

Forudsagt i Bibelen

Det er nemlig påfaldende, at meget af det, vi har oplevet i den seneste generation, er forudsagt i Bibelen.

Da disciplene engang spurgte Jesus, hvilke tegn der ville være på, at han kommer tilbage til jorden for 2. gang, svarede han bl.a.:


Artiklen fortsætter efter annoncen:”Der vil komme varsler på himmelhvælvingen, både ved solen, månen og stjernerne, og i hele verden vil folkeslagene blive grebet af angst og stå rådvilde på grund af mægtige bølger og den brusende brænding.

Folk vil besvime af rædsel, når de ser, hvad der er ved at ske med jorden, for himlens kræfter vil komme ud af balance.”
(Lukas-evangeliet 21,25-26 på hverdagsdask)

Blodmåner og tsunamier

Når der nævnes ”varsler på himmelhvælvingen” er det tankevækkende, at der netop i 2014-15 var fire på hinanden følgende måneformørkelser (såkaldte blodmåner), som alle faldt på jødiske helligdage… For jøderne og Israel spiller en stor rolle i Bibelens verdenshistorie.

Hvis man interesserer sig for astronomi, vil man have bemærket, at der også har været en komet og andre særlige fænomener de seneste år.

Det er mærkeligt, at Jesus – i en tid, hvor man ikke havde oplevet tsunamier – netop nævner de ”mægtige bølger” (tsunamier) og den angst og rådvildhed, som de vil skabe.

Krig, sult og forfølgelser er som fødselsvéer

I Mattæus-evangeliet forudsiger Jesus også, at der vil komme krige, hungersnød og jordskælv, men – tilføjer han ”det er endnu ikke afslutningen”. Det er kun som de første veer inden en fødsel.

Han forudsiger også, at de kristne vil blive forfulgt og dræbt.

Og faktisk er kristne nu den gruppe, der er mest forfulgt i verden. Tusindvis dræbes.

”Mange vil derfor opgive troen”, forudsiger Jesus – og det ser vi netop ske i Europa i disse år.

”Mange falske profeter vil dukke op, og de vil føre mange vild.”

Ja, der er kommet mange nye religioner, guruer og ”teknikker” fra Østen. Den religiøse forvirring i vores tid er enorm.
Og endelig forudser Jesus, at:

”Efterhånden som ondskaben breder sig, vil kærligheden blive kold hos mange.”

Også det ser vi ske.

”Men de, der holder ud indtil det sidste, skal blive frelst. Og glædesbudskabet om Guds rige skal forkyndes i hele verden, så alle folkeslag kommer til at høre det – og så vil afslutningen komme.” (Mattæus 24, 7-14.)

Det kristne budskab er efterhånden nået ud til hele verden. Så også den milepæl er nået, før ”afslutningen” kan komme.

Ifølge Bibelen vil verden nemlig ikke bare fortsætte sin skæve gang. Der var en begyndelse, og der vil også være en afslutning.

Dommedag snart?

Kirken har i mange år undgået at tale om dommedag. Vi vil naturligvis hellere tale om Guds kærlighed, om næstekærlighed, godhed osv.

Men nu peger både politikere, medier, forskere – og ikke mindst virkeligheden – hen imod en slags dommedag for jorden.

Derfor er det nødvendigt, at kirken også fortæller det knapt så behagelige budskab om den afslutning, som der faktisk står rigtig meget om i Bibelen.

Tro os – vi vil meget hellere undlade at skrive om dommedag i en juleavis. Men er det mere næstekærligt at fortie og skjule den fare, der ligger forude? Lad os derfor her kort – og så nænsomt som muligt – ridse op, hvad der venter forude ifølge Bibelen:

Mulighed for frelse

Jorden vil blive ramt af forskellige katastrofer. Og selv om disse katastrofer kan være selvforskyldte, så er de også en konsekevens af, at de fleste har gjort oprør imod Guds love og normer – fx de 10 bud og budet om næstekærlighed. Men først og fremmest fordi de ikke har troet på Jesus Kristus.

Apostlen Johannes skriver:

”Gud elskede nemlig verden så højt, at han gav sin eneste Søn, for at enhver, der tror på ham, ikke skal gå fortabt, men få det evige liv. Gud sendte ikke sin Søn til verden for at dømme verden, men for at verden gennem ham kunne opleve frelse.

De, der tror på ham, bliver ikke dømt. Men de, der ikke tror på ham, er allerede dømt, for de har nægtet at tro på Guds egen Søn.” (Joh.3,16-18)

Det skete som forudsagt

Nu er der måske nogen, der tænker, at man da bare kan lade være at tro på Bibelens ubehagelige forudsigelser.

I dag sammensætter mange deres egen religion. Man tager lidt fra alle hylder, og hvis man tror på en gud, så er det én, der passer ind i vores forestillinger.

Jesus forudsagde faktisk også, at mange ville vælge deres lærere (undervisere, præster, åndelige vejledere) efter, hvad de ønskede at høre. Hvad der kildrede i ørerne. Men på den måde bliver man helt sikkert ført vild. En blind kan ikke lede en blind, siger han.

Sagen er imidlertid, at de fleste af de ca. 500 forudsigelser, der findes i Bibelen, allerede er opfyldt. Og intet tyder på, at de sidste ikke også bliver det. Hvad enten vi tror på dem eller ej.

For eksempel vendte jøderne i 1948 tilbage til deres gamle land – hvad næsten ingen havde forestillet sig – efter at de i næsten 1900 år havde været fordrevet til alle verdens lande. Men det var forudsagt i Bibelen.

Israels genopståen er et af de tydeligste tegn på, at vi nu befinder os i ”de sidste tider”.
Og her gælder det om, at man ikke tager fejl. For Bibelen forudsiger, at flertallet vil blive snydt.

Jesus kommer igen

I Daniels bog og i Johannes Åbenbaring i Bibelen beskrives en periode på syv år, hvor en verdenshersker får magten. Han kaldes for Antikrist, fordi han står for det modsatte af Kristus.

Han ender med at ville gøre sig selv til gud. Og han vil forfølge alle, der ikke underordner sig. Jesus beskriver den periode som den værste nogensinde.

Fx vil det blive sådan, at man ikke kan købe og sælge, hvis man ikke tager ”Dyrets mærke” på sin hånd og pande.

Men til sidst skal Jesus vende tilbage til jorden, ”som lynet, der oplyser himlen fra øst til vest.” (Matt.24,27) Og han skal fjerne Antikrist og dømme jorden.

Men først bortrykkes de troende, som beskrevet i filmen ”Left behind” med Nicolas Cage. Nogle mener, det sker før de syv rædselsår, nogle efter.

Vær parate!

Jesus slutter sine forudsigelser med at opfordre os til at være parate, så vi ikke overraskes af det, der skal ske:

”Som det gik i Noas dage, skal det gå ved Menneskesønnens komme. 38 Dengang fortsatte de med deres fester og bryllupper, lige til Noa gik ind i arken. 39 Folk forstod ikke, hvad der ventede dem. Det gik ikke op for dem, før vandmasserne kom og skyllede dem alle bort. Sådan bliver det ved mit komme.

40 To mænd vil arbejde sammen i marken, den ene bliver taget med, den anden bliver ladt tilbage.

41 To kvinder vil arbejde sammen i huset, den ene bliver taget med, den anden bliver ladt tilbage. 42 Derfor skal I altid være parate, for I ved ikke, hvornår jeres Herre kommer tilbage.”
(Mattæus 24, 37-42)

Dét, som afgør, om vi bliver reddet eller ladt tilbage, er, om vi tror på Jesus. Ganske enkelt.

Derfor er det så vigtigt, hvad der skete i julen. For da sendte Gud en frelser, så alle, der selv vil, kan blive frelst ved at tro på frelseren og følge ham.