Et liv i tjeneste

Var det en lykkelig barndom, jeg så havde? spørger forfatteren indledningsvis retorisk. Og svaret siger nok ikke så lidt om det holdningsskifte, vi på blot få generationer har oplevet. Vi brugte ikke den slags flotte ord i vores familie, lyder det:

”Men jeg er dog sikker på, at vi var mindst lige så tilfredse, som mange danske familier er det i dag – og det til trods for, at pengene i dag sidder løsere, og velstanden er væsentlig højere. Mine forældre … gav os det, de havde – deres omsorg, deres arbejde og deres tid. Og så gjorde de os bevidste om, at meningen med livet ikke lå gemt i, hvor meget vi ejede, men hvordan vi forvaltede det, vi ejede – både livet og pengene” (s. 13-14).

Det er en bog, som i en vis forstand ikke er privat – den fokuserer i højere grad på de institutioner, der blev vigtige hovedspor i forfatterens liv: KFUM-spejderne, KFUM & K og Indre Mission, Diakonhøjskolen; alt sammen levende og flydende berettet; stilen gør, at enkelte gentagelser ikke undgås, men udbyttet derimod gør, at man let tilgiver det. Det er levet liv, det her – og det kræver sin plads.

Man mindes titlen på et digt af Johannes V. Jensen: ”Som dreng skar jeg skibe.” Johan Schmidt Larsen var velsignet med en far, der elskede ham og hans søskende på den jyske, lavmælte måde. Følelser var ikke noget, der blev båret uden på tøjet, men til gengæld udkrystalliseredes i små-snedkerier til børnene. Smukkere og mere inderligt kan det næsten ikke siges.

Ellers blev det i spejderbevægelsen, at forfatteren slog sine folder i de tidlige år – en splejset, lidt frygtsom knægt, der aldrig for alvor engagerede sig i vildere lege og grupperinger. Også i det tidlige spejderliv hyldes forsigtighedsprincippet.

Et dybere forhold

Det første tilløb til et dybere forhold til Gud og Jesus oplever forfatteren på Holmsborg Bibelcamping, der var blevet oprettet i 1968 som Danmarks første af slagsen. En af de unge deltagere anfører (i en artikel i Søndags-B.T. samme år), at de slet ikke kan lade være med at fortælle om det, de har set og hørt på camping’en: her er noget, der er større end ”pop-bal på kroen, bajere på bordet og klem i krogene” (s. 57). Forkyndelsen havde fokus på vækkelse, og den skulle blive en vigtig inspiration for Schmidt Larsen.

Det er en lang og omskiftelig tjeneste for evangeliet, vi indvies i med denne bog. Vi kommer også rundt om England og om USA; et møde med repræsentanter for den ny-religiøse Moon-bevægelse, der afstedkommer spørgsmålet om, hvorfor han ikke selv blev indfanget i denne åndelige fælde. Han henviser her til sin deltagelse i mange, sunde kristne netværk. Ikke alt nyt er godt, og ikke alt godt er nyt, som man siger.

Forholdet til Willow Creek, engagementet i Felix Film, www.filmogtro.dk og foreningerne Agape og Basis (sidstnævnte med fokus på kristne homoseksuelle) er andre interessante nedslag. Et helt lille smörgesbord med retter fra nyere tids IM-historie, som med alle gode mavefornemmelser sendes videre ud i verden.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Johan Schmidt Larsen: ”Udklip.”
306 sider.

Illustreret. Indb. 250 kr. Lohse, 2021.