Kristen etik er mere aktuel end nogensinde

Med sin bog ”Kærlighedens ansvar” sætter dr. theol. Ulrik Nissen fokus på etikken i en kristen, teologisk sammenhæng.

Ulrik Nissen påpeger i begyndelsen af bogen, at den kristne etik har haft trange kår i den danske teologi ikke mindst pga. K.E. Løgstrup, der i sin bog ”Den etiske fordring” argumenterede for, at der ikke findes en særlig kristen etik, men at den etiske fordring så at sige findes naturligt i mennesket. Dette gør forfatteren op med.

Bogen er delt op i to hoveddele. Nissen skelner således mellem en deskriptiv og normativ kristen etik, hvor bogens første hoveddel beskriver den deskriptive etik, mens anden hoveddel omhandler den normative etik.

Dr. theol. Ulrik Nissen og lektor i etik og filosofi ved Aarhus Universitet.

Systematisk indføring

De første tre kapitler er en mere overordnet eller snarere grundlæggende tilgang til emnet. Her får læseren en systematisk indføring i, hvad kristen etik går ud på i teori og praksis.

Nissen taler om, at den kristne etik øser af fire kilder: Bibelen, traditionen, fornuften og erfaringen, hvoraf de to første udtrykker den særlig kristne side af etikken, mens de to sidste udtrykker den mere almene side. Men den kristne etik har også et troens udtryk. Tro og liv hænger sammen. Kristen etik handler således om kristen næstekærlighed, ansvar og om Kristi efterfølgelse.

Konkrete problemstillinger

Anden hoveddel går derimod ned i helt konkrete problemstillinger for en kristen etik i vor tid. Her tages der fat i alt fra økonomi, klima og migration til medicinske problemstillinger. Den kristne etik er altid en balance mellem kompromis og radikalitet. Således er den kristnes forhold til penge hverken en forsagelse af penge eller en grådig tilranen sig dem. Derimod handler det om med pengene i hånden at søge det fælles gode.

Når det gælder medicinske emner som kunstig befrugtning, organdonation, aktiv dødshjælp og fosterdiagnostik med henblik på abort, påpeger forfatteren, at man som kristen må holde sig for øje, at mennesket ikke er ”skaberværkets centrum, men er kaldet til at varetage et kulturmandat i overensstemmelse med Guds vilje”, og han fortsætter:

”Som alternativ til at søge stadig mere magt over naturen, peger kærlighedens ansvar hen imod andre måder at lindre lidelse og forgængelighed på end den rent teknologiske” (s. 134).


Artiklen fortsætter efter annoncen:”Kærlighedens ansvar” er en fin, vigtig og nutidsrelevant indføring i et område i teologien, der er mere aktuelt og kompliceret at forholde sig til end nogensinde. Den er fyldt med meget illustrative eksempler på, hvilke problemstillinger vi som kristne står over for i et moderne samfund – og den kan klart anbefales til alle.

Ulrik Nissen:
Kærlighedens ansvar.
256 sider. 249,95 kr.
Eksistensen Akademisk