Apostolsk sommercamp satser i år på danske talere

Jesper Kure, Kolding

Fra lørdag den 2. juli til torsdag den 7. juli 2022 holder Apostolsk Netværk sin årlige Sommercamp rundt om kirkernes efterskole og højskole i Kolding.

Det er som altid den anden uge i skolernes sommerferie, uge 27. Temaet er i år: ”Enkel tro”. Arrangørerne henviser til ”kompleksiteten og uforudsigeligheden i tilværelsen” – herunder Corona og krig i Europa.

”Midt i det hører vi Gud kalde sit folk tilbage til det enkle og simple i troen og kalibrere vores liv og vores kirker omkring “vor Herre Jesu Kristi nåde, Gud vor Faders kærlighed og Helligåndens fællesskab” [2 Kor 13,13].” Og ledelsen fortsætter:

”Det er vores bøn som tjenesteteam for den kommende tid. Vi længes efter mere af Guds nærvær og Guds kraft – virksom i vores liv, vores kirker og vores land. Når alt er sagt og gjort, har vi ikke andet at tilbyde verden end “det vi selv har set og hørt”.

Jacob Viftrup, København

Danske talere

Der er da heller ikke nogle store udenlandske navne på programmet, sådan som man ofte har haft. Talerne kommer stort set fra netværkets menigheder i Danmark. Her er listen:

Jacob Viftrup, Københavns Frikirke, Jesper Kure, Kirkeibyen, Kolding, Anne-Mette Fredegod, Kirkecenteret Vejle, Charlotte Noer Petersen, Pilgrims International, Lars Bo Olesen, Åbenkirke, Herning, Ruben Tychsen, Jacobskirken, Odense, Niels-Peter Hedegaard, Åbenkirke, Herning, Tobias Haslund-Thomsen, Haven, Aarhus, Thomas Christensen, Åbenkirke, Kbh., Christian Tychsen, Silkeborg Frikirke, Simon Jørgensen, Åbenkirke, Herning, Silas Majgaard, Apostolsk Kirke, Aalborg, og Joel Bagnall, Lyngby Frikirke.

Sidstnævnte er dog ikke mere dansk, end at han kommer fra Queensland i Australien.

Tour de France påvirker naturligvis SommerCampen i Kolding.

Tour de France påvirker også SommerCamp

Tour de France påvirker også lejren. For netop den første weekend i SommerCamp-ugen køres 1, 2, og 3. etape i Danmark. Det betyder bl.a., at Storebæltsbroen er lukket mellem kl. 13 og 18, og Sund & Bælt anbefaler, at man helt undlader at benytte broen den dag. Derfor tilbyder SommerCampen, at deltagerne kan komme allerede fredag, selv om lejren først begynder lørdag.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Dagen efter, d. 3. juli, kører Touren fra Vejle, men allerede lørdag vil mange veje i byen og området blive lukket. Tourens rute går gennem Kolding på SommerCamps anden dag, søndag d. 3. juli. Og der er lagt op til cykelfest i byen søndag eftermiddag. Men selvfølgelig kan man også blive på camppladsen og nyde fællesskabet med andre af SommerCamps deltagere. Sommerlandet, cafeen og andre faciliteter er åbne hele eftermiddagen.