Bog der opfordrer til handling

Dorte Kappelgaard har skrevet en bog om, hvordan kirken kan udvikle sig, ved at arbejde med kirkens aktiviteter og miljø, i mødet med tradition og lokalområde.

Formålet med bogen er, at inspirere til nytænkning, både hvad angår måden at være kirke og lave aktiviteter, i mødet med den virkelighed vi lever i idag.

Bogen er overskueligt opbygget, med plads til refleksion og praktiske ideer til at føre ting ud i livet. Det gør den overskuelig og tilgængelig. Der er rubrikker med fordybelsesøvelser, reflektionsøvelser og processer, sammen med forfatterens egne betragtning om emner som udvikling, at være kirke, og redskaber til aktivitetsudvikling. Det er en bog der lægger op til, at man gør noget ved det, man læser.

Bogen er tiltænkt sognepræster, kirke- og kulturmedarbejdere, kirkeligt ansatte og andre frivillige, som interesserer sig for udvikling af den lokale kirke. Dorte Kappelgaard er sociolog og ph.d. i praktisk teologi. Bogen er skrevet på baggrund af viden fra hendes erhvervs-ph.d. afhandling, skrevet for Kirkefondet, som også udgiver bogen. Men den bygger også på hendes erfaringer fra udviklingsprocesser i en lang række lokale kirker, som udviklingskonsulent for Kirkefondet.

’Kirke i bevægelse – redskaber til udvikling i fællesskab’ kan købes på kirkefondet.dk og koster 178,-kr.