Jeg oplever ikke den fred, som Jesus lover

Angry father ignores his small daughter who offers to hug him – Isolated on white

Kære Orla Lindskov

Jeg var til et møde i vores menighed, hvor taleren talte ud fra skriftstedet Johannes-evangeliet kap. 14 vers 27, hvor Jesus siger til sine disciple: – ”Fred efterlader jeg jer, min fred giver jeg jer, jeg giver jer ikke, som verden giver jer.”

Jeg er en kvinde, som har været troende kristen i snart mange år. Jeg har nu lige passeret de tres. Men den fred, som Jesus lover, har jeg ikke oplevet. I hvert fald ikke endnu, selv om jeg længes efter det. Jeg har derimod oplevet rigtigt meget ufred. Jeg har ufred i mit indre altid.

Det går helt tilbage til min barndom, hvor min far igen og igen gav udtryk for, at han havde ønsket, at jeg skulle blive en dreng.
Jeg oplever også ufred i min krop i form af sygdom af forskellig art. Jeg længes efter at blive rask. Altså efter at få fred med min egen krop. Jeg føler nemlig, at min egen krop modarbejder mig og mit liv.

En venlig sjæl i vores menighed har sagt, at alle min genvordigheder skyldes, at jeg mangler Helligånden. Han siger, at det er årsagen til, at jeg føler mig utryg i livet og uden fred. Det, han siger, giver mig frygt og ensomhed. Jeg er ugift. Kan du give mig en forklaring på, hvad han mener med det? Og også forklare for mig på en enkel måde, hvad Helligånden er?

Der er en bestemt type mennesker i min menighed. Det er dem, der beder meget, og de kan lide at være sammen. Dem hører jeg ikke til. Jeg dur ikke til at bede højt. Jeg skriver også til dig for at blive rask. Jeg læste engang om en syg nordmand. Han så en engel en aften. Den bragte ham en skål, som han skulle drikke. Det gjorde han, og i dagene, der fulgte, blev han rask. Tænk, hvis det skete for mig. Man har jo lov til at ønske.

Hilsen fra
”Grethe”

Guds fred kommer til os ved Helligånden

Kære ”Grethe”


Artiklen fortsætter efter annoncen:Denne Jord er et hårdt sted, og der er intet på denne Jord, der virkeligt kan give os fred. Vores fred beror på, om vi søger mod Gud i bøn.
De fleste kristne har ligesom dig et inderligt ønske om at opleve Guds fred. Vi modtager Guds fred, når vi beder Gud om den. Vi bevarer hans fred, når vi giver hans fred videre til andre. Guds fred kommer til os ved Helligånden. Deri har den venlige sjæl fra din menighed ret.

Helligånden og Guds fred er knyttet nært sammen. Helligånden er en indre ild, et gådefuldt tilskud til vores liv. Helligånden er et tilskud, der giver næring til vores hjerter, men også til vores legemer. Helligånden har mange funktioner. Helligåndens ild varmer os og gør os til varme mennesker. Vi er ”kolde”, når vi er borte fra Helligåndens ild.

Forbindelsen til Helligånden er forbindelsen til Gud. Forbindelsen til Helligånden er vores eneste medicin mod frygt, herunder mod menneske-frygt. Jo mere du vender dig til Gud i bøn med alt, hvad du tænker, og med alt, hvad du foretager dig, jo mere vil du opleve Guds fred. Enhver situation i vores liv er en mulighed for at komme til Gud i bøn.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Du forandrer dig, når du beder. Du mærker måske ikke nogen forandring lige med det samme. Men lidt efter lidt vil Helligånden frigøre dig fra din begrænsede tankegang om dig selv. Bl.a. fra tankerne om, at du ikke dur til at bede højt, når andre hører på. Du skal også frigøres fra din fars snak om, at du skulle have været en dreng.

Du må heller ikke tro, at din egen krop modarbejder dig. Det gør den ikke. Men du modarbejder derimod din egen krop ved, at du tænker negativt om den. Din krop er din bedste ven. Din krop er en fantastisk del af Guds skaberværk. Du forandrer dig som sagt, når du beder. Der er megen helbredelse i bøn.

Du lider af mindreværds-tanker om dig selv. Jeg vil bede Gud om at helbrede dig fra disse tanker. Mennesker med kroniske mindreværds-tanker ender nemlig ofte i ensomhed. Det må ikke ske for dig. Jeg vil bede Helligånden om at sætte dig fri fra de mange ting, der binder dig, virkeligt fri i Jesu navn.

Gud vil give dig Helligånden, når du beder om det. Vi må bede i alle situationer – også når det gælder fysisk helbred og mindreværds-tanker.

Du ønsker, at en engel vil komme til dig med en skål, du skal drikke af. Jeg beder om, at den skål må indeholde det levende vand, som er Helligånden. Faktisk kan vi bede Gud om at sende en engel til vores liv. Det er vores ret. Det er vigtigt at huske. Så, kære ”Grethe”, du og jeg skal bede om Helligåndens samfund over dig og om Helligåndens helbredende nærvær.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Jeg ved, at Gud med glæde vil give dig Helligånden. Hvorfra ved jeg det? Jo, det står i Lukas-evangeliet, kap. 11, vers 13: – ”Når da I, som er onde, kan give jeres børn gode gaver, hvor meget snarere vil så ikke Faderen i himlen give Helligånden til dem, der beder ham.”

Med venlig hilsen
Orla Lindskov.