Den utilgivelige synd

Der er ikke nogen vej uden om. Vi kan påføre Gud en smerte, som han aldrig kan tilgive os. Hvis du lyver, kan du få tilgivelse. Hvis du begår vold, kan du få tilgivelse. Hvis du begår etnisk udrensning, kan du få tilgivelse. Jesu blod renser os for AL synd. På nær én…

Sammenhængen er meget vigtig for at forstå, hvad Jesus mener. Jesus havde lige uddrevet en dæmon fra en mand. Farisæerne påstod, at Jesus ikke arbejdede via Helligåndens kraft, men via Satans kraft. Jesus modsagde dem kraftigt og udfordrede deres logik. Han konkluderede, at hvis han arbejdede i kraft af Helligånden, var Guds rige kommet nær. Kun via Guds kraft ville han kunne uddrive dæmonen.

Farisærene afviste, at Jesus er Gud

I søndagens tekst går Jesus i rette med de skriftlærde og farisæerne, som forlangte, at Jesus skulle gøre et mirakel som tegn på, at han virkelig var Messias. Farisæerne ville ikke lytte til Helligånden, og derfor talte Jesus dom over deres slægt.

Det er her, Jesus taler om en synd, som ikke kan tilgives. Farisæerne ville ikke tro på, at Jesus er Gud. Selv da Jesus gav dem et tegn, ville de ikke lytte, men de spurgte bare om endnu et tegn.

Al synd kan tilgives, på nær synd mod Helligånden. Det er Helligåndens opgave at overbevise os om, at vi har gjort oprør imod Gud, og kun Jesus kan redde os fra konsekvenserne af det oprør (Joh. 16, 8). Farisæerne ville ikke lytte til Helligånden, og derfor talte Jesus dom over deres slægt. Gud giver alle mulighed for tilgivelse ved Jesu blod, men han tvinger ingen.

Gud har gjort alt for, at vi kan være sammen med hinanden i et fuldkomment kærligt fællesskab i al evighed. Vi bliver endda kaldet til at være en del af Guds fællesskab, ligesom Jesus er det (Joh. 17, 21). Gud længes efter et kærligt fællesskab med os, men et kærligt fællesskab kan ikke eksistere under tvang, så Gud tvinger os ikke til det.

Kaldet til at modtage tilgivelse

Så længe vi lever, vil Helligånden forsøge at overbevise os om, at vi har brug for Jesus, fordi det er godt at have fællesskab med Gud. Jesus giver os ret til det fællesskab, hvis vi vil modtage det. Men hvis vi nægter at lytte, begår vi den ene synd mod Helligånden, som Gud ikke kan tilgive. Der findes ikke tilgivelse for den, som ikke ønsker fællesskab med Gud, for tilgivelse giver fællesskab med Gud.

Hvad betyder det så for os? Jeg finder det både overraskende og smukt, at Bibelens Gud kun er begrænset af, om vi vil modtage hans kærlige fællesskab. Tænk engang, at Gud har skabt os til et kærlighedsfællesskab med sig. Jesus har banet vejen gennem al vores synd, så vi frit kan komme til Gud, som hans børn. Så tag imod den enorme gave, for Gud er god!

Her ser vi grunden til, at vi kan komme til Gud uden frygt eller forbehold. Gud var villig til at opgive treenighedens evige, fuldkomne kærlighedsfællesskab, for at vi aldrig behøver at miste treenighedens evige, fuldkomne kærlighedsfællesskab (Mark. 15, 34). Samtidig elsker Gud os sådan, at han ikke tvinger os til at modtage og bruge den absolut dyreste gave, som nogensinde er givet. Kom til Gud, for han er god.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Lad Helligånden gøre sin gerning

Som det sidste sætter det al vores konkrete synd i et helt nyt lys. Vi behøver ikke være bange for, om vi kan gøre noget, som Gud ikke vil tilgive. Hvis vi lader Helligånden gør sin gerning i os, vil han bruge vores synd til at trække os nærmere til Gud. Han vil vise os, hvor meget vi har brug for Gud, og hvor højt Gud elsker os. Han vil fylde os med Guds kærlige livskraft, så vi kan blive forvandlet til smukke, gode og frugtbare træer, som er Kongen værdig. Så lad da Gud arbejde og regere i dit liv.

Søndagens tekst: Matt.: 12, 31-42

Den utilgivelige synd

31 Det siger jeg jer: Mennesker kan få tilgivelse for al slags synd og hån – undtagen hvis de håner Guds Ånd. Det er der ingen tilgivelse for.


Artiklen fortsætter efter annoncen:32 Den, der taler imod Menneskesønnen, kan blive tilgivet, men den, der taler imod Helligånden, kan aldrig få tilgivelse, hverken i den nuværende eller kommende verden.

33 Et træ kendes på sine frugter. Et godt træ bærer god frugt, og et dårligt træ bærer dårlig frugt.

34 Hvordan skulle der kunne komme noget godt fra jer, slangeyngel? For hvad hjertet er fuldt af, løber munden over med.

35 Et godt menneske tager gode ting frem fra sit forråd af gode tanker, men et ondt menneske tager onde ting frem fra sit forråd af onde tanker.


Artiklen fortsætter efter annoncen:36 Jeg siger jer, at på dommens dag skal mennesker stå til regnskab for hvert et ondt ord, de har talt.

37 Ud fra jeres egne ord vil I blive frikendt, og ud fra jeres egne ord vil I blive dømt.”

38 Derefter forlangte nogle af de skriftlærde og farisæerne, at Jesus skulle gøre et mirakel som tegn på, at han virkelig var Messias.

39 Men Jesus svarede: „Onde og vantro mennesker forlanger tegn. Men den slags mennesker får ikke andet end profeten Jonas’ tegn.

40 For som Jonas var tre dage i havdyrets bug, sådan skal Menneskesønnen være tre dage i jordens dyb.

41 Nineves ledere vil på dommens dag rejse sig og anklage den slags vantro mennesker, for da Jonas forkyndte dom over Nineve, angrede alle byens indbyggere deres ondskab og vendte sig til Gud. Og her står en, der er større end Jonas.

42 Også dronningen af Saba vil på dommens dag rejse sig og anklage den slags mennesker, for hun kom helt fra verdens ende for at lytte til Salomons visdom. Og her står en, der er større end Salomon.

Teksten er fra Bibelen på Hverdagsdansk