Tordensønnernes svære lektie

Zebedæus’ sønner og deres mor forventede en jordisk fordel ved at følge Jesus. Men han talte om sin forestående lidelse, død og opstandelse.

Af Andreas Lind Pedersen. Fritidsforkynder i Indre Mission Viborg

Lige umiddelbart før dagens tekst har Jesus trukket disciplene til side og fortalt dem, hvad der snart skal ske i Jerusalem: at Han skal hånes, piskes, korsfæstes og opstå på den tredje dag.

Efter den afsløring kommer Zebedæus-sønnernes mor hen til Jesus for at bede Ham om noget. Hvad har været morens bevæggrund for at henvende sig til Jesus lige på det tidspunkt? Mon ikke kredsen omkring Jesus fornemmede, at der snart skulle til at ske noget stort – også selv om deres forestilling måske var noget anderledes end det, der faktisk kom til at ske. Også Jakob og Johannes’ mor vidste, at tiden var inde til at henvende sig til Jesus.

Hvad ville hun så?

Der var ingen tvivl om, at Jakob og Johannes, sammen med Peter, havde en fremtrædende rolle blandt disciplene. De to brødre havde været med Jesus på Forklarelsens Bjerg, hvor de havde set både Moses og Elias. Så mon ikke der kunne blive en fornem plads til et par af Jesu mest betroede disciple i det kommende Guds rige?

Samtidig var familien lidt økonomisk trængt, for drengene havde forladt deres far og hans fiskebåd for at følges med Jesus. Det var jo nok Jakob og Johannes, som skulle have ført farens erhverv videre og havde sørget for forældrene på deres gamle dage. Men de planer så ud til at være løbet ud i sandet nu, hvor de var blevet disciple af Jesus.

Moren havde måske også gode økonomiske grunde til at henvende sig til Jesus.

Ingen karrieremulighed

Men Jesus måtte skuffe hende og måske også brødrene, for man kan ikke gøre karriere som discipel af Jesus. I Hans rige gælder det ikke om at stige i graderne og tilegne sig mere og mere magt. Det er lige omvendt. Det er at blive tjener!

”Sæderne” til højre og venstre for Jesus blev – i første omgang – givet til de to forbrydere, der blev korsfæstet sammen med Ham. (Skærmprint fra videoen ”Close to Jesus”).

Sæderne til højre og venstre for kongen er jo normalt forbeholdt de mest betroede af hans mænd. Vi kan bare tænke på Josef, som blev Egyptens konges højre hånd, eller Daniel, som blev den tredje-mægtigste mand i Babylonerriget.  Men som et konkret udtryk for, at Gudsriget er noget fundamentalt anderledes end de verdslige riger, så blev ”sæderne” til højre og venstre for Jesus i første omgang givet til to forbrydere, der blev korsfæstet sammen med Ham.

Gennem ydmygelse til sejr

Som der står et sted: Jesus … tog en tjeners skikkelse på og blev mennesker lig; og da han var trådt frem som et menneske, ydmygede han sig og blev lydig indtil døden, ja, døden på et kors. Fil 2,7-8
Den påske i Jerusalem blev ikke til et triumftog i verdslig forstand. Udefra betragtet så det nærmest ud til at være et totalt nederlag. Men netop igennem Jesu ydmygelse og selvopofrelse blev Hans død til den største triumf, som skabningen nogensinde har oplevet: Døden blev overvundet og menneskehedens skyld betalt.
Igennem troen på Ham har vi en ufattelig værdifuld skat, som vi dog bærer i lerkar – den ser ikke ud af meget; der er ikke nødvendigvis meget prestige i at være discipel af Jesus.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Meget mere end ære

Men i Guds rige er der så meget mere end menneskers beundring. Menneskers beundring fører kun til ufrihed, angst og frygt. Derimod fører tilbedelse, taknemlighed og ydmyghed til glæde, frihed og fred. Som en anden af Jesu betroede disciple, Peter, skriver: ”…men I skal juble med en uudsigelig, forklaret glæde, når I kommer frem til troens mål, jeres sjæles frelse.” 1. Peter. 1,8

Det, som Jakob og Johannes ikke kunne se før korsfæstelsen og opstandelsen, forstod de bagefter: Igennem ydmyghed bragte Jesus retfærdighed til mange. Jesus blev et forbillede på den ultimative kærlighed. Så lad os følge Zebedæus’ søn Johannes’ opfordring i et af hans breve: ”Kære børn, lad os ikke elske med ord eller tunge, men i gerning og sandhed”, 1. Joh. 3,18 – ligesom vor frelser Jesus gør det.

Søndagens tekst: Matt.: 20, 20-28

Lederskab i Guds rige


Artiklen fortsætter efter annoncen:20 Kort efter kom Jakob og Johannes og deres mor hen til Jesus. Moderen knælede ned foran ham og ville bede ham om noget.

21 „Hvad vil du?” spurgte Jesus. „Lov mig, at mine to sønner får hæderspladserne til højre og til venstre for dig, når dit rige bliver oprettet.”

22 „I ved ikke, hvad I beder om,” svarede Jesus. Henvendt til Jakob og Johannes fortsatte han: „Kan I tømme det lidelsens bæger, som jeg skal tømme?” „Ja, det kan vi!”

23 „Godt, I skal få lov at tømme det samme bæger. Men det er ikke mig, der afgør, hvem der skal sidde ved min højre og venstre side. Min himmelske Far har allerede bestemt, hvem der skal sidde der.”


Artiklen fortsætter efter annoncen:24 De ti andre disciple blev vrede, da de hørte, hvad de to brødre havde bedt om.

25 Men Jesus kaldte dem sammen og sagde: „I ved, hvordan magthaverne i denne verden holder af at herse og hundse med folk, og hvordan de store nyder at vise deres magt over for de små.

26-27 Sådan må det ikke være hos jer. De, som gerne vil være store og betydningsfulde iblandt jer, skal være tjenere for alle de andre.
28Menneskesønnen kom jo heller ikke for at lade sig betjene, men for selv at tjene og give sit liv som løsesum, for at mange kan blive sat fri.”

Teksten er fra bibelen på hverdagsdansk