Vor tids kristne gentager oldkirkens vildfarelser

Evangeliske kristne i USA i 2022 farer vild i de samme teologiske spørgsmål, som mange gjorde det i kirkens første århundreder, viser en ny rapport.

Selv om vi nu skriver 2022, er flere af oldkirkens kætterier dukket op igen blandt evangeliske kristne i USA.

Det konkluderer 2022-udgaven af State of Theology fra Ligonier Ministries og Lifeway Research. En del af rapporten, som udkommer hvert andet år, er baseret på en generel undersøgelse af amerikanernes verdensbilleder. Men der er også undersøgelser specifikt blandt evangeliske kristne fra forskellige kirker, og pastor Joel Webbon nævner på YouTube nogle bekymrende tendenser i den nye rapport.

’Gud forandrer sig’

– Det er ubibelsk at tro, at Gud forandrer sig i takt med kulturen, siger pastor Joel Webbon.

Joel Webbon peger på en udbredt tendens til at tro, at Gud ”både lærer og forandrer sig”. Det er ubibelsk, forklarer han og henviser til blandt andet Malakias 3,6 og Jak. 1,17. Hvis man tror på ”proces-teologi”, altså at Gud er åben for forandring, så er Han ikke alvidende.

I stedet vil man sige, at Gud kender alle muligheder mht. fremtiden, men at udfaldet afhænger af menneskers valg. Generelt viser undersøgelsen, at voksne i USA år for år bevæger sig væk fra den ortodokse forståelse af Gud. Det ses blandt andet i bibelsynet, hvor 53 % af amerikanerne nu tror, at Bibelen ”ikke er bogstaveligt sand”, mod kun 41 % i 2014.

– Denne opfattelse gør det let for en person at acceptere en bibelsk lære, som tiltaler ham eller hende – og samtidig afvise alt det, som ikke stemmer overens med deres egne eller de kulturelle værdier, konkluderer forskerne.

Traditionel tro

Der er dog også grund til at glæde sig over, at flertallet af de evangeliske kristne i USA stadig har en kerne af bibelske trosoverbevisninger tilfælles. Således tror over 90 % på Treenigheden og Jesu legemlige opstandelse, samt at Gud er fuldkommen. De fleste tror også, at mennesker kun bliver retfærdiggjort ved tro på Jesus.

Fem udbredte kætterier:

1. ”Der er flere veje til Gud”

Over halvdelen af de evangeliske kristne mener, at der er flere veje til Gud. I 2022-undersøgelsen bekræftede 56 procent udsagnet ”Gud accepterer tilbedelse fra alle religioner, inklusive kristendommen, jødedommen og islam”. I 2020 mente kun 42 % det samme.


Artiklen fortsætter efter annoncen:– Selv om spørgsmålet ikke inkluderer alle religioner, viser det en tendens i retning af universalisme. Hvis man ikke tror, at Jesus er den eneste vej til Gud, er det i modstrid med Jesu ord i Joh. 14,6: ”Jeg er Vejen og Sandheden og Livet. Ingen kan komme til Faderen uden gennem mig,” fastslår forskerne.

2. ”Jesus blev skabt”

Hele 73 % var enige i udsagnet “Jesus er det første og vigtigste væsen, der er skabt af Gud.” Her påpeger forskerne, at det er en slags ”arianisme”, som minder om det udbredte kætteri i starten af det fjerde århundrede. På det første økumeniske kirkemøde i Nikæa forkastede man denne lære som kættersk og ubibelsk.


Artiklen fortsætter efter annoncen:I ”Den nikænske trosbekendelse” understreges det derfor, at Jesus netop ikke er skabt. Han er derimod: ”født af Faderen før alle tider, Gud af Gud, lys af lys, sand Gud af sand Gud, født, ikke skabt, af samme væsen som Faderen”. Den bibelske begrundelse findes blandt andet i Joh. 3,16 og 14,9.

3. ”Jesus er ikke Gud”

Hvis man tror, at Jesus blev skabt, er det ikke så underligt, at 43 % svarer, at ”Jesus var en stor lærer, men han var ikke Gud”. Det er nemlig et andet af Arians kætterier. Med denne lære afvises Kristi guddommelighed og hans enhed med Faderen som et ligeværdigt medlem af Treenigheden. Det er i modstrid med Jesu ord i Joh. 10,30: ”Jeg og Faderen, vi er ét”.

4. ”Ånden er ikke en person”


Artiklen fortsætter efter annoncen:Blandt de evangeliske kristne er der også stor forvirring med hensyn til Helligånden. Hele 60 % svarede, at ”Helligånden er en kraft, men ikke et personligt væsen”. Ganske vist beskriver Bibelen ofte Guds Ånd som fx en due, en sky, ild, vind og vand – men dette er metaforer for Åndens personlige tilstedeværelse, påpeger forskerne.

Bibelen siger klart, at Ånden er Gud, ligesom Jesus og Faderen er det. Det fremgår fx af teksten om Ananias, som på en og samme tid løj overfor både Helligånden og Gud. (Se ApG. 5,3–4).

5. ”Mennesker er gode”

Næsten to tredjedele (57 %)erklærede sig enige i udsagnet “Alle synder lidt, men de fleste mennesker er gode”. Man mener altså, at det enkelte menneske er i stand til at synde, men at vi ikke generelt har en syndig natur.

– Denne opfattelse viser, at mange amerikanske kristne hælder til det kætteri, som kaldes pelagianismen.
Den britiske munk Pelagius (født 354) benægtede læren om arvesynden, som fremgår af blandt andet Rom 5,12 og Sl. 51,5.

Mere etisk bevidste

Mens de evangeliske ser ud til at bevæge sig bort fra den ortodokse bibelske tro på Gud, er de tilsyneladende blevet mere sikre, når det gælder nogle kulturelle og etiske problemer. Blandt de evangeliske mente 94 procent således, at “sex udenfor traditionalt ægteskab er en synd”.

Ligeledes mente 91 procent, at abort er en synd, hvilket er det højeste antal siden den første undersøgelse. Samtidig mente 28 % dog, at Bibelens fordømmelse af homoseksuel adfærd ”ikke gælder i dag”.Man kan læse hele den nye State of Theology survey og se grafer mm. på stateoftheology.com.

Hvem er ’evangeliske’?

Respondenter bliver betegnet som evangeliske, hvis de:

1. ser Bibelen som højeste autoritet,

2. ser det som vigtigt at opfordre ikke-kristne til at tro på Jesus som deres frelser,

3. tror, at Jesus ved sin død har fjernet straffen for synd og

4. fastholder, at kun troen på Jesus kan frelse.

Denne definition blev brugt af Lifeway og National Association of Evangelicals i 2015.