Kræver bøn for syge en særlig tillid til Gud?

– Jeg taler hver dag med Gud om det, der plager mig. Nogle gange bliver det lettere, skriver E.L.

Kære Orla

Du har en dejlig tjeneste for Herren: At bede for syge. Mange bliver helbredt. Jeg har i den senere tid tænkt meget på, at der står skrevet: – ”vort legeme er et tempel for Guds Ånd.” Det kan jeg ikke få til at harmonere med et dårligt legeme. Gud skal jo bo i det allerbedste. Tænk på alle de flotte bygninger, der findes, særlig de katolske.

De bygninger er der blevet gjort meget arbejde for, og der er ofret mange penge på dem. Når du beder for syge, og de bliver raske, har det så noget med tillid at gøre, eller med fortrolighed? Har du og Jesus noget særligt til fælles – ligesom Moses havde med Gud? Jeg taler med Gud hver dag om det, der plager mig. Nogle gange bliver det lettere.

Jeg tror, at din forbøn vil gøre en forskel. Du og din familie er stadig på min bønneliste.

Med venlig hilsen.
E. L.

Jesus kommer, når vi kalder på ham

Kære E.L.

Jeg vil gerne sige dig hjertelig tak for, at jeg og min familie er på din bønneliste. Jeg vil starte mit svar til dig med at sige, at jeg har mødt mange syge kristne, som på trods af, at de var syge, dog var fyldt med Helligånden. Jeg mødte i sin tid, hvor jeg havde møder i Schweiz, en kræftsyg, kristen kvinde. Hun var i en forbøns-tjeneste for syge, og mange syge, hun bad for, blev helbredt; endda også kræftsyge.

Vore legemer kan altså godt være templer for Helligånden; også under sygdom. Vi må huske på, at først når den sidste basun lyder, og når de, der døde i Kristus, kommer ud af gravene, så vil de være iklædt det ny legeme, det uforkrænkelige, uforgængelige, guddommelige legeme, Jesu opstandelses-legeme.

Det allerbedste

Du skriver, at ”Gud skal jo bo i det allerbedste.” Men det kommer Gud netop også til efter vores legemers forvandling, (læs om det i 1. Korintherbrev kap. 15, versene 50 – 57). Men indtil den dag oprinder, bor vi et forkrænkeligt, forgængeligt legeme, ramt af syndefaldet. Vores arv fra Adam og Eva kan ingen af os sige sig fri fra.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Vi er stadig i Adam og Evas slægt, og den slægt træller stadig under forkrænkeligheden, under det ufuldkomne. Men trøst dig med, at i Jesus Kristus er vort liv her på Jorden en pilgrims-vandring mod det fuldkomne. På den vandring kan vi rammes af sygdom, også selvom Helligånden bor i os. Det er ikke let at bevare sig selv sygdoms-fri. Lægerne gør deres bedste for os i kampen mod sygdom.

Ingen luksusliner

Men vi skal som kristne også huske på, at vi ikke er kaldet til et liv på en luksusliner her på Jorden. Tror vi det, kan vi gøre os selv svage over for den onde dag, hvis den pludselig kommer, fx i form af sygdom. Bibelen taler faktisk om, at vi snarere som kristne er ombord på et krigsskib, og her hedder arbejdet og tjenesten bøn, bibelstudie, faste, stilhed. Igennem det arbejde og den tjeneste modtager vi Guds rustning og Guds kraft.

Du spørger: – ”at når jeg beder for syge, og de bliver raske, om det så har noget med tillid til eller med fortrolighed med Jesus at gøre?” Du spørger også, om jeg og Jesus har noget særligt til fælles? Mit svar på begge spørgsmål er et: ”Ja.” Og hvordan skal det så forstås? Jo, den nævnte tillid, fortrolighed, det nævnte fællesskab med Jesus finder jeg i Bibelen. Det er i Bibelen, som er Guds Ord, at jeg mødes med Jesus, for i Bibelen bor Jesus.


Artiklen fortsætter efter annoncen:I Johannes-evangeliet kap. 1, vers 14-18 læser vi nemlig: – ”og Ordet blev kød og tog bolig iblandt os,” Det er Jesus, der omtales på dette sted som Ordet. Men så med hensyn til syges helbredelse og min tjeneste med forbøn for syge under hånds-pålæggelse. Det er Jesus aktivt med i.
Hvorfor er han det?

– Det læser vi om i Markus-evangeliet kap. 16, vers 18. Her anbefaler Jesus os nemlig helbredelse ved hånds-pålæggelse.
Derfor, hver gang jeg lægger mine hænder på en syg, er det faktisk en bøn til Jesus om hjælp. Med hånds-pålæggelsen tilkalder jeg Jesus, og Jesus kommer.

Det gør Jesus, fordi han selv har givet os løftet om at være der som helbrederen ved hånds-pålæggelsen. Jesus kommer faktisk så konkret og virkeligt, at syge kan bliver raske af det. Undere sker der, hvor der er tro på Jesus, på hans ord og på hans løfter. Jesus helbredte syge her på Jorden for ca. 2000 år siden. Det gør han stadig. Jesus har nemlig ikke forandret sig.

Det læser vi i Hebræerbrevet kap. 13, vers 8: ”Jesus Kristus er den samme i går og i dag og til evig tid.” Altså, kære E.L.: Dit brev førte ind i nogle spørgsmål, som mange kristne går med. Jeg håber, mit svar kan være dig og andre til hjælp.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Med venlig hilsen
Orla Lindskov