Bliv klogere på Ordsprogenes Bog

Credo Kommentaren om Ordsprogenes Bog er værdifuld, ikke blot som opslagsværk, men også til personlig fordybelse. Forlagschefen skriver, at der ”næppe tidligere på dansk er udgivet et værk om Ordsprogenes Bog af denne kaliber.”

Værket er grundigt, dybt, detaljeret, baseret på talrige kilder og forskningslitteratur til at forstå Ordsprogenes Bog. Her er lister med forkortelser, uundværlige ordforklaringer og litteraturliste. På forlaget, lohse.dk, kan man downloade notetillæg og læse uddrag af bogen.

Visdom og Poesi

I Ordsprogenes Bog er vise ord skrevet med brug af digtekunstens virkemidler, form og struktur. Kjøller-Rasmussen fører læseren ind i dette forunderlige univers af visdom. Han forklarer poetikkens struktur med dens billedlige natur meget pædagogisk. Hvert vers gennemgås detaljeret. Kjøller-Rasmussen ser på ordenes betydning i forhold til den aktuelle tekst, sammenholdt med brugen i andre bibeltekster, bibeloversættelser, danske såvel som på originalsprogene.

Ordenes betydning kan være bogstavelig eller figurativ, afhængig af sammenhæng og omstændigheder. Samtidig ser Kjøller-Rasmussen på Mellemøstens kultur dengang, så teksterne belyses ud fra både en helhedsvinkel og en detaljeret ordforståelse.
Det centrale teologiske grundlag er ærefrygt for Gud, så man kan adlyde hans befalinger.

Indhold og teologi

Ordsprogenes Bog er beskrevet i samlinger med en indledning, der giver læseren overblik over det omfattende materiale. Det har betydning for at forstå hele visdomsgenren, den litterære stil, leveregler og kultur. Ordsprogenes Bog deler mennesker op i de vise og retfærdige på den ene side og de tåbelige og onde på den anden side.

Flere grundbegreber er beskrevet i ekskurser. Fx: Hvordan visdommen skal forstås i kap. 8 i relation til Jesus Kristus som profeti og Guds personificering, herunder Skabelse og ”Visdommens selvbiografi”. Når man læser Credo Kommentaren vers for vers med forklaringer og noter, tegner der sig et større billede af, hvad det vil sige at frygte Gud, læren om Gud, mænd og kvinder, ægtefæller og de enkelte ekskurser går i dybden med gennemgående temaer.

Fx vise og retfærdige; dødsriget, graven og døden; den fremmede og farlige kvinde; at stole på Herren, sand og falsk lære og tale, men også om fattigdom og rigdom, lån og renter.

Læs, lær og slå op!

Det er berigende at læse Credo Kommentaren langsomt og eftertænksomt sammen med Ordsprogenes Bog. Det åbner teksten til en større og dybere forståelse end blot at haste igennem de enkelte kapitler af Ordsprogenes Bog. Fx er det vigtigt at forstå, hvor skadelig bagtalelse var førhen i retssager, hvor vidner var vigtige.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Det er også spændende, at Kjøller-Rasmussen henviser til anden visdomslitteratur end Bibelens, fx ægyptiske Amenemopes’ Visdomsbog, men viser, at det centrale i Ordsprogenes Bog netop er troen på Israels Gud, hans trofasthed og pagter.

Leif Kjøller-Rasmussen:
Credo Kommentaren – Ordsprogenes Bog
600 sider – 350 kr.
Forlagsgruppen Lohse – Kolon