22 radioledere samlet til Udfordringens seminar i Afrika

Midt i januar samledes 22 ledere fra kristne radiostationer i de fransktalende områder af Cameroun og Tchad til en undervisnings-retræte.

Samlingen var arrangeret af Udfordringen, som har hjulpet mange af radiostationerne med at blive oprettet. Radioerne ligger for de flestes vedkommende i muslimsk-dominerede byer og områder i Afrika. Gennem radioerne får de kristne en stemme og en mulighed for at påvirke samfundet med kristendommens fornyende kraft.

Og de udfører et stort og vigtigt arbejde, som rækker langt ud.

Solid undervisning

Udfordringen hjælper især i de fransktalende områder af Afrika, hvor der kun er drevet meget lidt mission – bortset fra de katolske ordner, som ofte er meget indadvendte.

På retræten modtog radioledere både radio-faglig og bibelsk undervisning. Udover Udfordringens redaktør underviste 6 andre. Undervisningens høje standard blev understreget af, at tre af underviserne havde taget en doktorgrad, og de øvrige var også højt kvalificerede. Undervisningen kørte på i timevis gennem tre dage.

Ikke desto mindre var deltagere aktivt med hele vejen. De diskuterede og kom med eksempler fra de enkelte radioer. Og man gav hinanden gode råd og opmuntrede hinanden – praktisk og åndeligt. Der var stor taknemlighed over, at Udfordringen inviterede til den årlige sammenkomst, hvor deltagerne får deres transport og ophold betalt.

Bortset fra hjælpen til udstyr er det nemlig op til radioerne selv at skaffe deres økonomi, og det er faktisk muligt, fordi de får penge for også at udsende humanitære programmer.

Tag moralsk ansvar!

Fordelen, ved at afrikanerne selv skal få økonomien til at hænge sammen, er også, at man undgår snyd med midler og korruption, som desværre er almindelig i nogle missionskirker. Radioarbejdet er dog også blev ramt af svindel. Den store kristne radiostation, Sawtu Linjiila, som har leveret programmer til de lokale radioer, er kørt fuldstændig i sænk af en korrupt direktør.

Nu er man igen i gang med at genoprette denne radio, som blev startet af en amerikansk missionær for 50 år siden. Midlerne kommer fra den amerikanske lutherske kirke ELCA, det norske NMS og det Lutherske Verdensforbund. Udfordringen har ikke støttet med pengebeløb bortset fra, at vi har hjulpet de medarbejdere, som ikke har fået løn i over et år. Desuden har vi hjulpet med en FM-radiosender og med undervisning. Den nye direktør var med på vores seminar.


Artiklen fortsætter efter annoncen:En del af undervisningen handlede derfor også om at undgå synd – med penge, magt og sex. Det er nemlig ofte den enkelte leders fald i synd, der ødelægger kirker og missionsindsatser. I undervisningen blev der lagt vægt på: Gennemsigtighed, Ansvarlighed og Ordentlig forvaltning af midlerne.

Terrorisme truer

Radioerne i denne del af Afrika trues også af en islamistisk terrorgruppe, Boko Haraam, som har dræbt tusinder af kristne og forjaget over 100.000 fra deres hjemegn i grænseområdet mellem Cameroun og Nigeria. Flertallet af den muslimske befolkning tager dog afstand fra terrorismen imod de kristne. Men islamismen har stadig tag i en stor del af befolkningen.

Selv om regeringen bekæmper terroristerne, foretager små militante grupper jævnligt overfald, hvor de dræber alle i en landsby eller bortfører alle piger fra kristne skoler. Det er også ret almindeligt, at terroristerne får hjernevaskede piger til at optræde som omvandrende selvmords-bomber, hvor mange bliver dræbt eller lemlæstet, når bomben udløses af bagmændene.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Forståelse og afspænding

De kristne radioer skaber forståelse og afspænding. Den lokale radio er et gode for hele befolkningen. Og de kristne radioer er ofte de mest aflyttede, fordi deres programmer handler om det lokale samfund og ikke om politik i hovedstaden, som føles meget langt væk og uvedkommende. De udsender alment oplysende programmer, lokale nyheder, fredsommelig lovsangs-musik, telefon-programmer med rådgivning og forbøn samt bibelhistorie og prædikener.

De kristne radioer er også gode til at lave programmer på de lokale stammers sprog. Lytterne er meget glade for at høre nogen tale på deres egne stammesprog i radioen. I Cameroun er der alene næsten 250 forskellige stammesprog. Så det er meget almindeligt, at de lokale kristne radioer sender på 5-10 forskellige lokale sprog i deres område.

I mange år er de lokale stammesprog blevet undertrykt. Først af de muslimske erobrere, som for et par hundrede år siden underlagde sig de fleste stammer. Dernæst af kolonimagterne, som indførte deres egne sprog. I det område, hvor Udfordringen hjælper, bruges muslimernes fulani-sprog fortsat som det fælles handelssprog på markedet. Ellers er fransk og arabisk de officielle sprog. Engelsk tales kun i en lille stribe tæt på Nigeria.

Vi havde også inviteret radiofolk fra Tchad, som er i gang med at blive godkendt af myndighederne og snart kan komme i gang med at sende. Præsidenten døde for nylig og blev erstattet af sin søn. Man ved endnu ikke hvilken politik, han vil føre. Så de kristne ønsker at udnytte de frie muligheder, der fortsat eksisterer. Og det vil Udfordringen gerne hjælpe dem med.


Artiklen fortsætter efter annoncen:De fleste radioer er tværkirkelige og uafhængige. Enkelte er knyttet til en bestemt kirke. Praksis har vist, at de uafhængige radioer kører bedst. Men vi hjælper dem alle.

Vær med til at styrke de kristne i Afrika

Du kan nemt støtte via MobilePay 81 558 – eller konto nr. 9570 – 0006 139450. Husk at skrive projekt ’5984 Udfordringens Radio-mission i Afrika’ da Missionsfonden har flere tusinde projekter. Husk navn, adresse og cpr-nummer, hvis Missionsfonden skal sørge for, at du får skattefradrag for din gave.