En gennemgang af forhistorien

Søren Holst: Messias
144 sider. 119,95 kr.
Bibelselskabet

Søren Holsts bog ”Messias”, som er 11. bind i Bibelselskabets håndbibliotek, dykker ned i Messiasbegrebet og gennemgår Messiasforventningens ophav. Bogen er, som forfatteren skriver, en gennemgang af forhistorien til kristologien (jf. s. 8f).

Bogen indledes med en forklaring på ordet Messias, hvordan man forstod titlen Messias i Det nye Testamente, og hvordan Messiasforventningen blev rettet mod Jesus. Det præciseres, at ordet ”Messias” kommer af det hebraiske mashiach, der betyder ”den salvede”, og som på græsk oversættes med Kristus.

Her gennemgås også de skriftsteder, der handler om Jesus, som den, der skal komme – lige fra beretningen om Jesu fødsel til himmelfarten.

Messias i GT

Efter denne gennemgang går bogen tilbage i tid for at finde ophavet til Messiasforventningen i Det Gamle Testamente. Hele denne gennemgang har tolkningsmæssigt en vægtning mod, at Messias, den salvede, ikke skulle have en profetisk betydning, men kun handle om jordiske konger:

”I Det Gamle Testamente ser mashiach uden undtagelse ud til at være et almindeligt menneske med et særligt embede, så godt som altid en konge” (s. 41).

Dermed handler de fleste Messiascitater heller ikke om ”en fremtidig skikkelse” (s. 63). Forfatteren synes dermed ikke at kunne udlede flere lag af teksterne eller mene, at der kan være lag, som profeterne ikke engang selv har forstået, men som først bliver klart, når profetierne går i opfyldelse med Jesus.

I stedet bliver tanken om Jesus som Messias ifølge forfatteren en efterrationalisering af passager i GT, som slet ikke kan udledes af teksterne.

Øvrige tekster om Messias

Derefter gennemgås de gammeltestamentlige apokryfer – som er en del af den ortodokse og katolske bibel – samt ikke-bibelske tekster fra tiden mellem GT og NT, for begrebet Messias. Blandt de ikke-bibelske tekster er de såkaldte pseudepigrafer og den del af dødehavsrullerne, som ikke kan genfindes i Bibelen.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Ifølge forfatteren sker der med disse tekster en ændring i forståelsen af Messias, så ordet ”nu bliver brugt om en skikkelse, som et fremtidshåb knytter sig til” (s. 78). Messias er i øvrigt også knyttet både til forestillingen om en konge, en præst og en profet. I dødehavsrullerne kan det endda læses som to forskellige messias-er, en kongelig og en præstelig messias.

Oplysende, men ikke trosstyrkende

Bogen ”Messias” er på mange måder oplysende og giver bl.a. indblik i skrifter, de færreste har stiftet bekendtskab med. Men bogen virker ikke trosstyrkende, da den forsøger at underkende betydningen af GT´s profetier om den lovede Messias.

Svend Åge Jakobsen: Se, jeg gør alting nyt.
187 sider. 120 kr.
LMBE-forlag


Artiklen fortsætter efter annoncen: