Tidligere generalsekretær i Luthersk Mission 85 år

Leif Rasmussen

Den 7. februar fyldte cand.theol. Leif Rasmussen 85. Han var LM’s generalsekretær gennem 40 år fra 1966-2005, hvor han gik på pension.

Leif Rasmussen har også undervist som timelærer på Luthersk Missions Højskole fra 1966-1992 samt på Missionsskolen i Hillerød. Siden pensioneringen har Leif Rasmussen været fritidsforkynder, især i København, Nordsjælland og på Lolland-Falster, hvor han er født og opvokset. Fødselaren har haft en lang række tillidsposter.

Han har således været bestyrelsesmedlem af Dansk Missionsråd ad flere omgange, med i Menighedsfakultetets repræsentantskab samt bestyrelsesmedlem i Evangelisk Alliance. Han har også siden pensioneringen arbejdet med at systematisere LM’s arkiver. Leif Rasmussen, der mistede sin hustru, Poula, i 2014, har fire børn og syv børnebørn.