Nyt informationssted om Jehovas vidner

Christian S. Maymann

Cand. theol. Christian S Maymann, der har været lærer på Luthersk Missions Højskole i Hillerød siden 2002, har startet hjemmesiden vagttårnet.dk med informationer om Jehovas Vidner og hjælp til at møde dem med det kristne evangelium.

Christian Maymann, der er født i 1973, underviser til daglig i fagene 1. Mosebog, GT overblik, Romerbrevet og Trosforsvar. Samtidig har han gennem 25 år været optaget af forskellen mellem Jehovas Vidners lære og bibelsk kristendom. Om sine bevæggrunde til at starte vagttårnet.dk forklarer han:

”Jehovas vidner er for mange mennesker en kendt størrelse. Jeg har ført en del samtaler med dem gennem årene. Jeg kan ikke helt huske, hvornår det begyndte, men det er omkring 2004-2005. Det har ført til mange spændende og udfordrende samtaler. Jeg møder også en del kristne, der ikke helt ved hvordan de skal gribe sådan en samtale an. Enten fordi de ikke helt ved, hvor de skal begynde eller hvad der er vigtigt at få talt om.”

Historien

Om JV’s historie skriver Christian S. Maymann i en pressemeddelelse:

”Bevægelsen kan i nogen henseende føres tilbage til Charles T. Russell (1852-1916). Han grundlagde bladet Vagttårnet. Russell var barn af sin tid. To af de tendenser der slog meget igennem hos ham, var den tiltagende rationalisme i samfundet generelt og en stor opmærksomhed i kristne sammenhænge på Jesu genkomst. Disse to strømninger samlede sig hos Russell og blev gennemgående i hans måde at tænke på. Det betød, at han afviste klassiske kristne trossandheder som treenigheden, inkarnationen og Jesu fysiske opstandelse. Efter Russells død har bevægelsen udviklet sig meget, og de tre ovenstående temaer er noget af det, der er tilbage fra Russells tid. Men hvad er det egentligt, de tror på, og hvordan adskiller de sig fra klassisk kristendom – og hvordan kan man møde dem med det kristne evangelium?”

På webstedet vagttårnet.dk finder man både noget om bevægelsens historie, dens teologi og refleksioner over, hvordan vi kan møde Jehovas vidner med evangeliet om Jesus.