Opsøg en kirke og styrk dit netværk mens du kan

Spørgsmål:

Vi har aftalt, at jeg formulerer teksten ud fra vores times samtale. Jeg kan forstå, at du tidligt i livet blev enke, du fandt din mand siddende i en stol i stuen, han var død. Du kæmper selv med generaliseret angst samt en del fysiske lidelser. Du bliver ind imellem stresset, også fordi du ikke husker så godt længere.

Det er dejligt at høre om din tro på Gud og din glæde ved at læse. Din søn bor i egen lejlighed og har fået diagnosen paranoid skizofreni. Perioden, før han blev medicinsk velbehandlet, var en streng tid. Jeg kan forstå, at I hjælper hinanden, og at jeres familie er lille. Du spørger mere generelt om gode råd.
Poul Henning, efter aftale med ’Den anonyme’

Svar:

Tak for samtale. Tillykke med at du kæmper bravt trods lidelser. Jeg kan naturligvis ikke referere det hele. Du har haft et hårdt liv med både traumer, tab og meget sygdom.

Sårbarhed kender alle til

Som udgangspunkt bliver de fleste lidt mere skrøbelige med alderen, der kan tilstøde kognitiv svækkelse og flere fysiske sygdomme. Energien til at løse livets udfordringer mindskes, og netværket bliver ofte også mindre. Der er måske ikke kørelejlighed eller kræfter til at komme i kirke, besøge venner eller overholde en ambulant tid. Det kan alt sammen medføre en nedadgående spiral. Midt i alt dette, er det dejligt at høre, at du og din søn hjælper hinanden.

Erkendelse, indsigt og energi til at handle

Jeg vil gerne øge din indsigt og støtte din fremtid. ’Enhver bør se til, hvordan han bygger.’(1. Kor. 3:10) ’Enhver’ er os alle, jo før vi indser det, desto bedre. Vi skal ikke bare lade livet passere, men være årvågne overfor fremtiden. I gode tider skal du derfor styrke dit netværk. Det er uheldigt, hvis du som moden og sårbar bliver ensom, fordi du ikke med rettidig omhu har styrket dit netværk.

Du må endelig ikke falde i offerrollen og tænke ’hvorfor besøger menigheden og min familie mig ikke’. Derfor vil jeg foreslå, at du opsøger en kirke og her arbejder på at opbygge personlige relationer. Med diagnosen generaliseret angst har du sikkert svært ved at tage kontakt og komme ud ad døren. Råb til Gud om hjælp!

Vi kan være ’fortabte’ på flere måder, men følelsen af ’fortabthed’ kommer lettere, når vi er alene.

Måske en ven kan hjælpe dig, eller du kan ringe til præsten i din fremtidige kirke og bede om dennes besøg. Gudslivet ud fra kirken vil styrke din identitet. En styrket Kristusidentitet og et kristent fællesskab er livsafgørende for din fremtid. Vi kan være ’fortabte’ på flere måder, men følelsen af ’fortabthed’ kommer lettere, når vi er alene og har for mange udfordringer.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Jesus opsøger det fortabte og vil altid gerne samle sin fåreflok, for risici i livet øges voldsomt, når vi er alene og måske er overbebyrdede. Vi skal bære vores egen byrde, men vi skal også bære hinandens byrde, og Jesus bærer alles byrder. Vores livsdesign er fællesskab. Gud har opfundet menigheden.

Paranoid skizofreni

I forhold til din søn virker det til, at han er rimeligt fungerende. Han er underfuldt skabt og er ikke sin diagnose, men har et hensyn at tage i livet. Det er flot, at du hjælper ham med rengøring og det praktiske. Han er også sårbar, men på en anden måde. Sygdommen kan for nogen medføre fejltolkninger, lavt energiniveau, rod og følelser af lavt selvværd.

Støt ham endelig i at fortsætte den medicinske behandling, for det vil minimere fremtidige indlæggelser. Der findes foreninger både for mennesker med en angstdiagnose og en skizofrenidiagnose; her kan jeres netværk også beriges og styrkes. Med ønsket om alt godt til jer begge to i at finde vej ved ’livets spisebord’.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Kærlig hilsen
Poul Henning