Skjult bibel-tekst fundet i 1500-årigt fragment

- men den udviskede syriakiske tekst indeholder kun en ekstra detalje i forhold til den græske.

”En dag gik Jesus sammen med sine disciple langs en kornmark. Det var på en sabbat. Hans disciple var sultne, og de begyndte at plukke aks for at spise kernerne.” (Matt. 12,1) Den nyfundne, slettede tekst har den tilføjelse, at disciplene gned aksene mellem hænderne, før de spiste dem.

En skjult detalje fra Mattæus-evangeliet er ved hjælp af moderne UV-teknologi blevet fundet i et ældgammelt manuskript i Vatikanet.

Forskeren Grigory Kessel fra The Austrian Academy of Sciences, fandt den udviskede tekst ved gennemlysning af andre tekst-lag i et 1500 år gammelt syriakisk fragment skrevet på pergament. Grigory Kessel beskriver sit fund i det videnskabelige tidsskrift New Testament Studies.

Minimal forskel

Den overskrevne tekst blev fundet i et fragment med teksten fra Mattæusevangeliet kapitel 11 og 12. Den oprindelige tekst er blevet skrabet væk fra pergamentet og overskrevet flere hundrede år senere med den bibeltekst, vi kender, dvs. den, der er oversat fra den græske grundtekst. Men mange glæder sig over, at der ikke er væsentlige forskelle mellem dette gamle syriakiske fragment og de græske håndskrifter.

Forsker Grigory Kessel fra The Austrian Academy of Sciences, fandt den udviskede tekst på pergamentet ved hjælp af UV-fotografering.

Som tommelfingerregel regner forskerne med, at den korteste version af en tekst er den ældste, dvs. tættere på den oprindelige, mundtlige version af samme tekst. Den udviskede tekst, som Grigory Kessel tydede, er lidt mere detaljeret end den tekst, vi finder i de danske bibeloversættelser. Teksten fra Matt. 12,1 i det syriakiske fragment har nemlig en tilføjelse om, at disciplene, da de plukkede aks på sabbatten, også gned disse aks mellem hænderne, før de spiste dem.

Vigtig opdagelse

Professor Hugh Houghton, fra University of Birmingham, har til MailOnline udtalt, at der er tale om en ”ægte og meget vigtig opdagelse”. ”Indtil for få år siden kendte vi kun til to manuskripter fra den gamle syriakiske oversættelse af evangelierne, og nu har vi fire,” fastslår professoren. Han fortsætter:

”Det værdifulde ved de tidligere oversættelser er, at de blev lavet ud fra græske manuskripter, som ikke har overlevet, og at de giver os et førstehåndsindtryk af visse læsninger. Denne opdagelse er vigtig for kristne, fordi bevismaterialet ud fra dette dokument fremover vil indgå i udgivelser af det græske Ny Testamente, og det vil blive brugt af udgiverne til at rekonstruere den tidligste form af teksten. Da der kun findes få overlevende manuskripter fra de første [kristne, red.] århundreder, er alle brikker velkomne, når det gælder at rekonstruere puslespillet om tekstens historie,” forklarer professor Hugh Houghton.

– Dette fund viser bare, hvor præcist man har overleveret bibelteksten, og hvor troværdig den er, siger Justin Brierley fra Premier Christian Radio.

’Bibelen er troværdig’

Justin Brierley, som er vært på programmet Unbelievable? på Premier Christian Radio, kalder fundet ”fascinerende”.

”Fundet af dette nye fragment af en syriakisk kopi af evangelierne er bare endnu et eksempel på, hvor rig manuskript-traditionen har været over mange århundreder,” udtalte Brierly til MailOnline.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Jeg har ofte mødt folk, som stiller kritiske spørgsmål ved,
om Bibelen er blevet ændret i tidens løb.
Men den videnskabelige tekstkritik kan med fund som dette
hjælpe historikerne til at stykke et meget præcist billede
sammen af teksten i de oprindelige evangelier.

”Jeg har ofte mødt folk, som stiller kritiske spørgsmål ved, om Bibelen er blevet ændret i tidens løb. Men den videnskabelige tekstkritik kan med fund som dette hjælpe historikerne til at stykke et meget præcist billede sammen af teksten i de oprindelige evangelier,” siger Justin Brierly.

1750-årigt pergament blev genbrugt

På den videnskabelige netside Phys.org kan man læse en mulig forklaring på, hvad der i sin tid skete med det originale fragment: “For omkring 1300 år siden tog en skriver fra Palæstina en bog med evangelierne skrevet på syriakisk og slettede teksten. Fordi pergament var svært at finde i ørkenen i Middelalderen, blev der visket ud i mange manuskripter, som senere blev genbrugt.” Om forskeren Kessel forklares det, at han “har nu været i stand til at genskabe de mistede ord på dette lagdelte manuskript, som er et såkaldt palimpsest, så de igen er læselige.”