Hvad er det at bede i Jesu navn?

Ole Madsen
Auning
auningforjesus@gmail.com

Johannes 16:24: ”Hidindtil have I ikke bedt om noget i mit Navn; beder, og I skulle få, for at eders Glæde må blive fuldkommen.” Hvad vil det sige at bede i Jesu navn? Hvis vi skal være ærlige, har det nogen nævneværdig frugt bare at slutte ens bøn med “i Jesu navn”?

Jeg tror ikke, det er det, der er tale om, især fordi det ikke er det, der batter og bærer bønnen i hverdagen. Og det er især denne fokus på hverdagen, jeg gerne vil påvise har betydning. Bøn og Guds vilje hænger sammen, kender vi Guds vilje, kan vi bedre bede. Og det er netop her, at Romerne 12.2 kommer ind. Romerne 12:2 Og skikker eder ikke lige med denne Verden, men vorder forvandlede ved Sindets Fornyelse, så I må skønne, hvad der er Guds Villie, det gode og velbehagelige og fuldkomne.

Dette er det væsentlige i at bede i Jesu navn, nemlig at blive forvandlede, gjort til det, Ordet siger. Det er at bede i Jesu navn, ikke blot at sige: “i Jesu navn”.
At bede i Jesu navn er en livsforvandlende vandring som tager hele livet, “its a way of life”. Det samme kan siges om at have et mandat og være et mandat. Tænk på ambassadøren for et land, han er legemliggørelsen af hans lands vilje, det er Kristus i os, herlighedens håb.