Fra religion til relation

Jesus inviterede Nikodemus til at begynde et helt nyt liv med Gud.

Anne Manning-Pedersen

Den store Jellingesten, som Harald Blåtand lod rejse i 965, viser os så nogenlunde, hvornår Danmark blev kristnet. Nu er 75% af Danmarks befolkning medlemmer af folkekirken, men kun 5 procent går regelmæssigt i kirke.

Betyder det, at 75% af danskerne er kristne? Eller er de 5 %, som er faste kirkegængere, kristne? For et par år siden deltog jeg i en konference, hvor taleren sagde, at 2 % af danskerne er praktiserende kristne. Det overraskede mig, fordi Danmark kaldes et kristent land. Men jeg forstod så, at taleren hentydede til dem, som er kristne gennem en relation, fremfor et religiøst tilhørsforhold. For det er to helt forskellige ting, som Jesus forklarer det i søndagens prædiketekst.

Søgte sandheden

Nikodemus kom til Jesus om natten. Han var ikke bare lærer, men også en leder blandt jøderne og medlem af farisæernes parti. Som leder kunne Nikodemus få vanskeligheder, hvis han blev set sammen med en omvandrende rabbiner, der hverken tilhørte nogen af de kendte teologiske skoler eller for den sags skyld tilsluttede sig deres tolkninger.

Var det mon derfor, Nikodemus valgte at opsøge Jesus i ly af mørket i sin søgen efter sandheden? Nikodemus gik lige til sagen. Han kunne ikke benægte, at Jesus var kommet fra Gud. Nikodemus var overbevist om, at de mirakler, Jesus gjorde, bekræftede, at han kom fra Gud. Både Nikodemus og de øvrige farisæere var lærere, men deres undervisning forklarede skriftens ord uden at demonstrere kraften bag disse ord.

Jesus vidste, at Nikodemus havde brug for tydelig åndelig vejledning. Skærmprint fra The Chosen.

Men med Jesus var det anderledes, og Nikodemus var modig nok til at erkende det, selv om det skete i ly af mørket. Nikodemus så noget i Jesus, som de øvrige farisæere ikke så, og han var meget interesseret i at finde ud af, hvad eller måske hvem, der var så anderledes. Jesus vidste præcis, hvor Nikodemus befandt sig i sin søgen efter sandheden.

For Jesus var jo ikke bare kommet fra Gud – Han var Gud og kendte alle menneskers dybeste tanker. Han vidste, at Nikodemus var ærlig i sin søgen efter svar. Han vidste, at Nikodemus var blevet åndeligt vakt og havde brug for tydelig åndelig vejledning. Derfor sagde Jesus ligeud til Nikodemus, at han havde brug for at blive født på ny – for bare at kunne begynde med at se de ting, der har med Gud og hans Rige at gøre.

Men dette svar fra Jesus gjorde bare den jødiske lovlærer endnu mere forvirret. Og han tøvede ikke med at udtrykke sin store forvirring. Nikodemus var rystet, fordi han opfattede Jesus’ ord helt bogstaveligt! Hvis han rent fysisk skulle fødes igen for at kunne se Guds rige, så var der vel slet ikke noget håb for ham, selv om han havde et brændende ønske om det?

”Et voksent menneske kan da umuligt komme ind i sin mors mave igen og blive født endnu en gang?” indvendte han. Men Jesus forklarede tålmodigt, hvad han mente. Han sagde til Nikodemus, at ”født af vand” er den naturlige fødsel, hvor en kvinde føder et barn ind i denne verden. Men det at blive født af Ånden er en åndelig fødsel, som sker gennem Guds Hellige Ånd. Denne åndelige fødsel kaldes også ”at blive født påny,” og det er den eneste måde, hvorpå et menneske kan se, komme ind i og opleve Guds rige i denne verden.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Fra religion til relation

Jesus brugte altid almindelige og velkendte dagligdags forhold, når han ville forklare de dybe, åndelige sandheder. Denne gang talte han om vinden, som ikke kan ses – hvorimod dens virkninger kan føles og mærkes. Dermed forklarede Jesus, hvad der sker, når et menneske bliver ”født påny”. Jesus fortalte Nikodemus, at der ikke ville være ydre forandringer, når han blev født af Helligånden, men derimod ville der blive frigivet en indre kraft i ham.

Og det at være født påny ville få ham til at leve et nyt liv ud fra de principper og standarder, som gælder i Guds rige. Dette nye liv ville kunne ses af mennesker omkring ham, ligesom man kan se og mærke vindens virkninger. Jesus tilføjede, at dette gælder for enhver, der er født af Ånden. At være født påny betyder, at man bevæger sig fra det at være kristen ud fra religion til at være kristen gennem en relation.

I 1 Tim 2,4 læser vi: ”Gud ønsker jo, at alle må komme til erkendelse af sandheden og få det evige liv.” Derfor sendte Gud Fader sin Søn, for at han skulle dø på korset for både dine og mine synder. Enhver, der accepterer denne enkle sandhed, kan opleve den overnaturlige nye fødsel og begynde på et helt nyt liv i Guds rige.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Det er fantastisk at blive født og vokse op i en kristen familie. Men det gør lige så lidt nogen til kristen, som det at blive født i en garage gør nogen til en bil!
Jeg blev også født i en familie, der religiøst set var kristen. Senere, som 13-årig, fik jeg en personlig relation med Gud gennem troen på Jesus. Jeg blev født påny, da jeg valgte at tro på Jesus som min Frelser og på Gud som min Far. Jeg begyndte at læse i Bibelen for at lære mere og for at vokse i livet med Ham.

Ligesom Jesus inviterede Nikodemus til at blive født påny, inviterer han alle mennesker til at tage imod ham og fødes påny. Vil du det?

Søndagens tekst: Joh. 3, 1-15

Helligånden kan give et menneske åndeligt liv

1 En aften efter mørkets frembrud kom en af de jødiske ledere, en farisæer ved navn Nikodemus, for at tale med Jesus.


Artiklen fortsætter efter annoncen:2 „Mester,” sagde han, „vi er klar over, at Gud har sendt dig, for ingen kunne gøre de mirakler, du gør, hvis ikke Gud var med ham.”

3 Da sagde Jesus: „Det siger jeg dig: Det er kun, hvis et menneske bliver født igen, at det kan komme ind i Guds rige.”

4 „Hvad mener du?” udbrød Nikodemus. „Et voksent menneske kan da umuligt komme ind i sin mors mave igen og blive født endnu en gang?”

5 Jesus svarede: „Det siger jeg dig: Det er kun, hvis et menneske bliver født af både vand og ånd, at det kan komme ind i Guds rige.

6 Et menneske føder et menneskebarn, men Guds Ånd føder et åndeligt barn.

7 Du skal ikke være så forundret over, at jeg sagde, at I skal fødes igen.

8 Tænk på vinden. Den blæser, hvorhen den vil. Du kan ikke se, hvor den kommer fra, eller hvor den skal hen, men du kan høre dens susen. Sådan er det også, når Guds Ånd giver et menneske åndeligt liv.”

9„Jamen, hvordan kan det ske?” spurgte Nikodemus.

10 Jesus svarede: „Du er lærer for Israels folk. Forstår du det ikke?

11 Det siger jeg dig: Vi taler om det, vi kender til, og vi fortæller om det, vi har set—men I tror ikke på os!

12 Hvis I ikke tror mig, når jeg fortæller jer om de jordiske ting, hvordan skulle I så kunne tro mig, hvis jeg begyndte at fortælle jer om de himmelske?

13 Intet menneske har fået lov at se, hvad der er i Himlen, undtagen Menneskesønnen, som jo er kommet ned fra Himlen.

14-15 Ligesom Moses løftede kobberslangen op og satte den fast på en stang ude i ørkenen, og de, der så hen på den, reddede livet, sådan skal Menneskesønnen løftes op, så enhver, der ser hen til ham og tror på ham, vil få det evige liv.”

Teksten er fra Bibelen på Hverdagsdansk