Internationale gudstjenester i Nathanael

Anne Lise Wagner
Pens. korrespondent
Peder Lykkes Vej 85
2300 København S

Ved et menighedsmøde i Nathanaels sogn, Amagerbro, 4. juni 2022 gennemgik Dennis Rasmussen, der havde været menighedsrådsformand i 2022, beretningen for 2022. De internationale gudstjenester var ikke en del af beretningen, som bestod af aktiviteter, ledelse, udvalg og planlagte projekter for unge, selv om befolkningen på Amager er multietnisk;

Jeg, Anne Lise Wagner, spurgte på mødet om opgaven med ”missionen for alle folkeslag”, idet jeg tænker på sogne- og indvandrerpræst Ellen Margrethe Gyllings arbejde med at række ud til flygtninge og indvandrere samt at holde de internationale gudstjenester, som nu ligger i ”dvale”, efter at indvandrerpræsten er blevet fjernet fra sit arbejde.

Der er fondsmidler, som er øremærket til arbejdet for indvandrere på Amager. Det er tvingende nødvendigt, at Ellen Margrethe Gylling kan komme tilbage og rette op på situationen. Der er mange indvandrere på Amager, og der er mange af dem, som savner de internationale gudstjenester og det fællesskab, som var opbygget, men som nu er slået i stykker.