Familienetværk fra Kolding blev inspiration til landsdækkende netværk

10 år med familienetværk har rykket ved selvopfattelsen hos Kirkeibyen i Kolding. I dag er kirkens sociale mission et forbillede på landsplan, og indsatsen møder stor respekt fra Villy Søvndal fra Kolding Kommune.

Villy Søndal udtrykte stor taknemmelighed til Ulrik Siegumfeldt (t.v.) og Jesper Kure (t.h) fra Kirkeibyen i Kolding, da familienetværket fejrede 10-års jubilæum. Foto: Michael Bobjerg

Jubilæumsgudstjeneste med politikerbesøg, hoppeborge, trylleshow, festkage og fællesspisning. Intet mindre kunne gøre det, da frikirken Kirkeibyen i Kolding fejrede 10-års jubilæum for Familienetværket den 20. august. Og der er noget at fejre, for på 10 år er kirkens sociale arbejde vokset fra at samle nogle få enlige mødre til i dag at rumme et familienetværk med op til 150 deltagere hver anden uge, et værested med åbent i hverdagene, en Foodbank med maduddeling til 50-70 familier om ugen og en genbrugsbutik.

Lå ikke i kortene

Da Kirkeibyen ved årsskiftet 2012-13 startede et familienetværk, var det uvant for kirken i Kolding at lave fortløbende aktiviteter for udsatte. I flere år havde man samarbejdet med Frelsens Hær om at dele julehjælp ud, men at kirken stod foran en udvikling, hvor den sociale mission skulle blive et af kendetegnene for kirkens involvering i lokalsamfundet, lå ikke lige i kortene. Men så fik et ægtepar fra Aarhus, Dina og Ulrik Siegumfeldt, en tilskyndelse om at rykke til Kolding.

”Jeg kom ud for en fysisk skade i min arm, som fik mig til at stoppe op i mit arbejdsliv. I den periode oplevede jeg et konkret kald fra Gud til at rejse til Kolding. Vi var som ægtepar blevet klar til at svare på det kald ved at flytte uden nøjagtig at vide, hvad vi skulle. Vi vidste bare, at det var at gøre noget for mennesker, som havde behov i livet,” fortæller Ulrik Siegumfeldt.

De landede i en kirke i Kolding, som lige havde skiftet navn til ”Kirkeibyen” for at synliggøre, at man ønskede at være mere til stede i lokalsamfundet. ”Vi præsenterede vores ideer for kirkens præst, at vi skulle gøre noget for mennesker. Kirken var ikke afvisende, men måske fornuftige ved at sige: ”Det er jo dejligt, men det vil vi også gerne selv have en overbevisning om”, siger Ulrik Siegumfeldt.

Hvordan tjener vi byen bedst?

Jesper Kure, der er ledende præst i kirken, husker, at man i samme periode havde samtaler med kommunen om et muligt samarbejde. ”Vi tog ned og snakkede med vores borgmester Jørn Pedersen og havde et spørgsmål med: ”Hvordan kan Kirkeibyen tjene byen?” Så kom vi også til at tale om, hvad der er kirkens opgave i tiden, og på den måde voksede det i os,” fortæller Jesper Kure.

”Det havde sit eget liv,
en gudsfaktor med noget ekstra,
vi ikke selv bringer til.
Hele tiden kom der en forespørgsel
om at høre mere.
Vi har ikke været ude at reklamere.
Det har båret sit eget liv.”

Kort efter gav Jesper Kure grønt lys til Dina og Ulrik Siegumfeldt til at starte familienetværk sammen med Tabita Jørgensen, der i dag leder Familienetværket i Aarhus Citykirke. Konceptet for familienetværket i Kolding skiller sig ikke meget ud fra de aktiviteter, som andre organisationer laver for omstændighedsramte familier.

Man mødes en eftermiddag, drikker kaffe, laver aktiviteter for børn og voksne og spiser sammen. Målet er at bryde ensomhed, skabe netværk og løfte den enkelte i livet. Det afgørende for arbejdet i Kolding har dog hele tiden været, at det skulle integreres som en del af kirkens samlede aktiviteter. Derfor slutter en familienetværksaften altid med et opmuntringsord fra Bibelen, noget deltagerne kan vælge til eller fra.

”Det har aldrig været ideen at plante en ”kirke”, der hedder familienetværket. Det er Kirkeibyen, der danner netværk. Og så peger alt i sidste ende hen på, at evangeliet tilfører værdi til den enkelte, uanset menneskets historie,” siger Jesper Kure.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Voksede og spredte sig

Arbejdet tog hurtigt fart og voksede til 50-60 deltagere, og i løbet af de første fire år var der flere frikirker i landet, som var forbi for at lade sig inspirere. ”Det blev ret hurtigt klart for os, da vi trådte ud i det, at kaldet blev bekræftet. Det havde sit eget liv, en gudsfaktor med noget ekstra, vi ikke selv bringer til. Hele tiden kom der en forespørgsel om at høre mere. Vi har ikke været ude at reklamere. Det har båret sit eget liv,” siger Ulrik Siegumfeldt

Samtidig med at 3-4 andre kirker nu var klar til at starte familienetværk, fik Dina Siegumfeldt ved en lederkonference et ”tilfældigt” møde med generalsekretæren for Blå Kors. Det førte til et nyt partnerskab, hvor Blå Kors ville være med til at sprede konceptet på landsplan. I dag er der over 40 lokale kirker i Danmark, som laver familienetværk i partnerskab med Blå Kors, og det glæder familienetværkslederen fra Kolding, der samtidig peger på, at Gud har haft en finger med i spillet.

”Det er en række af gudsøjeblikke, hvor de rigtige omstændigheder møder de rigtige mennesker i den rigtige timing. Og så sker det.”


Artiklen fortsætter efter annoncen:Kirken har skulle lære nyt

For Kirkeibyen var det helt naturligt at facilitere en aktivitet med spisning, kaffe og fællesskab. Men samtidig med succesen har der været en del at lære som kirke.

”Der har været en dannelsesudfordring både af vante kirkegængere og dem fra familienetværket. Dem fra kirken har skullet lære at rumme mennesker, som ikke er vant til kirkesprog og kirkeadfærd. De stiller nye spørgsmål og agerer anderledes. Som præst og forkynder har jeg skullet håndtere at blive afbrudt under min prædiken, og jeg har skullet lære at undertekste mig selv og forklare, hvorfor vi gør, som vi gør,” siger Jesper Kure.

Han præciserer, at det ikke kun handler om at få alle til at passe ind i en fælles gudstjeneste om søndagen.

”Jeg tænker virkelig, at det,
vi gør om onsdagen i familienetværket,
også er kirke.”

”Jeg tænker virkelig, at det, vi gør om onsdagen i familienetværket, også er kirke. Så jeg bilder mig ikke ind, at vi kan skabe noget som både kirkevante og de nye vil kunne få lige stor glæde af og se værdi af. Men jeg synes, Gud er meget folkelig, når englen siger til hyrderne på marken, at glæden er ”for hele folket”. Her handler det om, hvordan jeg som præst og leder i kirken giver plads til, at vi lever det ud,” siger Jesper Kure.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Gratis fællesspisning har altid været et væsenligt element i familienetværket. Både af økonomiske årsager, men mest af alt på grund af det fællesskab, der opstår omkring et fællesmåltid. Foto: Jens Peter Engedal.

Ros fra kommunen

Gennem alle årene har Kirkeibyen holdt tæt kontakt med politikere og medarbejdere på socialområdet. Som en del af fejringen af jubilæet bragte Villy Søvndal en hilsen ved festgudstjenesten. Som formand for social- og arbejdsmarkedsudvalget i Kolding Kommune udtrykte han stor taknemmelighed til Kirkeibyen og anerkendte, at der er noget, som kirker og foreninger er bedst til.

”Vi har en rigtig lang tradition i Kolding Kommune for at engagere os i civilsamfundet i al dets mangfoldighed, kirkelige, humanitære organisationer, fordi der er en erkendelse af, at der er nogle ting, vi ikke kan i en kommune. Det der med at skabe favnende, stærke fællesskaber og netværk, det tror jeg, at man gør bedre i det civile samfund. Derfor er vi meget taknemmelige for, at der er mennesker, der hjælper,” siger Villy Søvndal.

Foodbank, værested, genbrug og flygtninge

Villy Søvndal hyldede ikke kun Kirkeibyens initiativ med familienetværket, men også indsatsen med maduddeling i Foodbank Kolding til trængte familier, værestedet Café Nærværket for udsatte og for at investere i genbrugstanken med den nye genbrugsbutik Second Hand, som kirken driver sammen med Blå Kors.

”Jeg tror i vores moderne tid, hvor det går meget stærkt, og hvor fællesskaberne er udfordret, der skal vi også aktivt som kommune støtte og være med til at styrke de her fællesskaber,” siger den kendte politiker fra Kolding, der desuden takkede for den akutte indsats, kirken gjorde for at arrangere logi til 30-40 ukrainske flygtninge i samarbejde med Højskolen Acts Academy og Efterskolen Kildevæld.

”Det er meget forskellige initiativer, som hjælper mennesker og hjælper os med at skabe netværk, og det er vi meget taknemmelige for,” siger Villy Søvndal. Vil inspirere andre kirker Jubilæet får ikke kirken i Kolding til at sætte sig ned. For man er ikke færdige med at overveje, hvordan man fortsat kan udvikle den sociale mission og inspirere andre.

”Vi er slet ikke i mål. Der er stadig et ønske om at nå mere. Vi vil bare gerne inspirere andre kirker og andre kristne til, at evangeliet er langt mere end ord. At det er gode nyheder til hele mennesket,” siger Jesper Kure.