Romerbrevet på højt niveau

Kommentarbogen til Romerbrevet fra forlaget Eksistensen er på et tårnhøjt akademisk niveau med avancerede formuleringer, så det snarere er en lærebog end en bog for menigmand. Mest af alt er bogen et videnskabeligt forskningsværk af høj karat. Professor emer. dr. theol. Mogens Müller erkender, at bogen bygger på et kæmpe materiale, som er samlet op gennem årene præget af et langt livs forskning med citater fra især ældre teologiske værker – ofte på tysk og engelsk.

Det er et stort, seriøst bidrag til forskning og forståelse af Romerbrevet. Forord giver en god indgang til, hvordan bogen er blevet til og medfinansieret af flere fonde. Det er muligt at læse uddrag på 25 sider: eksistensen.dk.

Græsk grammatik og fremmedord

Værket består i høj grad af detaljerede sproglige analyser, dels græsk tekst sammenholdt med relevante bibelvers, dels avanceret grammatikalsk granskning. Skrivestilen kræver derfor en stor intellektuel indsats af læseren. Det florerer med teologiske fagudtryk, fremmedord og grammatikalske special-udtryk. Internet søgning hjælper, men almindelige opslagsbøger rækker ikke.

Derfor er det uklart, hvem bogen henvender sig til. Alle kan læse den, men de talrige detaljer skygger for indholdet. Det sproglige fokus både i NT og forbindelsen til GT tager udgangspunkt i Septuaginta – LXX, som var i brug på Paulus’ tid. Den dybtgående granskning skrevet nuanceret kan ses som en måde at bevidstgøre læseren om de mange mulige, alternative forståelser og tolkninger af sprog og teologi, men næppe som et opslagsværk i traditionel forstand.

Teologi og tolkning

Müllers interesse for Romerbrevet går tilbage til en forelæsning af den tyske teolog Ernst Käsemann, som hyppigt citeres såvel som Troels Engberg-Pedersen, N.T. Wright og mange flere; litteraturfortegnelsen fylder 50 sider. Romerbrevet er kommenteret kronologisk for grupper af vers og temaer med neddykning i udvalgte græske ord, som kan tolkes sprogligt dels ud fra sammenhængen, dels ud fra brugen i andre bibelvers og brugshyppighed, ledsaget af citater med alternative tolkninger. Det kan måske fremme den teologiske forståelse.

Desuden belyser Müller bibelversene ud fra den baggrund, som Paulus havde, hellenistisk jødedom, retorisk stil, samt datidens samfund både i Romerriget og omverdenen. Müller undgår ordet hedninger, og derved får han præciseret, hvem Paulus taler og skriver til. Netop Romerbevet er ifølge Müller præget af retorisk tale, som siden er nedskrevet. Her går Müller ind i selve Paulus’ retorik, og hvad Paulus mente ud fra en polemisk synsvinkel, og hvad han kunne have ment!

Hver side har noter til de mange henvisninger; det er nyttigt, hvis man vil vide mere. Ofte er citater på originalsproget, hvilket er en fordel, netop fordi indholdet er sprogligt avanceret.

Teologisk ståsted

Mogens Müller har et imponerende CV, og i anledning af hans 70 årsdag skrev Kristeligt Dagblad 25. jan. 2016 et portræt af ham med titlen ”En grundig teolog, der skaber debat om Bibelen”. Müller udgav i 2019 bogen: ”Kirken, Teologien og Det Gamle Testamente” som debat oplæg om GTs berettigelse i kirken. Den blev anmeldt i Udfordringen 3.dec. 2019; bogen fik en kritisk anmeldelse i det teologiske tidsskrift Føniks 6.nov. 2019 (www.foenix1976.dk) med titlen ”Turen går til Den Historisk-Kritiske Republik”.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Hvis man vil læse en god kommentarbog om Romerbrevet, så er Professor emer. dr. theol. Peter V. Legarths bidrag i to bind i Credo Kommentaren, udgivet af Kolon, Lohse i 2019 og 2020, mere brugervenlig med grundig granskning, teologisk tyngde, omfattende kildehenvisninger, vægtige kommentarer, der sammenholder græsk grundtekst i NT og GT med fokus på selve indholdet.

Mogens Müller: Kommentar til Romerbrevet. Dansk kommentar til Det Nye Testamente – 7
624 sider. 380 kr. E-bog 230 kr.
Forlaget Eksistensen