Undervisning om endetiden og tidens tegn

3. oktober og 7. november inviterer Alive Kirken i Hillerød til undervisningsdage om endetiden.

Til at undervise i emnet kommer Erling Rasmussen, der er tidligere missionær og mangeårig leder af bibelskolen All Africa Bible College i Sydafrika. Erling Rasmussen har i årevis beskæftiget sig med læren om de sidste tider, som han har undervist om både i Afrika og i menigheder i Danmark. Som en del af undervisningen vil Erling Rasmussen kommer ind på emner som Bortrykkelsen, Den store trængsel, Jesu genkomst, Tusindårsriget, Den nye himmel og jord, Kirken før Jesu genkomst, Israel og Antikrist, Opstandelsen, Falske profeter og komme med sine bud på, hvordan de forskellige ting skal forstås, og hvordan det vil foregå.

Vi skal ikke lade os skræmme

Arrangørerne skriver selv om arrangementet:

”Vi oplever storme, orkaner og store oversvømmelser ikke kun i Danmark, men flere steder i Skandinavien og Europa – ja over store dele af verden. I Bibelen kan vi læse, at der vil komme varsler i sol og måne og stjerner, og på jorden skal folkene gribes af angst og stå rådvilde over det oprørte hav og den brusende brænding. Universets orden vil vakle. Jesus beskriver nogle tegn, der hører endetiden til, og netop i disse dage fornemmer vi, hvad der kan komme – og må komme. Derfor, når alt dette begynder at ske, så rejs jer og se opad, for jeres forløsning er nær, står der i Lukasevangeliet kap. 21, vers 25-28. Vi skal ikke lade os skræmme af det, der sker omkring os, men løfte vort blik imod Jesus i enhver situation. Der var engang, da problemet ved denne ”undergangsforkyndelse” var, at det virkede så usandsynligt alt sammen. Den skulle såmænd nok holde den gamle, solide jord, tænkte vi. Men i dag ved vi, at jordens ressourcer bruges op, og der tales åbent om fra FN, videnskaben, regeringer, miljøorganisationer m.v., at det ikke kan fortsætte på den her måde. Vi ved ikke, hvornår Jesus kommer igen, men vores opgave er at være rede og dele evangeliet med så mange som muligt – mens tid er.”