Tv-journalist skriver bog om vækkelseshistorie i Danmark

En ny dansk bog om: ”De Gudelige vækkelser” i 1800 tallet, har set dagens lys i 2023. Danmark var stadig underlagt enevældet, oplysningstiden var begyndt. Danmark var på vej til et demokratisk samfund.

På den tid, nogle hundrede år før Danmark fik sin grundlov i 1849, var det forbudt for lægmænd, der ikke var uddannet som præster, at prædike og have samlinger i private hjem uden den lokale præsts tilladelse. Dette var årsag til mange konflikter, retssager, fængselstraffe, strid imellem vækkelsbevægelsens prædikanter i Danmark og præsterne og de øvrige myndigheder. Men denne bestemmelse kunne ikke stoppe vækkelsen, som bredte sig ud over det ganske land.

Mange præster så vækkelsen som fanatisk og sekterisk. De advarede stærkt imod de ”gudelige” forsamlinger. De Hellige, de omvendte. Samtidigt blev mange præster med rette beskyldt for vantro, som kun troede på deres egen fornuft og rationelle måde at tænke på. De var påvirkede af de strømninger, der fejede over Europa på denne tid.

Men der var også præster, der støttede vækkelsesbevægelsen. Grundtvig var én af disse præster. Søren Kierkegaard, hans bror og far, kom ofte i frikirken, Brødremenigheden i Stormgade i København. Søren Kierkegaard var især i slutningen af sit forfatterskab meget kritisk over for landets præster. Herrenhutterne fra Syd-østeuropa med Grev Zinzendorf i spidsen, der i øvrigt var gode venner med kongen, slog også rod i Danmark.

Kongen gav brødremenigheden et landområde, der i dag er byen Christiansfeld syd for Kolding. Dronning Caroline Amalie var en personlig kristen, altså én af de hellige, en omvendt. Hun betalte nogle gange de bøder, som de Hellige blev dømt til at betale, og støttede vækkelsesbevægelsen.

Det ligner en tilfældighed, men forfatteren Mikkel Fønsskov finder en støvet bog, ”Vækkelsernes frembrud i Danmark”, på et loppemarked. Den vækker hans interesse. Efter tusinde sider med gotisk håndskrift og megen research finder han frem til en meget spændende historie om to mænd, der var i strid med hinanden. Det hele foregik i egnen omkring hans egen hjemby Skårup på Sydfyn.

Den ene person var Peter August Wedel, seminarieforstander og provst, født 1768, død 1842, og den anden person var Johan Nielsen, vækkelsesprædikant, født 1789, død 1867. Peter August Wedel havde læst til præst i København. Hans mål var at oplyse sin menighed, bekæmpe overtroen, uvidenheden og de fanatiske sekteriske hellige, som var begyndt at mødes også på Fyn, hvor han som færdig uddannet præst fik tildelt et sogn og senere blev provst for hele Fyn.

Han så tidligt behovet for at uddanne lærere til de små lokale skoler, som var i en elendig forfatning, hvor kun en lille del af datidens unge kunne læse, skrive og regne. Derfor startede han én af de første, større seminarier på Fyn, som han lykkedes rigtigt godt med. Peter August Wedel får en fair og sober behandling i bogen. En beskrivelse af en meget vidende person, der var godt informeret om tidens strømninger i Europa.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Johan Nielsen var spillemand og deltog i mange fester i det Sydfynske. Men så blev han omvendt, hellig og begyndte med møder i sit lille, fattige hjem. Han talte desuden ved mange andre samlinger, eller måske læste de en prædiken af Grundtvig, efter at der var sunget en salme. Han rejste helt til Langeland, hvor der kom mange til hans møder, selvom den lokale præst søgte at forhindre disse samlinger.

Bogen beskriver ganske godt denne vækkelse, som bredte sig i hele Danmark, som også var et udtryk for danskerne trang til frihed, medbestemmelse, demokrati og retten til at tro, som de blev inspireret til. De kunne jo selv læse Bibelen. De ønskede, deres børn skulle opdrages som gode kristne og ikke påvirkes af de vantro præster. I 1849, da Grundloven blev vedtaget i Danmark, sluttede forfølgelserne, nu var der frihed til at samles. Indre Mission og grundtvigianerne og senere de mange frikirker blev resultatet af den vækkelse, der fejede over landet for ca. 200 år siden.

”Oprør, en fortælling om frihed, sandhed og vrede mænd” af Mikkel Fønsskov, journalist, tv-vært på DR, forlagsredaktør.
256 sider. 239,95 kr.
Gads Forlag


Artiklen fortsætter efter annoncen: