Bibellæsere giver mest til velgørenhed

Rapporten fra American Bible Society 2023 viser en klar sammenhæng mellem giversind og bibellæsning.

Kristne er ’betydeligt’ mere generøse med deres penge end ikke-kristne. Det viser ny forskning fra The American Bible Society, som netop har præsenteret rapporten State of the Bible: USA 2023.

State of the Bible: USA 2023-undersøgelsen viste, at 95 procent af ”de praktiserende kristne” siger, at de donerede til velgørenhed i 2022, sammenlignet med 51 procent af ikke-kristne. Praktiserende kristne donerede også flere penge ($5.350) i gennemsnit sammenlignet med ikke-kristne ($3.163). For at blive betragtet som en ”praktiserende kristen” skal en person ”identificere sig som kristen, gå i kirke mindst en gang om måneden og betragte deres tro som meget vigtig i deres liv.” Omtrent hver femte amerikaner er praktiserende kristen ifølge denne definition.

I rapporten hedder det, at forskerne hele tiden ser den samme generelle tendens: ”Når folk engagerer sig fuldt ud i bibelsk undervisning, er der meget større sandsynlighed for, at de også donerer generøst.” Det er ikke overraskende, at bibellæsning får folk til at være mere generøse, fastslås det i undersøgelsen, som også nævner bibelske eksempler på velgørenhed.

”Bibelen opfordrer de troende til at give. Ofte refereres der specifikt til økonomiske gaver. Vi har eksempler som Joanna, Susanna, Maria og andre, der støttede Jesu tjeneste ’ud af deres egne midler’ (Luk 8,1-3). Barnabas solgte sin ejendom for at finansiere den tidlige kirke (ApG 4,36-37). Og Paulus roste de makedonske kirker for deres ’rige generøsitet’ (2 Korintherbrev 8,1-5).

”… Igen og igen ser vi mennesker forvandlet af Guds ord, med hjerter åbnet af Guds kærlighed, troende mennesker bevæget til at dele, hvad de har, med andre – også selvom de ikke har meget til overs,” hedder det i rapporten State of the Bible: USA 2023.