Jeg skammer mig over min familiebaggrund. Kan jeg selv komme videre på en god måde?

Kære Anne

Jeg skammer mig så meget over min familie. Hver gang, jeg hører min mor tale om sin familie og deres familier, lader det til, at vi har haft så meget råddenskab i mange generationer. Min oldefar var kriminel, min bedstefar var alkoholiker, og min egen far misbrugte min søster seksuelt og forlod min mor og os søskende, da jeg kun var teenager.

Jeg er nu midt i 30’erne, og skyggerne fra min fortid formørker konstant mine tanker og følelser. Jeg har aldrig været i stand til at acceptere, at så meget råddenskab kan være i én familie. Jeg ville bare ønske, det ville forsvinde, så jeg kan komme videre med mit liv. Er der noget i Bibelen, som kan hjælpe?

Carol

 

Kære Carol

Jeg kan godt forstå, hvordan du har det, for jeg kender mange, der lever med den samme historie. Det føles virkelig som at have en fodlænke med en kugle om benet, når fortidens skygger nægter at give slip.

Jesu slægt

Da jeg læste dit brev igennem, begyndte jeg at tænke på Jesu slægt, som vi finder beskrevet i starten af Mattæus’ og Lukas’ evangelier. Det er nogle afsnit, som mange kristne synes er meget kedelige. Jeg sprang selv over disse stamtavlepassager i mange år, da jeg var ny kristen. Men der kom et tidspunkt, hvor jeg faktisk læste denne lange, kedelige liste over, hvem der er hvem i Jesu slægt.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Og så skete der det, mens jeg læste igennem slægtstavlerne, at jeg lagde mærke til nogle navne, som efter min mening ikke havde ret til at være der.
For eksempel henviser Mattæus 1,1-16 til fire kvinder i Jesu slægt – Tamar, Rahab, Ruth og Batseba – kvinder, der blev foragtet og afvist på grund af deres omdømme.

Uperfekte kvinder

Tamar havde været offer for incest fra sin egen svigerfar. Rahab blev betragtet som en prostitueret fra Jeriko. Ruth var en fremmed og udstødt, fordi hun ikke var jøde, men en foragtet moabit. Batseba var en kvinde, som begik utroskab. Forestil dig alle disse kvinder, der er nævnt i Jesu slægt. Forestil dig den skam, han kunne have følt, ham, der skulle være verdens frelser, den mest perfekte person, med sådan en skamfuld slægtshistorie.

Vi finder alle typer syndere i Jesu slægt

Disse er kun nogle få. Jeg foretog engang en undersøgelse af hver eneste person, der er nævnt i Jesu slægtstavle, og jeg kan godt fortælle dig, at det hverken var værdigt eller kønt. Jesus havde faktisk alle mulige typer af syndige mennesker i sin slægt. Hvis han havde fokuseret på det i stedet for Guds plan og formål med sit liv, er jeg helt sikker på, at han aldrig ville have klaret at nå frem til korset.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Et uægte barn?

Faktisk var der også skygger over Jesu egen fødsel, og det vidste folk i den by, hvor han boede. Som vi alle ved, fortæller Bibelen os, at han blev undfanget overnaturligt af Helligånden. Men hvem ville nu tro det? De fleste mennesker i den lille by, han kom fra, var mistænksomme over ægtheden af historien om hans fødsel. Alle ved, at det at blive undfanget uden ægteskab kun kunne ske på én måde – ved utugt.

Ingen af dem, der kendte Jesus og hans familie, var villige til at tro på hans forældres fortælling om hans fødsel. Hans mor, Maria, var jo allerede gravid, da hun giftede sig med Josef. Og det kunne kun ske på én måde – de havde sikkert været i seng med hinanden, før de blev lovformeligt gift, mente folk. Faktisk blev Jesus hånet offentligt for dette lige midt i en af hans mange offentlige diskussioner.

I Joh 8,41 læser vi: ””Vi er ikke uægte børn,” råbte de. “Vi har kun én far, og det er Gud.”” Det må have været absolut ydmygende for Jesus, en ung 30-årig rabbiner, at blive afbrudt med den fornærmelse lige midt under sin forkyndelse! Men læg mærke til, hvordan Jesus reagerede. Der var to ting, der blev råbt til ham.

Jesus havde alle mulige typer af syndige mennesker i sin slægt.
Hvis han havde fokuseret på det i stedet for på Guds plan
og formål med sit liv, er jeg sikker på,
at han aldrig ville have klaret at nå frem til korset.

Den ene var: ”Vi er ikke uægte børn.” (Underforstået: i modsætning til dig!) Den anden var: ”Vi har én far, og det er Gud.” Jesus ignorerede fuldstændigt den første sætning og fortsatte sin tale ved at fokusere på den anden sætning. Jesus styrede dermed samtalen ved at fokusere på det vigtige og ignorere det irrelevante.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Du har kun ansvar for dine egne handlinger

Ligesom det var tilfældet for Jesus, er det også vigtigt for os at fokusere på det, der er vigtigt, og give slip på det irrelevante. Hermed mener jeg ikke, at din afstamning er uvigtig. Jeg mener bare, at du ikke skal gøre det til det vigtigste fokus i dit liv. Så længe vi fokuserer på vores lyssky fortid, kan vi ødelægge både vores nutid og fremtid. Men vi kan komme videre fra fortiden ved at forstå, at hver enkelt person er ansvarlig for sine egne handlinger.

Ja, det er rigtigt, at vores handlinger påvirker andre omkring os, især vores nuværende familie og dem, der er vores efterkommere. Men du, kære Carol, er ikke ansvarlig for din oldefars, din bedstefars eller din fars handlinger. Ja, deres adfærd var forkert, og det bringer helt sikkert mange smertefulde minder frem, som er svære for dig at håndtere. Men hvis du fokuserer på disse minder fra fortiden, vil de binde dig. Du vil føle dig fastlåst og ikke være i stand til at gå fremad i Guds plan for dit liv.

Guds gode planer

I Jeremias 29,11 siger Gud: ”Jeg kender de planer, jeg har for dig. Planer om fred og ikke om ulykke, planer om fremtid og håb.” Dette skriftsted bliver talt direkte til dig, mens du læser det. Gud har en god plan for dit liv, og du er den eneste, der kan hindre den plan eller forhindre den i at blive til virkelighed. Så i stedet for at fokusere på dine forfædres liv, får du lov til at fokusere på dit eget liv nu – og se på fremtiden med håb. Hvis du gør dette, vil du skabe gode minder for dine egne efterkommere.

Du kan være sikker i din identitet som Guds barn

Jesus kunne ignorere folks hånende bemærkninger, fordi han var sikker i sin egen identitet som Guds søn. Han var sikker i den kærlighed, som han vidste, at hans far havde til ham. Han vidste, at han havde ét formål på jorden. Han lod ikke nogen eller noget komme i vejen, så det forhindrede ham i at opfylde Guds hensigt med hans liv på jorden.

Som kristen er du Guds barn. Faktisk kan jeg godt lide at tænke på det på denne måde: Ved at dø for os på korset gav Jesus os muligheden for at udskifte vores DNA med hans. Da jeg blev kristen, modtog jeg Guds DNA. Jeg blev Guds barn, og han udslettede min naturlige fortid. Det er virkeligheden og sandheden. Guds DNA indeholder alle hans egenskaber, og de begynder at dukke op i mig, men det sker ikke automatisk.

Det sker, mens jeg læser i Bibelen og lærer, hvad Gud siger om mig som et af sine børn. For eksempel sagde Jesus i Johannesevangeliet 14,20: ”Den dag skal I erkende, at jeg er i min fader, og I er i mig og jeg i jer.” Og i Johannesevangeliet 17,23 bad han: ”Når jeg er ét med dem, og du er ét med mig, så er enheden fuldkommen! Så vil verden indse, at du har sendt mig, og at du elsker dem, ligesom du elsker mig.”

Lev som Guds barn

Familiens historie kan føles, som om man selv har en fodlænke med en kugle om benet. Men lænkerne kan brydes, for Gud giver os sit eget DNA sammen med fremtid og håb, når vi tror på Jesus. Det er den nye virkelighed, som kristne må leve i.

Disse to skriftsteder fortæller os tydeligt, at efter at vi har oplevet Jesus i et personligt forhold, er vi ét med ham og faderen. Hvis dette er sandt, så er vores fortid udslettet, og vi har fået et nyt DNA gennem Jesu blod. Nu er det op til dig og mig at tro på det og leve i overensstemmelse med denne sandhed. Det er bare dig og mig, der kan gøre dette – eller afvise at gøre det. Jeg har mødt mange kristne, som læser disse skriftsteder og anvender dem i deres liv og lever i sandheden om sig selv. Og de begynder at opleve det liv, som Jesus lovede os – et liv i overflod.

Til gengæld har jeg også mødt mange kristne, der læser disse skriftsteder, men fortsætter med at leve et liv, som om Gud er en million kilometer væk. Det er hovedårsagen til, at der findes så mange nuancer af kristendommen. Hvad vil du vælge, Carol? Din fremtid er i dine hænder. Du kan ikke ændre din fortid eller lave den om. Du kan ikke bringe fortiden tilbage og gøre den bedre.

Men du kan ændre din fremtid ved at vælge at fokusere på de vigtige ting i din nutid og give slip på de irrelevante ting. Det er de ting, som du hverken er ansvarlig for eller kan gøre noget ved. Må du finde din fred i at læse Bibelen og finde ud af, hvad din fader i himlen siger om dig – og ved at udleve dit nye DNA. På den måde kan du skabe en bedre fremtid for dig selv og dine efterkommere. Det er min bøn for dig.

Kærlig hilsen Anne