KriSoS-folk fra Danmark deltog i HCFI-bedeuge i Schweiz

Else Marie Christensen, Inger Ebbesen og Inga Helver deltog i bedeugen for Europas Social- og Sundhedsvæsen i Schweitz.

35-40 social- og sundhedspersoner fra mange lande i Europa samledes til bøn for Europas sundhedssektor i uge 2. Fra KriSoS i Danmark deltog Else Marie Christensen, Inger Ebbesen og Inga Helver.

Det var 24. gang, der blev holdt HCF/KriSoS bedeuge i Europa. Men bedeemnet er stadig, at Guds ord og kristendommens værdier må få plads igen som en naturlig ting i kristne lande. Bedeemnet blev i år sat på væggen med et billede af Europas lande og en tegning af den fortabte søn i hjørnet.

– Må den fortabte ”sundhedssektorsøn” komme hjem igen! skriver Inga Helver, som er leder af KriSoS. Temaet for ugen var Salme 24: ”Søg Guds ansigt”, og det gjorde deltagerne på retrætestedet ”La Montage de priére”/Bønnebjerget i St-Loup, som har både hospital, kirke og et søsterfællesskab. Der er også et stort kors, og på vejen dertil passerer man 10 tavler med Jesu ord fra Fadervor.

KriSoS har også bøn, evangelisation og discipelskab som formål og arbejder tværkirkelig og tværfagligt. Næste skridt bliver en temadag den 27. april på Sarons Slette med emnet: ”Giv det videre – men hvordan?” og generalforsamling i Odense den 8. juni med præsidenten for HCFI (Healthcare Christian Fellowship International) Chris Stein, som taler, oplyser Inga Helver.