Fast føde til hele året

Det er en fornøjelse at starte dagen med Hedagers andagtsbog! Her er solid trosoplæring med en åndelig godbid til hver dag.

Læserne kommer rundt i den kristne tros grundsandheder, som er tematisk opbygget; den lutherske tilgang begrundes i et efterskrift. ”Stykkevis” har forbindelse til kirkeårets gang samtidig med, at stykkerne er enkle og letlæselige med tanker til at grunde over. Titlen ”Stykkevis” er inspireret af Korintherbrevet om at erkende stykkevis: Så bliver da tro, håb og kærlighed, disse tre. Men størst af dem er kærligheden. (1. Kor. 13,11-13)

Bedst at begynde ved begyndelsen!

Bedst er det ifølge forfatteren at starte andagtslæsningen i januar, da stykkerne er kronologiske med central introduktion i årets begyndelse, og undervejs følger de en systematisk rækkefølge. Et tematisk register viser, hvad andagterne rummer. Her er meget knyttet til Luthers lære udover at rumme almene grundtemaer i Bibelen med indsigt i, hvordan de kan forstås – og ikke misforstås! Netop de store emner er fordelt over året, så læseren føres gennem et varieret indhold af ”det, der virkelig betyder noget i livet.”

Januar lægger ud med at søge Guds rige først, at kærligheden har forhindringer, men Gud er kærlighed! I april handler andagterne om påskens budskab og Jesu opstandelse i ”Kød og knogler”. Der er meget spændende stof i hvert stykke både for bibelkyndige og alle andre.

Livet, døden og evigheden
Blandt de mange temaer er kirkeårets gang, i september om dåbens betydning, fx ”Dåben er ikke magi”, i november ”Kirkeårets rigdom”, i december om julens omstændigheder i ”En varslet fødsel” og mange andre betydningsfulde emner som livet, døden, opstandelsen, Jesu Genkomst, hvordan forstå Treenigheden, synd, frelse, livet i Kristus og masser om troens emner mellem skabelse og livet efter døden. Ofte ser jeg som anmelder en sammenhæng mellem Det Gamle og Det Nye Testamente i de enkelte andagter, og det giver en frugtbar forståelse af, hvordan Bibelens indhold hænger sammen.

Hedager skriver indsigtsfuldt ud fra et langt livs mangfoldige erfaringer. Han er forfatter, fritidsforkynder i Indre Mission, tidligere forlagsredaktør udover at have fungeret i en lang række andre jobs.

Jørgen Hedager Nielsen:
Stykkevis – rundt i den kristne tro på et år. 380 sider. 300 kr.
Lohse