Børsenbrandens mulige profetiske betydning

Børsens ikoniske dragespir omringet af flammer den 16. april 2024. Den faldt knap en time efter, der blev slået alarm om brandens udbrud. Foto (c): Henning Nielsen/christianshavneren.dk

Af Philip Clarke og John Andersen

Branden den 16. april 2024 i Børsen — en af Københavns ikoniske vartegn — er uden tvivl årets hidtil mest dramatiske begivenhed i Danmark.
Nationens allerførste fredede bygning gik pludseligt op i flammer, og på trods af en hurtig og massiv indsats fra brandvæsnet brændte den ned til jorden.

Ødelæggelsen af Kong Christians mesterværk med sine flotte renæssancefacader og maleriske dragespir er begrædt af mange i landet.

Flere danske kristne har dog haft et ambivalent forhold til den ellers smukke og historiske bygning pga. tårnets fire øgler, som i den kristne tro repræsenterer dæmoner og djævlen. Derfor må vi spørge om branden er en besked fra Gud, og hvad han så siger til os? Når vi kigger nærmere på, hvad der skete, ser vi flere tilfældigheder eller tegn, der peger på det overnaturlige, men fortolkningen af disse er ikke ligetil.

Vores bud på denne må læseren dermed selv bedømme.

Det, vi ved

Børsen var en vigtig del af Christian den 4.’s indsats for at modernisere Danmark-Norge-Sydsverige fra bondestat til handelsmagt. Den farverige konge, som hyldes hver nytårsaften i Danmark, er den, som har regeret længst i landet. Udvendigt var han from og indførte flere bededage for at beskytte nationen, men ellers levede han i druk og utugt.

Danmarks sidste (dvs. store) bededag blev afskaffet af den nuværende regering den 1. januar 2024.

Børsens spir bestod af fire drager, som i hedensk tradition anses som beskyttende, især over penge (fx. i Hobbitten, men bemærk, at dragen kun beskytter sit eget guld). På deres sammensnoede haler sad kronerne for Danmark, Norge, og Sverige.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Bygningen stod færdig i 1624 (spiret i 1625) og nedbrændte 400 år senere på Danmarks forrige regent Dronning Margrethes fødselsdag.
Den morgen gik en brandalarm kl. 07.36, ti brandfolk dukkede op i fire vogne kl. 07.40, men de så ingen røg, og mindst en af de mange håndværkere på taget troede, at det var falsk alarm.

To minutter senere væltede flammer og røg ud af Børsen, og kl. 8.30 styrtede dens ikoniske spir sammen.

Næsten halvdelen af bygningen kom dog uskadt igennem branden (udover noget røg og vandskade), mens resten blev reduceret til en udbrændt ruin.


Artiklen fortsætter efter annoncen:To dage senere, ved 17-tiden den 18. april 2024, brasede det tilbageværende murværk sammen. Det skete på årsdagen for slaget ved Dybbøl i 1864, da Danmarks forsvarslinjer kollapsede og militæret led sit største nederlag i nyere tid.

Det, Bibelen siger

Drager i Bibelen er forbundet med ond statsmagt (Ezekiel 29:3), dæmoner (Salme 74:13), og djævlen (Joh. Åb. 12:3 og 20:2). I sidstnævnte vers bliver dragen kastet ned i ildsøen.

400 år hentyder til dengang Gud greb ind for at redde hans folk fra slaveriet i Ægypten. Dog måtte de være lydige overfor hans befalinger.

Den 18. april stod i 2024 på den 10. dag af bibelårets første måned. Det er feriedagen Yom HaAliyah i Israel, der fejrer israelitternes ankomst til det forjættede land (Josva 4), som er Guds land (Jeremias 2:7).


Artiklen fortsætter efter annoncen:Kl. 17 i vores tid svarer under Bibelens tidsregning til dagens 11. time, som i folkemunde betyder det sidste øjeblik.

En time som tidslængde findes kun ti gange i Bibelen, hvoraf tre af disse er i Johannes’ Åbenbaring kapitel 18. Kapitlet handler om det ’store Babylon’, som er ’bolig for dæmoner…’, ‘hvor jordens konger har bedrevet utugt… og jordens købmænd er blevet rige af hendes overdådige vellevned’.

Byen betragtes som symbolsk for vores verdslige magt- og finanssystem, og den bliver af Vorherre ‘ødelagt på en eneste time’.

Det, vi fortolker

Synet af børsenspirets brændende drager med kongekroner, der blev kastet ned en time efter flammernes udbrud giver et stærkt billede af, at Vorherre vil gribe ind og hurtigt destruere de dæmoniske magter over Danmark, Sverige og Norge, eftersom de har holdt folket i 400 års åndeligt slaveri gennem pengelyst og statsmagter, der er — ligesom Christian den 4. — udadtil kristent, men i virkeligheden er ligeglad med Guds love.

Da branden skete på den forrige regents mindedag (dvs. Dronning Margrethes første fødselsdag efter tronskiftet), peger den muligvis på et kommende magtskifte.

Da katastrofen ramte, blev den del af Børsen, der var under dragen totalt ødelagt, sammen med den del der vendte mod regeringsmagten (dvs. Christiansborg). Derimod bestod den del, der vender mod Vor Frelser(s kirke).

I Bibelen ser vi, at kun det, der vender mod og er underlagt vor Herre Jesus Kristus, kan bestå, mens alt andet vil falde og forgå.
Derfor er det nytteløst at søge beskyttelse og tryghed i penge, statens militærmagt eller regeringens offentlige ydelser. Kun hos vor Herre Jesus Kristus kan vi finde ægte ly fra livets storme og den kommende dommedag.

Vi må så vælge, om vi vil tjene dragen eller lammet — den korsfæstede og opstandne Herre, der også er løven af Juda, og som snart kommer tilbage for at regere over verden.

Vorherres varslinger skal ikke betragtes som falsk alarm, selv når vi ikke ser bevis for det, som han advarer om, for det kan pludseligt blive opfyldt. Og murens kollaps på Dybbøldagen indikerer, at vi ikke kan modstå ethvert angreb, med mindre vi vender mod Kristus og modtager Guds hjælp.

At det skete ved kl. 17 – dvs. i den ellevte time – på den bibelske dag, der minder om at komme ind i Guds land, giver yderligere grund til eftertanke.

Konklusion

Den dramatiske nedbrænding af Børsen syntes at være en stærk og presserende varsling fra Gud til Danmark og måske også til hele Norden.
Det virker som en alarm, der opfordrer os til en større Gudsfrygt og lydlighed for at kunne overleve, hvad der kommer; derfor må vi omvende os, søge tilgivelse og underkaste os den Almægtiges nåde gennem Jesus Kristus, inden det bliver for sent.

Uanset, hvordan man tolker dramaet på Slotsholmen i det centrale København den 16.-18. april 2024, kan man ikke komme udenom, at der er stærke symboler forbundet med ødelæggelsen og redningen af de respektive halvdele af Danmarks nationalikon Børsen.

Læserindlæg er udtryk for læserens egen holdning. Udfordringen forbeholder sig retten til at forkorte og udelade indlæg. Send dit indlæg til: redaktion@udfordringen.dk