Her er folkekirken fuld af begejstrede unge

En missionsforening i den norske by Bergen fylder Johanneskirken med op til 700 unge kristne hver lørdagUngdomsforeningen i den agtværdige Missionsfor-bunds-menighed i Bergen centrum har sprængt alle rammer.
Missionsforeningens nyistandsatte lokaler til 300 er slet ikke nok. Derfor har de fået lov til at bruge byens største kirkebygning, Johanneskirken, til ungdomsmøder hver lørdag. Møderne har samlet op til 700 unge. Og der er plads til flere endnu, da kirken har 1000 siddepladser.
– Det begyndte for omkring 4 år siden, fortæller en af de to ungdomsmedarbejdere med ansvar for det pastorale, Ole Kristian Sameien til bladet Vision. Han er selv missionærbarn med opvækst i Japan.
– Da jeg kom hertil, var der mellem 100 og 150 unge en typisk lørdag aften i ”Salem”, som lokalet hedder i ”Missi-onssambandet” i Bergen. I dag er der over 500 i gennemsnit i Johanneskirken.
– Væksten er sket meget hurtigere, end jeg havde forventet, fortsætter Sameien. – Vi er på mange måder underbemandede i forhold til de mange, som kommer.
Muligheden for flere ansatte er nemlig begrænset, idet det, der svarer til Luthersk Missionsforening herhjemme i Danmark, har besluttet, at mindst halvdelen af alle midler skal bruges på mission i udlandet.

Bøn og enhed

Hvordan er væksten så sket?
– Mange faktorer spiller ind, fortæller Ole Kristian Sameien. – Men bøn har været vigtigt, og der er blevet bedt meget for arbejdet internt. Der eksisterer også tværkirkelige bønneaktioner her i byen. Desuden har vi lagt vægt på at give de unge ”mad”. Forkyndelsen skal være ordentlig, kommu-nikeret godt og samtidig have god substans.
– For øvrigt tror jeg, at vækst genererer vækst, fortsætter han. – Der opstår en drivkraft, som virker som en magnet på andre.
Men „Missionssambandet“ er ikke den eneste voksende kirke i Bergen. Tidligere har Udfordringen bragt reportage fra menigheden Levende Ord i Bergen, der er byens største menighed med snart 3000 medlemmer og over 150 ansatte. Byen på Vestlandet er også kendt for sit tværkirkelige samarbejde, der bl.a. går ud på at oprette ”bønnefyrtårn”, dvs. bedegrupper i hjemmene. Med jævne mellemrum holdes bedemøder på hvert af de syv bjerge, som omgiver Bergen.
„Missionssambandet“ skal ikke forveksles med frikirken Missionsforbundet herhjemme. Missionssambandet er en luthersk missionsforening på linie med Luthersk Missionsforening.