Norge: Kirke bad for 10.000

I år 2002 modtog menigheden Levende Ord i Norge 10.200 henvendelser fra mennesker, der ønskede at blive bedt for.
Mennesker i alle mulige situationer ringer til Bergenmenighedens „bønnetelefon“. Det var mest kvinder fra 30 år og opefter, der ringede. En gang imellem hænder det, at mænd ringer, men det er meget sjældent, at børn ringer, oplyser Levende Ord, Bibelcenter Bergen.
10 procent af dem, der ringer, giver respons og fortæller, at de er blevet helbredt eller har fået svar på bønnerne.